Specialistkurs I ledarskapets gränsland (breddkurs)

Specialistkurs I ledarskapets gränsland (breddkurs)

Organisations- och ledarskapsutveckling
Specialistkurs för psykologer

Utbildningen syftar till att du som ST-psykolog ska få:

 • upplevelsebaserad introduktion till ledarskap baserat på Full Range Leadership Model
 • egen återkoppling på egna styrkor och utvecklingsområden med P150 (5 faktor test) för ökad självkännedom
 • ökad självkännedom kring egna styrkor och utvecklingsområden kopplat till ledarrollen
 • uppdaterad kunskap och inblick i aktuell forskning kring ledarskap
 • god förståelse hur du i rollen som ledare utvecklar team och leder projekt
 • konkreta metoder för verksamhetsutveckling och utvärdering baserade på bl. a. OBM
 • ökad kunskap kring hur du i ledande roll kan arbeta med förbättringsarbete och verksamhetsutveckling
 • Efter avslutad kurs förväntas den studerande erhållit:

 • uppdaterad kunskap i aktuella forskningsbaserade ledarskapsmodeller tex FRLM
 • kännedom om egna styrkor och utmaningar i sitt eget ledarskap och ha en handlingsplan för att utveckla dessa
 • kännedom om hur man driver effektiva projekt och skapar förutsättningar för ett effektivt teamarbete
 • inblick i chefskapets villkor i dagens Sverige i offentliga, privata och ideella organisationer
 • kunskap för att kunna resonera kring etiska dilemman som kan uppkomma i ledarskapet och vid verksamhetsutveckling
 • goda teoretiska modeller för hur man kan arbeta med förbättringsarbete
 • Legitimerade psykologer.

  Legitimerad psykolog. Inget krav på tidigare ledarerfarenhet, men har du uppgifter av ledande karaktär eller ett chefsuppdrag är det en bonus.

  Dag 1-2: Specialistpsykologen som ledare
  2 intensiva dagar som ger en forskningsbaserad upplevelsebaserad ledarskapsutbildning baserad på Full Range Leadership Model (FRLM). Inventering av egna ledarbeteenden kopplat till FRLM. Egen kartläggning och framtagning av en egen Lead Forward profil.

  Dag 3-4: Att leda team och projekt – mitt eget ledarskap i rollen som specialist
  Vi undersöker vad effektivt teamarbete är samt hur du som ledare kan skapa förutsättningar för effektiva team. Vidare ligger fokus på projektledning och nyckelfärdigheter för dig som får en projektledarroll.

  Dag 5-6: Att leda förbättringsarbete och verksamhetsutveckling
  Under dagarna tittar vi närmare på specifika metoder och verktyg för att arbeta med verksamhetsutvecklande insatser utifrån olika forskningsfält. Praktisk tillämpning utifrån verkliga verksamhetsutmaningar från deltagarnas egna arbetsområden.

  Dag 7: Examinationsuppgift bestående av två delar;

  1. En reflektionsuppgift där studenterna sammanfattar sin egen ledarskapsresa under ramen för kursen. Aktuell teori och forskning skall integreras med egna erfarenheter. Reflektionsuppgiften innehåller även en plan för studentens fortsatta utveckling.
  2. En kritisk recension av en av kursböckerna.
  Examination (dag 7): Studenternas skriftliga rapporter diskuteras och varje student får hålla en övning eller genomgång för gruppen.

  Utbildningsform

  Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den praktiska tillämpningen betonas. Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna. Vi kommer att arbeta i lärpar för att således öka inlärningen mellan träffarna.

  Du kommer inledningsvis genomgå ett två dagars ledarutvecklingsprogram. Under handledning av kursledarna får du träna färdigheter inom olika tillämpningsmoment i form av interventioner eller övningar samt använda inlärningspsykologiska begrepp för att motivera dessa.

  Björkström M., & Rosenlind, O. (2021). Förändringens fem fallgropar – och hur du undviker dem – En handbok för chefer och förändringsledare. Lund: Studentlitteratur

  Dale, F., & Haaland, H. F. (2005). På randen av ledelse. Oslo: Haugenbok NO

  Edmondson, A. C. (2019). The fearless organization. Psykologisk trygghet på jobbet. Stockholm: Sanoma utbildning.

  Gistvall, A., & Rådeström, J. (2023). Tillit och medledarskap. Liber: Stockholm. (kommer hösten 2022)

  Holmberg, J., & Stalby, M. (2012). Samtal som fungerar – beteendeanalys, motivation och förändring. Stockholm: Natur och Kultur

  Modig, N., & Åhlström, P. (2015). Detta är Lean : lösningen på effektivitetsparadoxen. Stockholm: Rheologica Publishing

  Salas, E., & Tannenbaum, S. (2020). Teams That Work. Oxford: Oxford University Press Inc

  Schein, H. E., & Schein, P. A. (2018). Humble leadership. The power of relationships, openness, and trust. New York: Berrett-Koehler Publishing

  Sjöberg,S., Sjöberg, A., & Henrysson Eidvall, S. (2021). Personlighet i arbete. Förstå drivkrafter och beteenden med femfaktormodellen. Stockholm: Natur & Kultur

  Svensson, C., & Söderfjäll, S. (2020). En liten bok om medarbetarskap. Malmö: Type and tell

  Svensson, C. (2021). En liten bok om samarbete. Malmö: Type and tell

  Söderfjäll, S. (2018). En liten bok om ledarskap. Malmö: Type and tell

  Söderfjäll, S. (2019). En liten bok om ledningsgrupper. Malmö: Type and tell

  Chefios rapporterna + ett antal artiklar

  Katti Uhlin

  Leg. psykolog, Organisationspsykolog 

  Katti arbetar huvudsakligen med chefshandledning, ledningsgruppsutveckling, konflikthantering, utbildning, storgruppsarbete och förändringsledning, chefsutbildning, ledarskapsprogram samt organisations- och verksamhetsutveckling. Katti har lång erfarenhet av och god kännedom kring vad som krävs vid arbete i komplexa organisationer där det finns kulturell mångfald, flertalet olika yrkesprofessioner och en komplex organisatorisk struktur. I sina uppdrag utgår Katti från evidensbaserade metoder inom arbetslivspsykologi samt klinisk psykologi.

  Magnus Stalby

  Leg. psykolog, Specialist i Arbets- och organisationspsykologi

  Magnus har med sin djupa kompetens i organisationspsykologi ett unikt sätt att förstå verksamheters utmaningar och hur man kan koppla beteenden till affärskritiska resultat. Han är en av Psykologpartners grundare och har en bakgrund som reservofficer. Utöver sin specialisering inom arbets- och organisationspsykologi, har Magnus även vidareutbildning utbildning i företagsekonomi och är medlem av MINT (Motivational interviewing network of trainers). Som organisationspsykolog arbetar han idag med chefscoachning av högre chefer, ledningsgruppsutveckling samt förändringsarbete i komplexa organisationer. Som chef har Magnus en bred erfarenhet med särskilt kompetens inom affärsutveckling, varumärkesarbete och strategi. Han är också en efterfrågad föreläsare i ämnet ledarskap. Magnus är, tillsammans med Johan Holmberg, författare till boken Samtal som fungerar: Om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring.

  Magnus Stalby, leg psykolog/senior organisationspsykolog, specialist- i arbets- och organisationspsykologi

  Priset 37 200 kr inkluderar internat. Du erhåller intyg efter genomförd kurs.
  Observera att anmälan är bindande inkl internat.

  Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

  Pris
  37200 kr/pers (exkl. moms)
  Omfattning

  7 tillfällen

  Kursanmälan

  Magnus Stalby, leg psykolog/senior organisationspsykolog, specialist- i arbets- och organisationspsykologi

  Hej, undrar du något?

  Vi har samlat vanliga frågor och svar om våra utbildningar. Tveka inte att höra av dig om du inte hittar svar på din fråga!

  Tipsa gärna någon annan om den här utbildningen!

  Kontakt

  Porträttfoto av Katti Uhlin

  Katti Uhlin

  Psykologkonsult Organisation och ledarskap

  Leg. psykolog, Organisationspsykolog
  Kontaktuppgifter

  Så tycker tidigare deltagare om våra utbildningar

  ”Utmanande frågor både under föreläsningar och på examinationen, visar på att ni ställer krav på deltagarna, samt vill att nivån för reflektion förväntas vara på hög nivå.”

  ”Otroligt kunnig och entusiasmerande kursledare! Mycket skicklig på att förklara och ger bra, konkreta exempel.”

  “Utbildaren är fantastiskt kunnig och engagerad och lyckas få alla deltagare aktiva och delaktiga. Vi var en liten grupp och det kändes tryggt och alla kunde ta plats. Jag är supernöjd och har lärt mig mycket både teoretiskt och praktiskt utifrån alla rollspel och övningar.”

  ”Otroligt kompetenta utbildare. Bra upplägg med teori och mycket praktiska uppgifter och övningar som jag kommer att kunna använda i mitt arbete. Hög nivå på hela upplägget.”

  ”Föreläsarens varma och fina förhållningssätt var underbart! Det var lätt att följa med och pedagogiskt upplagt. Inspirerande föreläsare som lärde ut med stor kunskap och en gnutta humor.”

  ”Utbildarens kunskap men samtidigt prestigelöshet gjorde mig trygg.
  Kursens föreläsare var pedagogisk, prestigelös och inspirerande. Tycker om när det är en blandning av teori och praktiska övningar, vilket var en röd tråd genom hela utbildningen.”

  ”Tydligt upplägg under dagarna, bra med tid för egna frågor och reflektioner.
  Super bra! Tycker kursen lämpade sig bra på distans. Det var bra att den gavs på distans för jag hade nog inte sökt annars.”

  ”Kunskapsnivån hos föreläsarna – det märks att de vet vad de pratar om och att de kan fältet. Kunde svara på kluriga frågor, förklara bredare och djupdyka vid behov.”

  ”Inget var onödigt, allt väldigt matnyttigt. Tre mycket inspirerande och effektiva dagar. Kände mig väldigt ”påfylld” och ”pepp”!”

  Boka utbildningen

  Din utveckling är vår högsta prioritet och med vår spetskompetens och expertis kan du känna dig trygg

  Alltid evidensbaserade metoder

  Vare sig du går en längre eller kortare utbildning hos oss utgår den alltid från evidensbaserad psykologisk forskning.

  Dina kursledare har spetskompetens

  Våra kursledare är alltid uppdaterade i enlighet med den senaste forskningen och har praktisk erfarenhet i hur man applicerar teori till att bli verklighet.

  Vi är experter på distansutbildning

  Vi har tio års erfarenhet av digital psykologi och de flesta av våra utbildningar sker på distans.