Psykologpartners affärsområde Organisation och Ledarskap (POL) utvecklar högpresterande och konkurrenskraftiga organisationer. Nu växer vårt team i Stockholm och med teamchef Ellen Tormalm i spetsen söker vi en senior organisationspsykolog till teamet i Stockholm (du hittar tjänsten här!)

Ellen är själv senior organisationspsykolog med lång erfarenhet av ledarskap och vi har intervjuat henne för att ta reda på mer om hennes ledarskapsfilosofi, hur hon leder teamet i Stockholm och vad den nya tjänsten innebär.

Hej Ellen! Du är chef på affärsområdet Organisation och Ledarskap (POL), vad betyder det för dig?!

Det betyder att jag får vara med att utveckla Sveriges vassaste organisationspsykologer och tillsammans med dem stötta individer och grupper i svenskt arbetsliv att bli trygga, hållbara och effektiva!  Det betyder också att jag leder teamet, fördelar uppdrag, ger stöd men också utmanar medarbetarna att våga anta nya arbetsuppgifter eller uppdrag. Tillsammans med mina chefskollegor ansvarar jag också för att POL och Psykologpartners ligger i framkant när det gäller ny forskning inom fältet organisationspsykologi och för att vi fortsätter att vara det värderingsstyrda, varma kunskapsföretag som vi är idag!

Vad är det affärsområdet POL gör i Östergötland, Stockholm och Umeå?

I POL Nordöst arbetar vi utifrån vetenskaplig grund med att stötta individer, grupper och organisationer inom både privat och offentlig sektor, att i olika former utvecklas. Det kan handla om att bli en mer närvarande chef som skapar motivation i arbetsgruppen, eller att utveckla en ledningsgrupp att få ett bättre samarbete och kommunikation samt ett effektivare ledningsarbete eller så stöttar vi organisationer i deras förändringsresa mot ökad kvalitet, hållbarhet och måluppfyllelse. Vi har en nära relation till våra kunder, som bygger på förtroende och samarbete där vi är måna om att med vår psykologiska spetskompetens möta kundens behov. För oss innebär det också att våga vara modiga och föreslå andra insatser än de kunden kanske önskar, om vi bedömer att andra insatser bättre skulle kunna möta kundens behov.

Hur har rollen som teamchef utvecklat dig under åren?

Att ha egen ledarerfarenhet har varit otroligt hjälpsamt för mig som organisationspsykolog! Jag har en större förståelse för de utmaningar som de chefer jag möter står inför. Jag är också mer ödmjuk för att en välplanerad aktivitet inte alltid blir som man har tänkt. Färdigheterna att behålla lugn men samtidigt vara flexibel och inlyssnande trots att jag inte har full kontroll över vart vi är på väg är också något jag har fått öva på som chef. Till sist har jag utvecklat min förmåga till ”helikopterperspektiv”; att förstå hela organisationen, hur olika delar påverkar varandra och hur vi kan påverka för att göra skillnad.

Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap?

För mig är det viktigaste att det finns en hög psykologisk trygghet i det team som jag leder. Det är nämligen en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas som grupp och i vårt uppdrag men det är också en förutsättning för att medarbetarna ska trivas och vara motiverade. Att vara en förebild och våga prata om egna misstag, att be om hjälp och pröva nytt som vi sen utvärderar är därför viktigt för mig men också att ha tillit till mina medarbetare, att uppmuntra dem så att de vågar lite mer än vad de själva tror att det klarar, på så sätt utvecklas vi tillsammans!

Berätta mer om teamet i Stockholm, vad är det bästa med gänget?

Du kommer att möta ett team med enorm kompetens, som gärna delar kunskap och erfarenheter men som också är nyfikna på andras kunskap. Det är en himla fin sammanhållning i gruppen och det finns alltid en kollega du kan ringa om du vill bolla något i vardagen. Teamet brinner för sitt arbete och för att hjälpa våra kunder, dessutom är det ett väldigt roligt gäng, så det kommer garanterat bli mycket skratt!

Vad är dina bästa tips till en ny Stockholmskollega?

Bra fråga! Jag får faktiskt citera en nyanställd kollega som nyligen berättade att:

”I början var det nervöst att prova nya uppdrag men jag kände mig ändå trygg eftersom jag visste att det finns 100 psykologkollegor i ryggen redo att fånga mig om det skulle behövas!”

Det tycker jag var talande och mitt bästa tips som ny är verkligen att ta hjälp av andra och ta vara på tiden: ställ frågor, be om hjälp, prioritera tiden med din mentor och avstämningarna med mig som chef. Lyssna in och ta alla chanser att vara med och auskultera dina kollegor. Att vara ny på jobbet är alltid utmanande men tillsammans på ett värderingsstyrt företag som Psykologpartners är det också högt i tak och roligt att vara ny!

Tack Ellen! Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till POL och följa teamet vidare på spännande uppdrag. Du kan söka tjänsten som senior organisationspsykolog här fram till och med den 25:e juni.

PS. Är du och din verksamhet nyfikna på våra tjänster? Du hittar alla tjänster och metoder från Ellen och POL här!