Nyhet

Nyhet: Artikel av vår psykolog Johanna Melin publicerad i BMC Psychiatry!

2 min läsning

Nyligen fick vår psykolog på affärsområdet Pedagogik och Utveckling Johanna Melin en artikel publicerad i BMC Psychiatry. Johanna är leg. Psykolog och har arbetat i 12 år som psykolog inom barn och ungdomspsykiatri respektive vuxenpsykiatri. Johannas specialområde är NPF (Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar) samt problematisk skolfrånvaro och vi har fått en pratstund med henne!

Johanna, stort grattis till publiceringen av artikeln! Hur kommer det sig att den blev till, vem vänder ni er till och vad är det den handlar om?

Tack! Den här artikeln är en omgjord version av mitt specialistarbete som blev godkänt förra året. Tillsammans med mina handledare Nora Choque Olsson och Markus Jansson Fröjmark har vi arbetat fram och fått artikeln publicerat, jätteroligt tycker vi!

Forskningen är särskilt hjälpsam för personer som arbetar inom skola eller med barn och ungdomar tex inom psykiatrins verksamhet. Här finns det förslag på hur man kan intervenera vid skolfrånvaro och hur man kan anpassa interventioner utifrån autism. Men också hur man kan förstå skolfrånvaro utifrån en svensk kontext.

Hur var det att genomföra studien som artikeln baseras på? 

Det var fantastiskt roligt att få möta så många engagerade behandlare inom BUP! Jag blev förvånad över att de flesta informanterna beskrev så likartade upplevelser av hur skolfrånvaron ser ut och hur man tänker om fenomenet utifrån deras roll som behandlare. Vi intervjuade olika mottagningar i olika delar av Stockholm och ändå var upplevelsen så lik. Det blev tydligt för mig att man generellt sett ser många brister i stödfunktioner runt barn. Idag tillhör tyvärr många av våra verksamheter med fokus på barn olika huvudmän och blir som isolerade öar även om man försöker samverka. 

Hur kan vi På Psykologpartners och affärsområdet Pedagogik och Utveckling hjälpa till för att lösa den här problematiken?

Vi fortsätter med vårt utbildande uppdrag gentemot skolorna med målet att höja deras NPF-kompetens och även kunna anpassa skolverksamheten utifrån barnens behov. Bland annat utbildningar vi tillsammans med Riksförbundet Attention. Vi jobbar också med IBIS som är en skolövergripande utbildning. Det går alltid att beställa skräddarsydda insatser via oss på Psykologpartners och Pedagogik och Utveckling. Enklast är att maila direkt till vår affärsområdeschef malin.angberg@psykologpartners.se

Tack Johanna och grattis igen, glöm inte att du hittar artikeln här!

PS. Är du psykolog och sugen på att jobba med Johanna Melin och teamet på Pedagogik och Utveckling? Vi har just nu en ledig tjänst i Göteborg!