Igår, den 30:e maj släpptes officiellt boken “Vänskap, skola familjeliv”. Releasen har blivit framflyttad från den 14 juni och vi på Psykologpartners är stolta över att vår medarbetare, leg. psykolog Lilja Åsberg är en av medförfattarna tillsammans med Anna Backman. 

Hej Lilja! Grattis till releasen av boken och ditt kapitel Berätta mer, vem vänder sig boken till?

Boken vänder sig till föräldrar som har barn med autism i åldrarna 6-9 år men här finns mycket att hämta även för anhöriga, logopeder, lärare och andra vuxna som träffar eller arbetar med barn som har autism. Vänskap, skola, familjeliv är en fristående fortsättning på boken Leka, prata, äta som vänder sig till föräldrar till förskolebarn med autism.

Varför är boken viktig?

Forskningsstudier visar att barn med autism har en ökad sårbarhet för psykisk ohälsa. Den här boken beskriver anpassningar och konkreta tips som underlättar i vardagen och som hjälper barn att lära sig nya, viktiga färdigheter. Boken tar upp allt från hur man skaffar en kompis till hur man kan sova bättre eller trivas mer i skolan. Förhoppningen är att boken ska lyfta fram det som fungerar bra runt barnet och samtidigt leda till utveckling av både färdigheter och relationer. En vardag med rimliga krav och tillräcklig återhämtning för barnet leder ofta till ökad glädje och ett bättre psykiskt mående.

Vad handlar kapitlet som du har skrivit om?

Mitt kapitel handlar om hur man kan hushålla med barnets energi så att det orkar, vågar och får lust att hänga med i vardagen och även ibland göra nya saker. Jag belyser hur motivation inte är något konstant som finns inuti barnet, utan istället uppstår i samspelet mellan barnet och dess omgivning. Som förälder kan man därför göra mycket för att påverka barnets ork, lust och motivation. På så vis ökar chansen att barnet får möjlighet att lära sig de förmågor som behövs för att leva ett så givande och självständigt liv som möjligt.

Hur jobbar affärsområdet Pedagogik & Utveckling och Psykologpartners med temat?

Precis som mycket av det vi gör på Psykologpartners har boken ett beteendeanalytiskt perspektiv. Inom PoU arbetar vi mycket utifrån PBS, positivt beteendestöd, en modern form av tillämpad beteendeanalys. Många av våra uppdrag inom skola och olika boendemiljöer fokuserar på att alla människor, oavsett förutsättningar, ska ges möjlighet till utveckling, självständighet och god livskvalitet. Det sker framför allt genom utbildning om exempelvis autism till anhöriga och personalgrupper av olika slag samt genom handledning inom de verksamheter som vänder sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Färdighetsträning, tydliggörande strategier och hantering av problembeteenden står ofta i fokus i våra utbildnings- och handledningsinsatser.

Boken “Vänskap, skola familjeliv” går nu att beställa både som e-bok och fysiskt exemplar hos Natur & Kultur. Som del av Psykologpartners nätverk får du 25% i rabatt fram till den 31/12 på den tryckta boken! Använd koden vänskap som privat- eller företagskund här!  Om du är intresserad av att köpa mer än 20 exemplar av boken, kontakta christoffer.ahl@nok.se för en offert! 

PS. Vill du veta mer om Liljas affärsområde Pedagogik och Utveckling? Klicka vidare här och hitta alla tjänster!