Pedagogisk psykologi

  • Vi erbjuder vår spetskompetens inom evidensbaserade kartläggningsmetoder och interventioner baserade på modern Tillämpad beteendeanalys (TBA) och Positivt beteendestöd (PBS) för barn, unga och individer med funktionsvariationer.