Suicidalitet – bedömning och behandling, Malmö

 


Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och utbildningen kan därför komma att ges på distans. Innan utbildningsstart kommer du i så fall få ytterligare information och instruktioner via mail.


Att möta personer med suicidala tankegångar och i suicidal kris är något som de flesta som arbetar inom vård och omsorg ställs inför. Vi kommer under denna halvdagsföreläsning att gå igenom en beteendeanalytisk modell för att förstå suicidalt beteende, vilken kan underlätta bedömning, kommunikation och behandling. Målet är att identifiera konkreta mål för förändring och behandling, vilka kan komplettera en strukturerad suicidriskbedömning, samt att göra detta på ett sätt som ökar individens upplevda kontroll.

Målgrupp

Föreläsningen lämpar sig för dig som i ditt arbete möter personer med suicidalt beteende och som vill få ökad förståelse kring påverkande faktorer och möjliga områden för förändring.

För att få ut mer av föreläsningen är det fördelaktigt om du har grundläggande kunskaper inom kognitiv beteendeterapi.

Utbildare

Jenny Evertsson, leg psykolog, leg psykoterapeut
Jenny har arbetat som psykolog sedan 2003 och har en lång och gedigen erfarenhet av bedömnings- och behandlingsarbete inom ramen för klinisk verksamhet. Jenny arbetar på Psykologpartners, där hon utbildar och handleder inom en rad olika verksamheter, exempelvis inom specialistpsykiatrin, socialtjänsten, psykologprogram, specialistutbildning och i en rad privata psykoterapiverksamheter. Jenny är även utbildad psykoterapeut i KBT och har lång erfarenhet av att arbeta professionellt med klienter med olika symptombild liksom med personer som i sin yrkesroll har arbetsuppgifter som kan vara psykiskt påfrestande.

Erik Hjalmarsson, leg psykolog, leg psykoterapeut
Erik har arbetat som psykolog sedan 2005 och då brett med klinisk psykologi inom både psykiatri och primärvård. Han har under många år även varit ansvarig för att utveckla och implementera samt handleda personal i evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder inom specialistpsykiatrisk vård, med ett uttalat fokus på patientnytta och hållbara och flexibla modeller. Erik arbetar på Psykologpartners i Skåne med behandling, handledning och utbildning utifrån KBT och beteendeanalys.

Datum och plats

14 oktober klockan 13.15 – 16.15

Clarion Collection Hotel Temperance, Malmö

Utbildningen kan komma att ges på distans – utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Pris och anmälan

1 350 kr exkl. moms.

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud, senast tre veckor innan kursstart. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Antal platser är begränsade till 30. Observera att anmälan är bindande.

Välkommen med din anmälan!

Boka din plats

  • Suicidalitet – bedömning och behandling
    14 oktober, 2020
    13:15 - 16:15

Adress:
Engelbrektsgatan 16, Malmö, Skåne län, Sweden

Biljetter Pris Antal
Suicidalitet – bedömning och behandling 14 oktober 2020 1,687.50kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Suicidalitet – bedömning och behandling, Malmö

Jenny Evertsson Wallin

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

phone073-41 34 312
Erik Hjalmarsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut

phone0701 41 54 24