Distansutbildning: Långvarig smärta – när den traditionella medicinska modellen inte räcker till

15 maj 2020

Välkommen till en heldagsutbildning där du får möjlighet att öka din förståelse och förbättra ditt bemötande av personer med långvarig smärta!


Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kör utbildningen på distans. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information via mail.


Smärta är en vanlig orsak till sjukfrånvaro, vårdbesök och lidande. Smärta inverkar på de flesta områden i den drabbade personens liv. När smärtan blir långvarig kan den vara svår att förstå sig på och hantera, både för den drabbade och för vårdpersonal.

Varför kvarstår ibland smärta efter att en skada har läkt ut, hur identifieras personer i riskzonen för att utveckla långvariga besvär, vilka psykologiska mekanismer kan vara inblandade och hur kommer man vidare? Hur kan professioner inom vården få en person med långvarig smärta att känna sig tagen på allvar och samtidigt motivera till förändring?

Syfte

Under dagen får du lära dig skillnaden mellan en biomedicinsk och beteendemedicinsk syn på smärta, samt vilka psykologiska faktorer som har visat sig vara särskilt viktiga i utvecklingen och vidmakthållandet av långvarig smärta. Du får även en inblick i vad psykologisk behandling vid långvarig smärta utifrån KBT och ACT kan innehålla. Du får med dig flera tillämpbara modeller som kan vara användbara i bemötandet av en person med långvarig smärta, samt möjlighet att öva bemötande.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som kommer i kontakt med personer med långvarig smärta inom exempelvis primärvård, företagshälsovård, rehabilitering eller somatisk vård. Även du som arbetar inom specialistvård kommer ha nytta av innehållet. Du kan t.ex. vara fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, socionom, rehabkoordinator eller annan yrkeskategori.

Utbildare

Annika Fridén, leg. psykolog under specialisering

Annika arbetar på Psykologpartners i Umeå med psykologisk behandling, utbildning och handledning. Hon har många års erfarenhet av specialiserad multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, stress/utmattningssyndrom och samsjuklighet utifrån KBT och ACT. Annika är även delaktig i en studie om internetbaserad behandling vid underlivssmärta i samarbete med Uppsala Universitet, och har tidigare arbetat inom olika psykiatriska verksamheter. Hon brinner för att sprida psykologisk kunskap för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vidareutbildning

Vid intresse finns möjlighet till fördjupningsutbildning om långvarig smärta såsom t.ex. beteendeanalys och målformulering, tvärprofessionellt teamarbete, exponering utifrån KBT vid smärtrelaterad rädsla, behandling av långvarig smärta utifrån ACT. För vidare diskussion angående upplägg, kontakta: annika.friden@psykologpartners.se

 

Om Psykologpartners

Vi är Nordens ledande psykologföretag och har specialistpsykologer och specialistkompetens inom digital-, klinisk- och pedagogisk psykologi samt inom organisation och ledarskap. Vi drivs av värme, kunskap, utveckling, mod och erbjuder spetskompetens i psykologi. Baserat på psykologisk forskning utvecklar vi metoder, individer, grupper och organisationer inom både offentlig och privat verksamhet.

Datum och plats

15 maj 2020, kl 9.00-16.00

Utbildningen körs på distans.

Pris och anmälan

2 500:- exkl. moms, inklusive intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Ett fåtal studentplatser erbjuds i mån av plats, med 50 % rabatt.

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildning
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!

Boka din plats

  • Långvarig smärta
    15 maj, 2020
    09:00 - 16:00

Kursledare för Distansutbildning: Långvarig smärta – när den traditionella medicinska modellen inte räcker till

Annika Fridén

Leg. psykolog

phone073 69 70 033