Distansutbildning: Långvarig smärta – när den traditionella medicinska modellen inte räcker till

2 december 2020

Välkommen till en heldagsutbildning där du får möjlighet att öka din förståelse och förbättra ditt bemötande av personer med långvarig smärta!


Utbildningen genomförs på distans. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information via mail.


Smärta är en vanlig orsak till sjukfrånvaro, vårdbesök och lidande. Smärta inverkar på de flesta områden i den drabbade personens liv. När smärtan blir långvarig kan den vara svår att förstå sig på och hantera, både för den drabbade och för vårdpersonal.

Varför kvarstår ibland smärta efter att en skada har läkt ut, hur identifieras personer i riskzonen för att utveckla långvariga besvär, vilka psykologiska mekanismer kan vara inblandade och hur kommer man vidare? Hur kan professioner inom vården få en person med långvarig smärta att känna sig tagen på allvar och samtidigt motivera till förändring?

Syfte

Under dagen får du lära dig skillnaden mellan en biomedicinsk och beteendemedicinsk syn på smärta, samt vilka psykologiska faktorer som har visat sig vara särskilt viktiga i utvecklingen och vidmakthållandet av långvarig smärta. Du får med dig flera tillämpbara modeller som kan vara användbara i bemötandet av en person med långvarig smärta, samt möjlighet att öva bemötande.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som kommer i kontakt med personer med långvarig smärta inom exempelvis primärvård, företagshälsovård, rehabilitering eller somatisk vård. Du kan t.ex. vara fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, socionom, rehabkoordinator eller annan yrkeskategori.

Om du arbetar i smärt-team kan utbildningen med fördel av läsas hela teamet för att ge en gemensam grund.

Utbildare

Annika Fridén, leg. psykolog under specialisering
Annika arbetar på Psykologpartners i Umeå med psykologisk behandling, utbildning och handledning. Hon har många års erfarenhet av att bedriva specialiserad multimodal rehabilitering för vuxna vid långvarig smärta, stress/utmattningssyndrom och samsjuklighet utifrån KBT och ACT, både i grupp och individuellt. Annika är även delaktig i en studie om internetbaserad behandling vid underlivssmärta i samarbete med Uppsala Universitet, och har tidigare arbetat inom olika psykiatriska verksamheter. Hon engageras av att sprida psykologisk kunskap för att bidra till god vård och ett mer hållbart samhälle.

Ulrika Ermedahl Bydairk, leg. psykolog under specialisering
Ulrika arbetar på Psykologpartners i Malmö med psykologisk behandling, utbildning och handledning. Ulrika har arbetat som psykolog och metodansvarig för ACT/KBT inom specialiserad multimodal smärtrehabilitering för barn och ungdomar, deras föräldrar samt nätverk. Har även erfarenhet av smärtrehabilitering inom primärvård. Har utbildat och handlett vuxensmärtteam, samt föreläst för olika professioner inom primärvård, specialistsjukvård och på grundläggande psykoterapiutbildningar om långvarig smärta och behandling. Ulrika har deltagit som ACT-behandlare i studier om tinnitus och har ställt ut en poster på fallstudie inom barnsmärta. Ulrika finner stort engagemang för en biopsykosocial modell och beteendemedicinisk behandling där hela människan får plats i vården.

Distans

Utbildningen förmedlas på distans, vilket innebär att du kan delta från valfri plats. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, exempel och övningar. Du kommer även få tillfälle att möta andra deltagare i digitala grupprum under utbildningen. För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen behöver du en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera. 

Vidareutbildning

Utbildningen ingår i en serie utbildningsdagar om långvarig smärta och kan antingen läsas fristående, i urval eller i följd. Kommande tillfällen kommer fokusera på psykologisk behandling f.a. utifrån ACT, tvärprofessionellt teamarbete samt barn, unga och anhöriga. Länkar och mer information kommer inom kort.

Vid intresse finns även möjlighet till skräddarsydda utbildningar.
För vidare diskussion, kontakta oss på: utbildning@psykologpartners.se

Om Psykologpartners

Vi är Nordens ledande psykologföretag och har specialistpsykologer och specialistkompetens inom digital-, klinisk- och pedagogisk psykologi samt inom organisation och ledarskap. Vi drivs av värme, kunskap, utveckling, mod och erbjuder spetskompetens i psykologi. Baserat på psykologisk forskning utvecklar vi metoder, individer, grupper och organisationer inom både offentlig och privat verksamhet.

Datum och plats

2 december 2020, kl 9.00-16.00

Utbildningen genomförs på distans.

Pris och anmälan

3000 kr exkl. moms, inklusive intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildning
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!

Boka din plats

  • Långvarig smärta
    2 december, 2020
    09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Långvarig smärta 3,750.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Distansutbildning: Långvarig smärta – när den traditionella medicinska modellen inte räcker till

Annika Fridén

Leg. psykolog

phone073 69 70 033
Ulrika Ermedahl Bydairk

Leg. psykolog

phone0733 18 86 27