Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

 • Välkomna till en tre dagars introduktionskurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). Utbildningen hålls av Sim Jamil, legitimerad psykolog inom KBT med gedigen erfarenhet av kliniskt arbete med relationsproblem och IBCT.
 • Samlevnadsproblematik är i dag en av de mest förekommande primära eller sekundära problem vuxna personer uppger när de söker hjälp. Behovet av fungerande, evidensbaserade behandlingsmetoder är därför mycket stort.

 • IBCT är en väl beprövad behandlingsform som vilar på gedigen vetenskaplig grund; en kombination av klassisk KBT och modernt acceptansarbete – en grundläggande tanke är att just acceptans (eller villighet) är en förutsättning för hållbara förändringar. Med hjälp av en grundlig beteendeanalys kartläggs hur relationsproblemen uppstår och hålls vid liv. På så vis ges perspektiv på konflikten och gör den till ett gemensamt problem som måste lösas genom samarbete och ömsesidig förståelse, i stället för genom anklagelser och aggression. Ofta inträffar då det paradoxala att det som upplev som problem bli det som faktiskt för parterna samman igen och återskapar den intimitet som har gått förlorad.
 • IBCT är en behandlingsform som passar för de flesta par, oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning. Metoden är användbar inte bara i parrelationer, utan också i alla slags situationer, till exempel i arbetsgrupper, där förståelse och samarbete håller på att trängas undan av misstroende och konflikt.

 

 • Målgrupp
  Utbildningen riktar sig främst till terapeuter med KBT steg-1, även andra yrkesverksamma som arbetar med par-/familjeterapi är välkomna att delta, liksom studerande med KBT-inriktning från grundläggande psykoterapeututbildningar eller psykologprogram.

 

 • Utbildare
 • Sim Jamil, legitimerad psykolog
 • Pris

7 500: – + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.


 • Kurslitteratur
  Par i beteendeterapi av Anderbro & Svirsky. Kurslitteraturen ingår inte i deltagaravgiften utan köpes och läses av deltagaren innan kursstart.

 

 • Datum och Tid
  Utbildningen hålls den 3-5 december  kl. 9.00 -16.00 i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm.

Boka din plats

 • IBCT, Stockholm
  3 december, 2019 - 5 december, 2019
  09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Kursledare för Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

Sim Jamil

Leg. psykolog

phone08-20 37 34