Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

Vår utbildningsverksamhet pågår och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi begränsar antalet deltagare enligt rekommendationerna och utbildningslokalen är rymlig, för att säkerställa avståndet mellan deltagarna.


Välkomna till en tre dagars introduktionskurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT).

Samlevnadsproblematik är i dag en av de mest förekommande primära eller sekundära problem vuxna personer uppger när de söker hjälp. Behovet av fungerande, evidensbaserade behandlingsmetoder är därför mycket stort.

IBCT är en väl beprövad behandlingsform som vilar på gedigen vetenskaplig grund; en kombination av klassisk KBT och modernt acceptansarbete – en grundläggande tanke är att just acceptans (eller villighet) är en förutsättning för hållbara förändringar. Med hjälp av en grundlig beteendeanalys kartläggs hur relationsproblemen uppstår och hålls vid liv. På så vis ges perspektiv på konflikten och gör den till ett gemensamt problem som måste lösas genom samarbete och ömsesidig förståelse, i stället för genom anklagelser och aggression. Ofta inträffar då det paradoxala att det som upplev som problem bli det som faktiskt för parterna samman igen och återskapar den intimitet som har gått förlorad.

IBCT är en behandlingsform som passar för de flesta par, oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning. Metoden är användbar inte bara i parrelationer, utan också i alla slags situationer, till exempel i arbetsgrupper, där förståelse och samarbete håller på att trängas undan av misstroende och konflikt.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment, fokus ligger på konkret färdighetsträning genom rollspel.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till terapeuter med KBT steg-1, även andra yrkesverksamma som arbetar med par-/familjeterapi är välkomna att delta, liksom studerande med KBT-inriktning från grundläggande psykoterapeututbildningar eller psykologprogram.

Förkunskapskrav

Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT

Om du önskar gå denna kurs men inte har uppfyller förkunskapskravet krävs att du innan kursstart läst följande bok:
-Törneke, N. & Ramnerö, J. (2013). Beteendets ABC: en introduktion till behavioristisk psykoterapi.

Utbildare

Axel Persson, legitimerad psykolog inom KBT med gedigen erfarenhet av kliniskt arbete med relationsproblem och IBCT.

Pris

8 500 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika och intyg.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Kurslitteratur

Par i beteendeterapi av Anderbro & Svirsky.
Kurslitteraturen köpes och läses av deltagaren innan kursstart.

Datum och Tid

Utbildningen hålls den 7, 8 och 9 oktober kl. 9.00 -16.00 i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm.

Boka din plats

  • Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT), Stockholm
    7 oktober, 2020 - 9 oktober, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT), Stockholm 10,625.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

Axel Persson

Leg. psykolog

phone08-410 64 406