Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

 

“Superhärlig stämning som kursledaren bidrar till i sin ödmjuka framtoning,
men samtidigt visar sin kunskap. Inspirerad till tusen!!!”

“Särskilt bra under kursen upplevde jag rollspelen – ansträngande och samtidigt väldigt lärorikt.”


Vår utbildningsverksamhet pågår och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

 • Kursen i februari 2021 genomförs på distans.
 • Vårens kurs i juni 2021 är i dagsläget planerad att genomföras fysiskt på plats. Vi begränsar antalet deltagare enligt rekommendationerna och använder en rymlig utbildningslokal, för att säkerställa avståndet mellan deltagarna.

Välkomna till en tre dagars introduktionskurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT).

Samlevnadsproblematik är i dag en av de mest förekommande primära eller sekundära problem vuxna personer uppger när de söker hjälp. Behovet av fungerande, evidensbaserade behandlingsmetoder är därför mycket stort.

IBCT är en väl beprövad behandlingsform som vilar på gedigen vetenskaplig grund; en kombination av klassisk KBT och modernt acceptansarbete – en grundläggande tanke är att just acceptans (eller villighet) är en förutsättning för hållbara förändringar. Med hjälp av en grundlig beteendeanalys kartläggs hur relationsproblemen uppstår och hålls vid liv. På så vis ges perspektiv på konflikten och gör den till ett gemensamt problem som måste lösas genom samarbete och ömsesidig förståelse, i stället för genom anklagelser och aggression. Ofta inträffar då det paradoxala att det som upplev som problem bli det som faktiskt för parterna samman igen och återskapar den intimitet som har gått förlorad.

IBCT är en behandlingsform som passar för de flesta par, oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning. Metoden är användbar inte bara i parrelationer, utan också i alla slags situationer, till exempel i arbetsgrupper, där förståelse och samarbete håller på att trängas undan av misstroende och konflikt.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment, fokus ligger på konkret färdighetsträning genom rollspel.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till terapeuter med KBT steg-1, även andra yrkesverksamma som arbetar med par-/familjeterapi är välkomna att delta, liksom studerande med KBT-inriktning från grundläggande psykoterapeututbildningar eller psykologprogram.

Förkunskapskrav

Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT
Om du önskar gå denna kurs men inte uppfyller förkunskapskravet krävs att du innan kursstart läst följande bok:

Törneke, N. & Ramnerö, J. (2013). Beteendets ABC: en introduktion till behavioristisk psykoterapi.

Utbildare

Axel Persson, legitimerad psykolog inom KBT med gedigen erfarenhet av kliniskt arbete med relationsproblem och IBCT,

Sim Jamil, legitimerad psykolog. Sim Jamil har en bakgrund inom psykiatrin och lång erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling med vuxna och ungdomar, verksamhetshandledning och utbildning. Sim handleder främst inom psykiatri och socialtjänst utifrån klinisk beteendeanalys, evidensbaserad praktik, ACT och MI. Hon är en uppskattad föreläsare och håller utbildningar i ACT, CFT och IBCT. Sim tar emot klienter som besväras av exempelvis PTSD, ångest- och depression och jobbar mycket med personer som kämpar med oro, självkritik och skam. Sim erbjuder även parterapi utifrån IBCT.

Pris

8 500 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika och intyg.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Kurslitteratur

Par i beteendeterapi av Anderbro & Svirsky.
Kurslitteraturen köpes och läses av deltagaren innan kursstart.

Datum och tid

På distans via Zoom den 17-19 februari 2021 kl. 9.00-16.00

Fysiskt på plats den 7-9 juni 2021 kl. 9.00-16.00 i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm.

Boka din plats

 • Distansutbildning Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)
  17 februari, 2021 - 19 februari, 2021
  09:00 - 16:00
 • Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)
  7 juni, 2021 - 9 juni, 2021
  09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Distansutbildning Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT) 10,625.00kr (SEK)*  
Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT), Stockholm juni 2021 10,625.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

Axel Persson

Leg. psykolog

phone08-410 64 406
Sim Jamil

Leg. psykolog

phone08-20 37 34