Grundkurs i Motiverande samtal (MI)

 • Mycket av vår kommunikation syftar till att påverka andras beteende och särskilt i människovårdande yrken ställs höga krav på att använda samtalet för att skapa intresse för och uppmuntra människor till olika typer av beteendeförändringar.
 • Motiverande samtal (MI) är ett övergripande förhållningssätt och en samtalsmetod som skapats för att hjälpa människor till att hitta sin egen motivation och väg till förändring. Genom sitt förhållningssätt vill man skapa ett samtal där en person får lov, kan och vågar tänka på och prata om att göra något annorlunda, om en förändring.
 • MI fokuserar på att öka individens delaktighet och engagemang i sin egen förändring. För att göra detta fokuserar rådgivaren på att lägga märke till, locka fram och stimulera personens egna tankar om en positiv förändring.

 

 • Om utbildningen
  Grundutbildningen i motiverande samtal omfattar tre heldagar samt kodning med individuell återkoppling från MicLab på Karolinska institutet. Utbildningsdagarna är till stor del upplevelsebaserade, de fokuserar på färdighetsträning och ger en teoretisk och praktisk grund i MI. Under utbildningen får deltagarna spela in ett samtal i sitt dagliga arbete där de praktiserar det de lärt sig. Samtalet kodas utifrån metoden och deltagarna får individuell återkoppling med information om sina utvecklingsområden. Utbildningen hålls av legitimerad psykolog med god erfarenhet av att arbeta med och utbilda i MI.

 

 • Utbildare
  Henrik Axlid, leg psykolog. 

 • Datum & plats
  20-21 april och 18 maj, mellan kl 9.00-16.00 i Psykologpartners egna lokaler på Viktoriagatan 3 i Göteborg.

 

Pris
8 000 kr exkl moms, i priset ingår kodning samt för- och eftermiddagsfika. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Boka din plats

 • Grundkurs i Motiverande samtal (MI), Göteborg
  20 april, 2020 - 18 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Viktoriagatan 3, Göteborg, 411 25, Sweden

Biljetter Pris Antal
Grundkurs i Motiverande samtal (MI), Göteborg 10,000.00kr (SEK)   Ej Tillgänglig

Kursledare för Grundkurs i Motiverande samtal (MI)

Henrik Axlid

Leg. psykolog

phone031 - 760 66 07