Fördjupningskurs i ACT – ACT med compassion

 • Är du nyfiken på hur Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) hänger ihop? Båda dessa terapiformer fokuserar på vårt förhållande till oss själva och intresserar sig för hur problematiska tankeprocesser bidrar till mänskligt lidande.

 

 • ACT har sin vetenskapsfilosofiska förankring i funktionell kontextualism och bygger på inlärningsteoretiska principer. CFT har däremot växt fram ur utvecklingspsykologi, evolutionär teori, affektiv neurovetenskap och buddhistisk meditationsteknik.
  Trots dessa olikheter har ACT och CFT rört sig närmare varandra de senaste åren och allt fler anser att modellerna kompletterar och berikar varandra.

 

 • I den här workshopen får du lära dig hur du kan använda ACT-processerna för att utveckla compassionfärdigheter hos dina klienter med särskilt fokus på människor som kämpar med skam och självkritik. Kursen avser att ge såväl ökad teoretisk förståelse för hur man kan förstå CFT utifrån de centrala processerna i ACT som praktiska färdigheter i att tillämpa denna förståelse i vardagligt psykologiskt arbete.
  Du kommer också att få konkret vägledning i hur du kan jobba compassionfokuserat utifrån ACT. Upplevelsebaserade övningar kommer att varvas med kliniska exempel, demonstrationer och rollspel.

 

Målgrupp
För dig som idag har din grund i ACT, eller CFT, och är intresserad av vad den andra metoden kan göra för att berika ditt arbetssätt.

Föreläsare
Sim Jamil, leg psykolog. Psykologpartners Stockholm

Datum & lokal
Utbildningen hålls den 31 mars och 1 april kl. 9-16 på Luntmakargatan 49, Stockholm.

Pris
5 000 kr exkl moms (i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt intyg). Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt

Boka din plats

 • Fördjupningskurs i ACT - ACT med compassion, Stockholm
  31 mars, 2020 - 1 april, 2020
  09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Fördjupningskurs i ACT - ACT med compassion, Stockholm 6,250.00kr (SEK)  

Kursledare för Fördjupningskurs i ACT – ACT med compassion

Sim Jamil

Leg. psykolog

phone08-20 37 34