Fördjupningskurs i ACT – ACT med compassion, Stockholm

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och begränsar antalet deltagare enligt rekommendationerna. Utbildningslokalen är rymlig, för att säkerställa avståndet mellan deltagarna.


Är du nyfiken på hur Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) hänger ihop?
Båda dessa terapiformer fokuserar på vårt förhållande till oss själva och intresserar sig för hur problematiska tankeprocesser bidrar till mänskligt lidande.

ACT har sin vetenskapsfilosofiska förankring i funktionell kontextualism och bygger på inlärningsteoretiska principer. CFT har däremot växt fram ur utvecklingspsykologi, evolutionär teori, affektiv neurovetenskap och buddhistisk meditationsteknik.

Trots dessa olikheter har ACT och CFT rört sig närmare varandra de senaste åren och allt fler anser att modellerna kompletterar och berikar varandra.

I den här workshopen får du lära dig hur du kan använda ACT-processerna för att utveckla compassionfärdigheter hos dina klienter med särskilt fokus på människor som kämpar med skam och självkritik.

Kursen avser att ge såväl ökad teoretisk förståelse för hur man kan förstå CFT utifrån de centrala processerna i ACT som praktiska färdigheter i att tillämpa denna förståelse i vardagligt psykologiskt arbete. Du kommer också att få konkret vägledning i hur du kan jobba compassionfokuserat utifrån ACT.

Upplevelsebaserade övningar kommer att varvas med kliniska exempel, demonstrationer och rollspel.

Målgrupp
För dig som idag har din grund i ACT, eller CFT, och är intresserad av vad den andra metoden kan göra för att berika ditt arbetssätt.

Föreläsare
Sim Jamil, leg psykolog. Psykologpartners

Datum och plats
Den 3-4 november kl. 9:00-16:00
Psykologpartners egna lokaler på Luntmakargatan 49, Stockholm.

Pris
6 000 kr exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika och intyg.

Anmälan till utbildningen görs www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud, senast en månad innan kursstart.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Observera att anmälan är bindande.

Boka din plats

  • Fördjupningskurs i ACT - ACT med compassion
    3 november, 2020 - 4 november, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Fördjupningskurs i ACT - ACT med compassion, Stockholm 7,500.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Fördjupningskurs i ACT – ACT med compassion, Stockholm

Sim Jamil

Leg. psykolog

phone08-20 37 34