Bli en bättre internetbehandlare – Öka dina färdigheter i internetbehandling

  • Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 15 år och metoden har visat sig vara ett fungerande alternativ för att behandla olika typer av psykisk ohälsa, som exempelvis ångest och depression.

Syfte

På utbildningsdagen kommer du att få lära dig mer om vad du behöver göra för att få ut maximalt av dina behandlingar. Övningar varvas med kunskap från den senaste forskningen och erfarenheter från klinisk vardag. Efter dagen kommer du att ha med dig ny kunskap och nya färdigheter som gör dina behandlingar bättre!

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar med internetbehandling och vill utveckla dina färdigheter och öka din kunskap om hur man uppnår bästa möjliga resultat och följsamhet i en behandling.

Utbildare

Ella Radvogin, leg. psykolog

  • Ella arbetar inom Psykologpartners affärsområdet Digital Psykologi. Hon har flerårig erfarenhet av olika former av psykologisk behandling på distans och har fortbildats inom området telemedicin. Hon har arbetat med internetbaserad KBT-behandling i både forskningssammanhang och klinisk verksamhet. Hon utbildar och handleder kontinuerligt vårdpersonal inom privat och offentlig sektor inom området psykologisk behandling på distans.   

Datum & plats

13 september kl. 9.00-16.00
Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49

Pris & anmälan

Dagen kostar 2500 kronor exkl. moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika.

Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Boka din plats

  • Bli en bättre internetbehandlare, Stockholm
    13 september, 2019
    09:00 - 16:00

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, 11140, Sweden

Kursledare för Bli en bättre internetbehandlare – Öka dina färdigheter i internetbehandling

Ella Radvogin

Leg. Psykolog

phone021-440 38 30