Utbildning

Psykologpartners erbjuder utbildning inom hela bredden av vår verksamhet. Längre och kortare utbildningar såväl som skräddarsydda, utifrån olika organisationers behov.

Vår utbildningsverksamhet pågår. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, och de flesta utbildningar genomförs på distans.

Psykologpartners har över tio års erfarenhet av digital psykologi. Sveriges största leverantör av internetbaserad behandling inom hälso- sjukvård.
Vi har god erfarenhet av distansutbildning och våra utbildare hjälper er gärna tillrätta med den digitala tekniken. Specialister med både praktisk erfarenhet och uppdaterade kring forskning och utveckling inom sina områden.

I distanskurserna används Zoom; med användbara funktioner och god ljud- och bildkvalitet. Här möjliggörs en fullgod utbildning på distans.
Utbildaren kan exempelvis rita på tavlan, deltagarna kan ställa frågor, se sig själv och andra deltagare samt utbildarens skärm.

Har du frågor om utbildningar, kontakta utbildningsansvarig Anna Klockner,
utbildning@psykologpartners.se

Till hela vårt utbildningsutbud

Öppna utbildningar och specialistutbildningar för psykologer

I vårt utbud av öppna utbildningar hittar du utbildningar inom både teori och tillämpning av KBT, beteendeanalys och inlärningspsykologi. De här utbildningarna riktar sig mot dig som arbetar i offentlig sektor inom till exempel skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst.

Vi ger också bredd- och djupkurser inom flera specialiseringar och på flera platser i Sverige för psykologer.