Det är fortsatt speciella tider som råder. Spridningen av Covid-19 får effekter för företag, individer, anhöriga och samhällsmedborgare. Det är i lägen som detta extra viktigt att gå tillbaka till vad som är viktigast för oss alla. Att vi från alla håll i samhället hjälps åt i en situation som denna kommer vara helt avgörande.

Just nu fortsätter vi träffa de kunder som vill och har möjlighet att träffas och vi följer strikt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten förespråkar gällande hygien, både på våra mottagningar och på individnivå. Vi kan komma att ändra våra riktlinjer i enlighet med att Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv. Vi håller er uppdaterade om detta här på vår hemsida.

För de som har begränsningar i sin verksamhet gällande resor och rörlighet så har vi lång och dokumenterad erfarenhet av bra och säkra lösningar för att mötas på distans, till exempel via video, telefon eller andra digitala alternativ. Det gäller alla våra tjänster för individer, grupper och utbildningar. Känner du dig osäker – ta gärna kontakt.

Här finns information för dig som är kund hos BanyanCenter.

Har du frågor om aktuell utbildning hos oss, kontakta utbildningssamordnare anna.klockner@psykologpartners.se

Har du funderingar så ta gärna kontakt med oss. Vi ser till att vara extra tillgängliga just nu och för gärna dialog om hur vi gemensamt ska lösa de situationer som uppstår när verksamheter ska fortsätta sin vardag och samtidigt skydda vårt samhälle från ytterligare spridning av coronaviruset.

Med vänlig hälsning
Sara Hillbom, VD, Psykologpartners