BanyanCenter

BanyanCenter är Psykologpartners mottagning för små barn med autismspektrumdiagnos som ligger i våra lokaler på Kammakargatan 22 i centrala Stockholm. BanyanCenter arbetar med tidiga intensiva beteendeinterventioner, Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI), för barn med autism.

För barn i Stockholms län finansieras denna behandling av Region Stockholm.

 

Till dig som har en pågående kontakt
hos oss

Det är speciella tider som råder. Vi är alla påverkade av coronavirusets (covid-19) spridning och dess effekter. Det är i lägen som dessa extra viktigt att gå tillbaka till vad som är viktigast för oss alla. Att vi från alla håll i samhället hjälps åt i situationer som dessa är helt avgörande. Vi tänker på de som drabbas hårdast av viruset och inte minst på den vårdpersonal som världen över arbetar i frontlinjen för att hantera pandemins effekter. Att vi från alla håll i samhället hjälps åt är helt avgörande för att vi ska ta oss igenom detta.

På Psykologpartners och BanyanCenter jobbar vi nu dagligen med att välja bästa möjliga lösning för dig som har en pågående kontakt hos oss och för våra medarbetare. Vi vill vara högst delaktiga i att minska spridningen och samtidigt kunna erbjuda fortsatt stöd och behandling. 

BanyanCenters mottagning är öppen för besök och vi följer naturligtvis strikt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten förespråkar gällande hygien, både på vår mottagning och individuellt.

Om du eller ditt barn har förkylningssymtom rekommenderas du att ta kontakt med din handledare för en gemensam plan för hur ni ska göra.

Vi kan komma att ändra våra riktlinjer i linje med att Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv. Vi håller er uppdaterade om detta här på vår hemsida.

Har du frågor så ta kontakt med din handledare på BanyanCenter. 

/Malin Angberg, Verksamhetschef, BanyanCenter

Tidiga intensiva beteendeinterventioner (EIBI)

 • panorama_fish_eye

  EIBI är ett strukturerat sätt att arbeta med barn som har en autismspektrumdiagnos och baseras på tillämpad beteendeanalys. EIBI påbörjas före skolåldern, innehåller minst 20 timmars strukturerad inlärning per vecka och pågår i två år. Insatsen innebär att barnet får öva på färdigheter som barn brukar lära sig under sina första levnadsår och innehållet anpassas utifrån barnets individuella behov.

 • tonality

  Insatsen sker i samarbete mellan BanyanCenter, barnets förskola och vårdnadshavarna. Pedagogiken utförs i den vanliga förskolemiljön av förskolepersonal och i hemmet av barnets föräldrar samt av andra för barnet viktiga personer.

 • panorama_horizontal

  BanyanCenters handledare träffar barnet regelbundet tillsammans med föräldrar och förskolepersonal för att handleda samt lägga upp det fortsatta programmet. Handledaren visar hur olika övningar går till och föräldrar och personal får prova under direkthandledning. All övning dokumenteras och barnets utveckling utvärderas kontinuerligt. Innehållet i programmet täcker flera utvecklingsområden som t.ex. att lära sig att lära, imitation, kommunikation, lek, sociala färdigheter och vardagsfärdigheter.

EIBI i Stockholm

Psykologpartners BanyanCenter har avtal med Region Stockholm vilket innebär att BanyanCenter erbjuder EIBI till barn i åldern 0–6 år med autismspektrumdiagnos som är folkbokförda i Stockholms län.

BanyanCenter har 60 platser och barnet bör inte vara över 5 år vid insatsens start. Remiss behövs inte men utredning och diagnos måste vara klara.

BanyanCenter samarbetar med professor Svein Eikeseth på Oslo Metropolitan University. Svein Eikeseth är program- och kvalitetsansvarig för de insatser som BanyanCenter ger till barn med autism i Stockholms län.

 • Kön till BanyanCenter är stängd

  Region Stockholms Hälso- och Sjukvårdsnämnd kommer inte att genomföra en förnyad upphandling av BanyanCenters uppdrag när det nuvarande avtalet löper ut den 31 december 2020. Det innebär att vi inte längre tar emot nya barn till kön. De barn som har pågående program får insatser på BanyanCenter fram till att avtalet avslutas i december 2020.

  Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss via mail (se nedan) eller telefonnummer 08-568 490 93.

  Kontakta oss: banyancenter@psykologpartners.se