Tack för många fina år på BanyanCenter

13 år har Psykologpartners, på uppdrag av Region Stockholm, erbjudit evidensbaserad behandling till små barn med autism, via vår specialistenhet BanyanCenter.

BanyanCenter har varit en trygg plats för barn att komma till för att lära sig nya och viktiga färdigheter och en eftersökt plats för hjälpsökande föräldrar och förskolepersonal att inhämta kunskap och vägledning från.

BanyanCenter har under dessa 13 år erbjudit intensiv och mångsidig färdighetsträning till hundratals barn och utbildat samt handlett föräldrar och förskolepersonal till samtliga barn. Målet har alltid varit att lära in färdigheter som är viktiga för barnets livskvalitet och att öka barnets självständighet.

Genom färdighetsträning har BanyanCenter hjälpt barn som inte kan prata, att utveckla alternativa kommunikationsmedel så att även de kan påverka sin omgivning. BanyanCenter har fått barn att intressera sig för att leka med andra och jobbat med att höja barns självständighet genom att lära ut färdigheter som gör dem mindre beroende av vuxna, med allt från mat- och sömnrutiner till att gå på toaletten på egen hand. BanyanCenter har jobbat på att öka barns intresserepertoar för att de ska få en rikare vardag. BanyanCenter har haft barnets perspektiv och intresse i alla situationer.

Det är med sorg som Psykologpartners nu släcker ner ljusen och stänger dörrarna till Banyanrummen. Det är samtidigt med stolthet som vi avslutar en lång resa där vi har gjort en skillnad i många barns liv. Det har varit ett privilegium att kunna erbjuda sådan unik kompetens för att hjälpa våra små barn med autism. Det är en målgrupp som behöver stöd, men som inte alltid får rätt sådant.

Tack till Region Stockholm för möjligheten att få bedriva detta viktiga arbete under så många år. Tack till alla familjer och förskolor som medverkat och som vi lärt känna under åren. Tack också för allt ni har lärt oss! Sist men inte minst, vill Psykologpartners rikta ett stort TACK till alla fantastiska medarbetare som varit del av BanyanCenter under alla dessa år och bidragit till att hundratals barn har kunnat få rätt stöd. Det hade inte gått utan er! Ni har varit, och kommer förbli, en viktig del av dessa barns liv.

BanyanCenter har varit en del av Psykologpartners affärsområde Pedagogik & Utveckling, och vi kommer att fortsätta finnas kvar med målet att sprida vår kunskap och kompetens även i fortsättningen!

/BanyanCenter, Psykologpartners