Vi är glada att vara en del av Almedalen 2022 tillsammans med Serviceförvaltningen vid Lunds kommun! Våra experter i organisationspsykologi, Magnus Stalby och Susanne Rådqvist har blivit inbjudna för samtal med temat Hållbar Organisation och Hållbart Ledarskap.

Hållbar organisation och Hållbart ledarskap är ett paraply med alla de insatser som görs under flera år för att stärka ledarskapet och kulturen i Serviceförvaltningen, Lunds kommun, och därmed ge verksamheterna bättre förutsättningar att nå sina långsiktiga mål. 

Arbetet på temat med Psykologpartners beskrivs så här av Pål Svensson, servicedirektör och Therese Karlsson, HR-chef på Serviceförvaltningen vid Lunds kommun:

“Efter de första 1,5 åren tillsammans med Psykologpartners ser vi redan resultat – som att vi fått en bredare samsyn om vilka områden vi behöver prioritera. Genom djup involvering av förvaltningens ledning har vi arbetat fram nya långsiktiga målområden, som inneburit en rödare tråd för våra affärsområdens verksamhetsplanering. Vi har tagit fram en ny målbild, som beskriver hur vi vill att våra chefer och medarbetare ska uppleva sin arbetsplats, samtidigt som vi övat vårt eget ledarskap och byggt starkare ledningsgrupper och trygga chefer. Detta har lett till tydligare styrning och högre måluppfyllelse på många plan.”

Serviceförvaltningen vill gärna träffa dig som också arbetar med organisatoriska förutsättningar, ledarskap och medarbetarskap som en naturlig del av verksamheten. För mer information om evenemanget och deltagande kontakta Lunds kommun, Serviceförvaltningen här.

När? Förmiddagen den 6 juli

Var? Almedalen, centralt i Visby

Hur? Kunskapsutbyte i olika konstellationer utifrån devisen “Lund frågar”. Bland annat kommer ett antal runda-bordsdiskussioner arrangeras.

Vill du träffa Psykologpartners i Almedalen? Kontakta oss här.