Nyhet

Psykologpartners medverkar med Lunds Kommun på evenemanget Offentlig Chef i Göteborg!

1 min läsning

Är du nyfiken på nycklarna till ett hållbart ledarskap?

Vi har blivit inbjudna av Lunds Kommun och evenemanget Offentlig Chef i Göteborg för att berätta om just det!

Arbetet på temat Hållbar organisation och Hållbart ledarskap med Psykologpartners beskrivs så här av Pål Svensson, servicedirektör och Therese Karlsson, HR-chef på Serviceförvaltningen vid Lunds kommun:

“Efter de första 1,5 åren tillsammans med Psykologpartners ser vi redan resultat – som att vi fått en bredare samsyn om vilka områden vi behöver prioritera. Genom djup involvering av förvaltningens ledning har vi arbetat fram nya långsiktiga målområden, som inneburit en rödare tråd för våra affärsområdens verksamhetsplanering. Vi har tagit fram en ny målbild, som beskriver hur vi vill att våra chefer och medarbetare ska uppleva sin arbetsplats, samtidigt som vi övat vårt eget ledarskap och byggt starkare ledningsgrupper och trygga chefer. Detta har lett till tydligare styrning och högre måluppfyllelse på många plan.”

Tillsammans med chefer och ledare på hela landet på plats ser vår organisationspsykolog tillika teamchef Susanne Rådqvist fram emot att berätta mer om samarbetet med Lunds Kommun den 22-23 mars. Här kan du registrera dig och dina kollegor, vi ser fram emot att ses där!

PS. Vill du ta reda på mer om våra tjänster och utbildningar inom organisation och ledarskap? Klicka här för att lära dig mer!