Nytt utbildningskoncept inom Smärta hos Psykologpartners

Foto: David Brohede

Psykologerna Annika Fridén och Ulrika Ermedahl Bydairk på Psykologpartners såg att det fanns en efterfrågan på utbildningar som fokuserar på smärta, från olika professioner, från primärvård till specialistvård. Med sin mångåriga erfarenhet skapade de därför ett utbildningspaket med fristående kurser för tvärprofessionella team.

Okunskap och myter kring smärta

Annika Fridén, leg psykolog.
Annika Fridén, leg psykolog, Psykologpartners

Långvarig smärta är ett samhällsproblem, där vikten av ett beteendemedicinskt perspektiv i bedömning och behandling har blivit allt tydligare. Men tyvärr finns fortfarande mycket okunskap och myter som kan göra att både vården och patienterna hamnar snett.
– Det vill vi bidra till att förändra, säger Annika Fridén som arbetar inom affärsområde Klinisk och digital psykologi, på Psykologpartners Umeåkontor.

Ulrika-Ermedahl-Bydairk, leg psykolog, Psykologpartners

Spetskompetens

– Vi insåg också att vi inom Psykologpartners tillsammans sitter på en stor kunskaps- och erfarenhetsbank inom detta område som vi ville göra något konkret av. I distansarbetets tid har det blivit enklare för oss att samarbeta trots fysiska avstånd, inflikar Ulrika Ermedahl Bydairk, som till vardags arbetar i Malmö inom psykologpartners affärsområde Pedagogik och utveckling. Dessutom är det roligt och lärorikt att samarbeta och vi tror att deltagarna får ta del av både spets och bredd i kunskap och flexibilitet i framförande med två kursledare, fortsätter hon.

Fristående kurser
kompetenshöjande för olika professioner

Annika och Ulrika har tillsammans tagit fram fyra olika kurser i en serie om långvarig smärta. Kurserna vänder sig till den som har behandlande eller rehabiliterande uppdrag inom vården för personer med långvarig smärta, eller som står inför att starta ett sådant. T.ex. psykologer, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socionomer, eller andra yrkeskategorier. Flera av utbildningarna kan gärna läsas av hela teamet.

– Vi har valt att lägga upp ett antal fristående utbildningstillfällen som antingen kan läsas i följd eller i urval, så att man själv kan prioritera utifrån sina behov. Det kan t.ex. vara så att man är nyanställd på en smärtmottagning och vill lära sig grunden i ett beteendemedicinskt synsätt på långvarig smärta, att man upplever att det team man jobbar inom behöver mer samsyn, att man funderar på att starta upp ett smärtteam inom primärvård eller företagshälsovård, eller för att man vill lära sig mer om ACT-behandling vid smärta, säger Annika.

– Till ACT-kursen ser vi helst att man har grundläggande behandlarkompetens inom KBT, kommit i kontakt med ACT och/eller arbetar i ett team där den kompetensen finns, förtydligar Ulrika.

Vad är speciellt/viktigt i arbetet med personer med smärta?
– Eftersom man ofta jobbar tvärprofessionellt kan det vara extra viktigt att förmedla en gemensam syn på problematiken och vägen framåt, säger Ulrika Ermedahl Bydairk. 

– Det är också oerhört viktigt att förmedla att man tar personens upplevelse och lidande på största allvar, och samtidigt kan behöva hitta sätt att utmana sig för att kunna leva ett mer vitalt och meningsfullt liv. Det är en fin balansgång! fortsätter Annika.

Smärta – en hjärtefråga

Ulrika tar vid:
– Vi lyfter genomgående vikten av att bemöta varje individ som medmänniska, vilket även gäller de som behandlar och/eller ingår i ett smärtteam. Ofta väcks det mycket i oss i mötet med en person med smärta. Det krävs både medvetenhet och övning för att stanna upp och se sina egna reaktioner, hantera dem och lära sig att möta varje person i sitt lidande på ett konstruktivt sätt. Fördelen med att vi är två som föreläser är att vi kommer kunna ge flera exempel på detta och även kunna visa rollspel.

På frågan om det är något speciellt inslag i någon kurs som de vill lyfta fram säger Annika; Åh vilken svår fråga! Ulrika vad säger du? Vi har ju valt ut teman som våra hjärtan klappar lite extra för och försökt vaska fram guldkorn, så det blir svårt att välja…! 

Vi förstår att detta ämne är viktigt och att dessa psykologer arbetar med sin hjärtefråga.

Vill du veta mer om kurspaketet – läs mer på
Psykologpartners utbildningsutbud.