Att leda och utveckla HVB

Hem för vård och boende ansvarar idag för en stor del av vård och stöd till utsatta grupper i samhället. Uppdraget är komplext och individerna som vistas på HVB har en rad olika och varierade behov. Detta ställer stora krav på chefer och personal som möter individerna som placerats på HVB. Den här kursen vänder sig till dig som leder och driver arbetet på HVB.

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och konkreta metoder kopplade till att leda och bedriva arbete utifrån evidensbaserade metoder. Kursen ger förutsättningar för ytterligare utveckling och professionalisering av den egna HVB-verksamheten. Du som chef stärks i det egna ledarskapet samtidigt som du erhåller värdefulla kunskaper för att kunna bedriva ett effektivt omsorgsarbete i personalgruppen.

Kursens teoretiska innehåll och metoder bygger på mångårig erfarenhet inom området och utgår från aktuell evidensbaserad psykologisk praktik. Vi varvar föreläsningar med upplevelsebaserade inlärningsmetoder och färdighetsträning för att tydligt koppla innehållet till det konkreta arbetet i den egna verksamheten.

Syfte

  • Få fördjupad kunskap i aktuell ledarskapsforskning.
  • Få perspektiv på olika HVB-verksamheters utmaningar.
  • Kunna planera för, genomföra och utvärdera omsorgsarbetet utifrån evidensbaserade metoder.
  • Lära dig om dina styrkor och utvecklingsområden som ledare för HVB.

Målgrupp
Deltagaren ska ha en arbetsledande funktion på HVB.

Utbildare

Johanna Rådeström, leg psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi

Johanna har bred kompetens inom organisationspsykologi och ledarskap samt flerårig erfarenhet som psykolog inom företagshälsovård. Hon har arbetat med uppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå inom områden såsom chefshandledning, grupputveckling, ledningsgruppsutveckling, och verksamhetsutveckling. Johanna är även certifierad användare av BAOU (Beteendeanalytisk organisationsutveckling/OBM), samt utbildad i effektivt teamarbete.

Henrik Domeij, leg psykolog under specialisering i klinisk psykologi

Henrik har mångårig erfarenhet från arbete med utbildning och utveckling av boendeverksamheter, inom privat såväl som offentlig sektor. Han har arbetet med uppdrag som handledare gällande beteendestödsstrategier och bemötande med personal på HVB och LSS samt skolans värld. Henrik har också en gedigen kunskap gällande olika evidensbaserade behandlingsmetoder såsom KBT och ACT.

Datum & plats
30/9-1/10 2020,
5/11 2020

De första två dagarna är förlagda på Villa Lovik, på Lidingö utanför Stockholm.

Dag 3 hålls i Psykologpartners Lokaler i Stockholm, Kammakargatan 22.

För mer information se: www.lovik.se.

Pris
15 000 kronor exkl moms inklusive kost och logi på internat och övernattning.

Boka din plats

  • Att leda och utveckla HVB, Stockholm
    30 september, 2020 - 5 november, 2020
    09:00 - 15:00

Adress:
Loviksvägen 1, Lidingö, Stockholms län, 181 90, Sweden

Beskrivning:

Biljetter Pris Antal
Att leda och utveckla HVB, Stockholm, Stockholm 18,750.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Att leda och utveckla HVB

Johanna Rådeström

Kontorsansvarig Umeå.
Leg. psykolog, specialist i arbete- och organistionspsykologi.

phone090-138080
Henrik Domeij

Leg. psykolog

phone090-12 09 09