Distanskurs: Långvarig smärta – tvärprofessionellt teamarbete

Välkommen till en utbildningsdag där du och dina kollegor får möjlighet att öka ert professionella samarbete och patientnytta i teambehandling vid långvarig smärta.  

Att arbeta i ett tvärprofessionellt team för patienter med långvarig smärta ställer höga krav på samarbete, kunskap och egen hantering av patienters lidande, samtidigt som rätt förutsättningar måste finnas i organisationen. När teamarbetet fungerar väl ger det synergieffekter i patientarbetet och bidrar till kollegialt stöd och arbetsglädje. Men ibland bedrivs det tvärprofessionella arbetet mer parallellt än integrerat, och kan i värsta fall innebära att man motverkar varandra och ger motstridiga budskap.   

I denna utbildning går vi igenom hur man som team kan jobba med beteendeanalys, gemensam målformulering och planering av insatser för patienter med långvarig smärta. Under dagen tittar vi även på utmaningar som kan uppstå, t.ex. gällande arbetsfördelning och bemötande i bedömning och behandling av gemensamma patienter, situationer som kan kräva särskild samordning samt förutsättningar i verksamheten och eget agerande som kan underlätta ett framgångsrikt teamarbete inom smärtrehabilitering. Teori kommer blandas med reflektioner och övningar i team/mindre grupper.  

Syfte 

Syftet med utbildningsdagen är att skapa goda förutsättningar för att som team inom smärtrehabilitering kunna nå och hjälpa era patienter med långvarig smärta, och kunna hantera de utmaningar som smärtrehabilitering kan medföra.  

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till dig och er som arbetar, eller planerar börja arbeta, i multiprofessionellt team med bedömning och behandling av långvarig smärta inom exempelvis primärvård, företagshälsovård, rehabilitering eller somatisk vård. Du kan t.ex. vara fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, socionom eller annan yrkeskategori. Utbildningen kan med fördel av läsas flera från samma team för att ge en gemensam grund. 

Du förutsätts ha grundläggande kunskap om långvarig smärta utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv, antingen via vår utbildningsdag ”Långvarig smärta – när den traditionella medicinska modellen inte räcker till” eller motsvarande.  

Datum och plats 

Utbildningen förmedlas på distans, vilket innebär att du kan delta från valfri plats. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, exempel och övningar. Du kommer även få tillfälle att möta andra deltagare i digitala grupprum under utbildningen. För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen behöver du en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera. 

16 februari 2021 

Klockan 9:00-16.00 

Utbildare 

Annika Fridén, leg. psykolog under specialisering 

Annika arbetar på Psykologpartners i Umeå med psykologisk behandling, utbildning och handledning. Hon har många års erfarenhet av att bedriva specialiserad multimodal rehabilitering för vuxna vid långvarig smärta, stress/utmattningssyndrom och samsjuklighet utifrån KBT och ACT, både i grupp och individuellt. Annika är även delaktig i en studie om internetbaserad behandling vid underlivssmärta i samarbete med Uppsala Universitet, och har tidigare arbetat inom olika psykiatriska verksamheter. Hon engageras av att sprida psykologisk kunskap för att bidra till god vård och ett mer hållbart samhälle. 

Ulrika Ermedahl Bydairk, leg. psykolog under specialisering 

Ulrika arbetar på Psykologpartners i Malmö med psykologisk behandling, utbildning och handledning. Ulrika har arbetat som psykolog och metodansvarig för ACT/KBT inom specialiserad multimodal smärtrehabilitering för barn och ungdomar, deras föräldrar samt nätverk. Har även erfarenhet av smärtrehabilitering inom primärvård. Har utbildat och handlett vuxensmärtteam, samt föreläst för olika professioner inom primärvård, specialistsjukvård och på grundläggande psykoterapiutbildningar om långvarig smärta och behandling. Ulrika har deltagit som ACT-behandlare i studier om tinnitus och har ställt ut en poster på fallstudie inom barnsmärta. Ulrika finner stort engagemang för en biopsykosocial modell och beteendemedicinisk behandling där hela människan får plats i vården.   

Vidareutbildning 

Utbildningen ingår i en serie utbildningsdagar om långvarig smärta och kan antingen läsas fristående, i urval eller i följd:

Långvarig smärta – när den traditionella medicinska modellen inte räcker till

Långvarig smärta – psykologisk behandling utifrån beteendeanalys och ACT

Långvarig smärta – tvärprofessionellt teamarbete

Långvarig smärta – arbete med barn, ungdomar och anhöriga

Vid intresse finns även möjlighet till skräddarsydda utbildningar.
För vidare diskussion, kontakta utbildarna; se kontaktuppgifter nedan.

Om Psykologpartners

Vi är Nordens ledande psykologföretag och har specialistpsykologer och specialistkompetens inom digital-, klinisk- och pedagogisk psykologi samt inom organisation och ledarskap. Vi drivs av värme, kunskap, utveckling, mod och erbjuder spetskompetens i psykologi. Baserat på psykologisk forskning utvecklar vi metoder, individer, grupper och organisationer inom både offentlig och privat verksamhet.

Pris och anmälan

3000 kr exkl. moms, i priset ingår material samt intyg.  

Om tre eller flera anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.  

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildning
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!

Boka din plats

  • Distanskurs: Långvarig smärta – tvärprofessionellt teamarbete
    16 februari, 2021
    09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Distanskurs: Långvarig smärta – tvärprofessionellt teamarbete 3,750.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Distanskurs: Långvarig smärta – tvärprofessionellt teamarbete

Annika Fridén

Leg. psykolog

phone073 69 70 033
Ulrika Ermedahl Bydairk

Leg. psykolog

phone0733 18 86 27