Specialistkurs för psykologer – Utveckling av grupper och team

VT 2021 Under ackreditering

10-11 februari, 18-19 mars och 6-7 maj 2021


Grupputveckling efterfrågas alltmer i dagens arbetsliv då organisationer i allt större utsträckning organiserar sig i grupper och team. Denna kurs ger deltagaren en aktuell uppdatering på forskning kring grupputveckling samt konkreta metoder för hur man skapar välfungerande och effektiva team. I kursen arbetar vi med utmaningar som grupper möter i dagens arbetsliv samt tränar på interventioner som syftar till att förbättra funktionaliteten i grupper. Kursen ger också deltagaren en rad övningar och metoder för att konkret arbeta med grupputveckling.

Kursens teoretiska innehåll och metoder bygger på mångårig erfarenhet inom området och utgår från aktuell evidensbaserad psykologisk praktik. Vidare ger kursen certifiering i instrumentet Team Pro Inventory (TPI), som är ett kartläggningsinstrument avsett att användas i samband med grupputveckling. Kursen går också igenom de vanligaste instrumenten som används i grupp och teamutveckling. Denna utbildning ger vidare en fördjupad förståelse för gruppers utmaningar i dagens samtid.

 

Johanna Rådeström berättar varför du ska gå Specialistutbildningen

Syfte

 1. Få fördjupad kunskap i aktuell forskning om grupp- och teamutveckling.
 2. Få en god förståelse för gruppers utmaningar i privat, ideell och offentlig sektor.
 3. Kunna planera för, genomföra och utvärdera insatser inom grupputveckling.
 4. Lära dig att använda kartläggningsinstrumentet TPI, Team Pro Inventory.

Målgrupp
Deltagaren ska vara legitimerad psykolog, tidigare erfarenhet av grupputveckling är ett plus.

Om utbildningen
Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den praktiska tillämpningen betonas. Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna.

Tillämpningsmomentet förutsätter att du, som underlag för undervisningen, har tillgång till en arbetsgrupp att genomföra ditt arbete kring. Du kommer under handledning av kursledare få träna på färdigheter inom tillämpningsmoment i form av interventioner och övningar samt använda inlärningspsykologiska begrepp för att motivera dessa. Pedagogiken är i hög grad upplevelsebaserad och fokuserar på att lära ut konkreta färdigheter.

Lärandemål

 1. Känna till aktuell forskning och modeller för att förstå gruppers utveckling
 2. Kunna genomföra en grupputvecklingsinsats baserad på en kontextuell kartläggning och analys med hjälp av kartläggningsinstrument.
 3. Kunna planera och genomföra interventioner för gruppens utveckling baserad på systemteori och inlärningspsykologi.
 4. Resonera kring specialistpsykologens roll, utmaningar samt etiska dilemman som kan uppkomma vid arbete med grupper/grupputveckling.

Utbildare
Magnus Stalby, leg psykolog, leg. psykoterapeut samt specialist i arbets- och organisationspsykologi

Magnus har mer än 19 års erfarenhet från kvalificerat arbete med utveckling av ledare, team, ledningsgrupper och organisationer, såväl inom privat som offentlig sektor, nationellt och internationellt. Han är sedan 2003 medlem av det internationella tränarnätverket i ACT (Acceptance and commitment training) och medlem av MINT (Motivational interviewing network of trainers) sedan 2006. Magnus har även gått handledarutbilning, KBT-inriktad, på Stockholms universitet.

Johanna Rådeström, leg psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi

Johanna har bred kompetens inom organisationspsykologi och ledarskap samt flerårig erfarenhet som psykolog inom företagshälsovård. Hon har arbetat med uppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå inom områden såsom chefshandledning, grupputveckling, ledningsgruppsutveckling, och verksamhetsutveckling. Johanna är även certifierad användare av BAOU (Beteendeanalytisk organisationsutveckling/OBM), samt utbildad i effektivt teamarbete.

Examinator
VT 2021 Magnus Stalby, leg psykolog, leg. psykoterapeut samt specialist- i arbets- och organisationspsykologi


Datum & plats
VT 2021: 10-11 februari, 18-19 mars och 6-7 maj 2021


Hela utbildningen är förlagd på Villa Lovik, på Lidingö utanför Stockholm.

För mer information se: www.lovik.se.

Pris
31 200 kronor exkl moms inklusive kost och logi på internat.

Boka din plats

 • Specialistkurs för psykologer - Utveckling av grupper och team, Stockholm VT 21
  10 februari, 2021 - 7 maj, 2021
  09:00 - 16:00

Adress:
Loviksvägen 1, Lidingö, Stockholms län, 181 90, Sweden

Beskrivning:

Biljetter Pris Antal
Specialistkurs för psykologer - Utveckling av grupper och team, Stockholm VT 21 39,000.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Specialistkurs för psykologer – Utveckling av grupper och team

Johanna Rådeström

Kontorsansvarig Umeå.
Leg. psykolog, specialist i arbete- och organistionspsykologi.

phone090-138080
Magnus Stalby

Affärsområdeschef samt teamchef Organisation & Ledarskap.
Leg. psykolog, specialist i arbete- och organisationspsykologi

phone 070-823 50 84