Specialistkurs för psykologer – Utveckling av grupper och team

Kurskod: RA3362

Grupputveckling efterfrågas alltmer i dagens arbetsliv då organisationer i allt större utsträckning organiserar sig i grupper och team. Denna kurs ger deltagaren en aktuell uppdatering på forskning kring grupputveckling samt konkreta metoder för hur man skapar välfungerande och effektiva team. I kursen arbetar vi med utmaningar som grupper möter i dagens arbetsliv samt tränar på interventioner som syftar till att förbättra funktionaliteten i grupper. Kursen ger också deltagaren en rad övningar och metoder för att konkret arbeta med grupputveckling.

Kursens teoretiska innehåll och metoder bygger på mångårig erfarenhet inom området och utgår från aktuell evidensbaserad psykologisk praktik. Vidare ger kursen certifiering i instrumentet Team Pro Inventory (TPI), som är ett kartläggningsinstrument avsett att användas i samband med grupputveckling. Kursen går också igenom de vanligaste instrumenten som används i grupp och teamutveckling. Denna utbildning ger vidare en fördjupad förståelse för gruppers utmaningar i dagens samtid.

Syfte

 1. Få fördjupad kunskap i aktuell forskning om grupp- och teamutveckling.
 2. Få en god förståelse för gruppers utmaningar i privat, ideell och offentlig sektor.
 3. Kunna planera för, genomföra och utvärdera insatser inom grupputveckling.
 4. Lära dig att använda kartläggningsinstrumentet TPI, Team Pro Inventory.

Målgrupp
Deltagaren ska vara legitimerad psykolog, tidigare erfarenhet av grupputveckling är ett plus.

Om utbildningen
Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den praktiska tillämpningen betonas. Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna.

Tillämpningsmomentet förutsätter att du, som underlag för undervisningen, har tillgång till en arbetsgrupp att genomföra ditt arbete kring. Du kommer under handledning av kursledare få träna på färdigheter inom tillämpningsmoment i form av interventioner och övningar samt använda inlärningspsykologiska begrepp för att motivera dessa. Pedagogiken är i hög grad upplevelsebaserad och fokuserar på att lära ut konkreta färdigheter.

Lärandemål

 1. Känna till aktuell forskning och modeller för att förstå gruppers utveckling
 2. Kunna genomföra en grupputvecklingsinsats baserad på en kontextuell kartläggning och analys med hjälp av kartläggningsinstrument.
 3. Kunna planera och genomföra interventioner för gruppens utveckling baserad på systemteori och inlärningspsykologi.
 4. Resonera kring specialistpsykologens roll, utmaningar samt etiska dilemman som kan uppkomma vid arbete med grupper/grupputveckling.

Utbildare
Magnus Stalby, leg psykolog, leg. psykoterapeut samt specialist- i arbets- och organisationspsykologi

Magnus har mer än 19 års erfarenhet från kvalificerat arbete med utveckling av ledare, team, ledningsgrupper och organisationer, såväl inom privat som offentlig sektor, nationellt och internationellt.. Han är sedan 2003 medlem av det internationella tränarnätverket i ACT (Acceptance and commitment training) och medlem av MINT (Motivational interviewing network of trainers) sedan 2006. Magnus har även gått handledarutbilning, KBT-inriktad, på Stockholms universitet.

Johanna Rådeström, leg psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi

Johanna har bred kompetens inom organisationspsykologi och ledarskap samt flerårig erfarenhet som psykolog inom företagshälsovård. Hon har arbetat med uppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå inom områden såsom chefshandledning, grupputveckling, ledningsgruppsutveckling, och verksamhetsutveckling. Johanna är även certifierad användare av BAOU (Beteendeanalytisk organisationsutveckling/OBM), samt utbildad i effektivt teamarbete.

Examinator
Stefan Söderfjäll, fil. dr i psykologi, Umeå

Datum & plats
Stockholms området, internat (kostnaden ingår ej i kursavgiften)
30–31 mars, 11–12 maj och 15–16 juni 2020

Pris
24 900 kronor exkl moms

Kostnad för internat tillkommer

Sista anmälningsdagen är den 26 februari

Boka din plats

 • Specialistkurs för psykologer - Utveckling av grupper och team, Stockholm
  30 mars, 2020 - 16 juni, 2020
  09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Specialistkurs för psykologer - Utveckling av grupper och team, Stockholm 31,125.00kr (SEK)  

Kursledare för Specialistkurs för psykologer – Utveckling av grupper och team

Johanna Rådeström

Kontorsansvarig Umeå.
Leg. psykolog, specialist i arbete- och organistionspsykologi.

phone090-138080