Distansutbildning Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans HT 2020 Kurskod: RA8197

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kör utbildningen på distans. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information om specifik lösning via mail.

 

Hör Erik Hjalmarsson berätta om specialistkursen
och varför du ska gå den

Distansutbildning

Psykologpartners har över tio års erfarenhet av digital psykologi och är Sveriges största leverantör av internetbaserad behandling inom hälso- sjukvård. Vi har god erfarenhet av distansutbildning och specialister med både praktisk erfarenhet och uppdaterade kring forskning och utveckling inom sina områden.

Kursen är reackrediterad som;
1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi samt Klinisk barn- och ungdomspsykologi samt Klinisk vuxenpsykologi.

Om utbildningen

Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i klinisk beteendeanalys och dess tillämpning. Kursen är en praktisk utbildning där deltagarna får genomföra beteendeanalyser på egna ärenden och på komplexa fallexempel. Träning ges i att välja intervention utifrån analys och att utföra beteendeterapeutiska metoder på ett verksamt sätt för både ungdomar och vuxna. Beteendeanalys på egna beteenden i interaktion med klienten kommer även att lyftas fram. Kursen innehåller en mindre del teori men är främst praktiskt inriktad.

Förkunskapskrav

Förkunskapskraven för att delta i kursen är att du är legitimerad psykolog och har minst grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeterapi. Kursen riktar sig till dig som vill förfina dina färdigheter i att skräddarsy beteendeterapeutisk behandling utifrån individen.

Distansutbildning

Utbildningen förmedlas på distans, vilket innebär att du kan delta från valfri plats, under förutsättning att du kan sitta ostört. För att få ut mesta möjliga av utbildningen behöver du en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera. Utöver teoretiska genomgångar och individuella övningar kommer du även få möjlighet att möta andra deltagare i digitala grupprum under utbildningen.

Utbildningsform

Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den kliniska tillämpningen betonas. Tillämpningsmomentet förutsätter att den studerande, som underlag för undervisningen, har minst en pågående behandlingskontakt eller motsvarande som beteendeanalys och interventioner kan grundas på.

Kursupplägg

Kursen innefattar sex moment och eget arbete.

Moment 1: Inlärningsteori och klinisk beteendeanalys, teori och praktik

Moment 2: Inlärningsteori och klinisk beteendeanalys, teori och praktik

Moment 3: Beteendeanalys i terapirummet – att titta på interaktioner och på sig själv

Hemuppgift: Beteendeanalys på eget fall, inklusive analys av eget beteende

Moment 4: Behandlingsmetoder inom beteendeterapi – teori och praktik

Moment 5: Behandlingsmetoder inom beteendeterapi – teori och praktik

Hemtentamen och beteendeanalys på eget fall skickas in innan examinationsdagen.

Moment 6: Examination och seminarium utifrån deltagarnas rapporter

Förväntade studieresultat

 • Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
 • Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer i en klinisk kontext och kunna tillämpa dessa i det egna arbetet.
 • Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, funktionell analys och intervention även då det finns försvårande omständigheter runt klienten.
 • Framställa ett individualiserat behandlingsprogram för en enskild klient motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.
 • Uppmärksamma egna beteenden i terapikontext och förstå dessa utifrån en inlärningsteoretisk ram.
 • Beskriva och till viss del omsätta de viktigaste behandlingsmetoderna inom området.

Examination

Examinationen sker genom hemtentamen, beteendeanalys av eget fall, framtagning av interventioner utifrån annan deltagares beteendeanalys samt aktivt deltagande på examinationsseminarium. Betyg godkänt, komplettering eller underkänt ges. Vid underkänt får deltagaren en ny hemtentamen. Både teori- och tillämpningsmomentet är obligatoriskt, vilket innebär minst 80 % närvaro för godkänd kurs. Eventuell frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter.

Litteratur

Kurslitteratur

 • Farmer R. F. & Chapman A. L. (2015). Behavioral intervention in Cognitive Behavior Therapy – Practical Guidance for Putting Theory into Action. American Psychological Association.
 • O’Donohue, W.T., Fisher, J. & Hayes, S. (2009). Cognitive Behavior Therapy: applying empirically supported techniques in your practice. Wiley & Sons. (utvalda kapitel, ca 100 sidor)
 • Sturmey, P. (2008). Behavioral Case Formulation and Intervention – a functional analytic approach. Wiley-Blackwell – Artiklar som delas ut vid kursstarten (ca 100 sidor)

Referenslitteratur

 • Dougher, M. J. (2000). Clinical Behavior Analysis. Context press.
 • Öst, L-G. (2017). KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin. Natur & Kultur.
 • Öst, L-G. (2014). KBT inom psykiatrin. Natur & Kultur.

Utbildare

Åsa Dufmats, leg psykolog, specialist i Psykologisk behandling/Psykoterapi
Åsa har arbetat som psykolog i över 20 år med utredning, klinisk behandling, handledning och utbildning utifrån KBT och ACT. Arbetet med klienter har tidigare omfattat försäkringsmedicinska utredningar, neuropsykiatriska utredningar, utredning och behandling av smärtpatienter enskilt och i grupp samt under nuvarande anställning individuellt patientarbete med flera olika problemområden samt parterapi. Arbetet med professionella har bland annat omfattat handledningsuppdrag enskilt och i grupp inom flera olika verksamheter, utbildning och föreläsning för studerande på psykoterapiutbildningar, inom kommunala och hälsovårdande verksamheter samt mentorskap i specialistkollegium.

Maria Lalos, leg psykolog, under specialisering inom klinisk psykologi
Maria arbetar på Psykologpartners i Umeå med psykologisk behandling, utbildning och handledning. Hon har mångårig erfarenhet av komplexa tillstånd inom vuxenpsykiatrin, spetskompetens inom bipolär sjukdom och bred kunskap om bedömning och behandling av primärvårdspatienter. Hon är en uppskattad föreläsare och utbildar inom KBT, beteendeanalys, fokuserade och motiverande samtal samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ytterligare ett kompetensområde är gruppbehandling och i synnerhet behandling med transdiagnostisk inriktning.

Erik Hjalmarsson, leg psykolog, leg psykoterapeut
Erik har arbetat som psykolog sedan 2005 och då brett med klinisk psykologi inom både psykiatri och primärvård. Han har under många år även varit ansvarig för att utveckla, implementera och handleda personal i evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder inom specialistpsykiatrisk vård, med ett uttalat fokus på patientnytta och hållbara och flexibla modeller. Erik arbetar nu på Psykologpartners i Skåne med behandling, handledning och utbildning utifrån KBT och beteendeanalys.

Examinator

Åsa Dufmats, leg psykolog, specialist i Psykologisk behandling/Psykoterapi


Datum och plats

7- 9 december 2020
13-14 januari 2021
Examination genomförs under v.6 eller 7.
Kursen genomförs på distans.

Pris och anmälan

16 500 kronor exkl moms, i priset ingår material och intyg.

Deadline för anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud 15 november.

Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt. Observera att anmälan är bindande.

Boka din plats

 • Distansutbildning; Specialistkurs för psykologer Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning
  7 december, 2020 - 19 februari, 2021
  09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Distansutbildning Specialistkurs för psykologer Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning 20,625.00kr (SEK)*   Ej Tillgänglig

* price includes taxes

Kursledare för Distansutbildning Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Erik Hjalmarsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut

phone0701 41 54 24
Maria Lalos

Leg. psykolog

phone090-12 02 80
Åsa Dufmats

Leg. psykolog, specialist klinisk psykologi

phone073-141 37 87