Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Malmö HT 2020 Kurskod: RA8197

Umeå HT 2020 Kurskod: RA7197

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kan komma att köra utbildningen på distans. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information om specifik lösning via mail.

Kursen är reackrediterad som;
1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi samt Klinisk barn- och ungdomspsykologi samt Klinisk vuxenpsykologi.

Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i klinisk beteendeanalys och dess tillämpning. Kursen är en praktisk utbildning där deltagarna får genomföra beteendeanalyser på egna ärenden och på komplexa fallexempel. Träning ges i att välja intervention utifrån analys och att utföra beteendeterapeutiska metoder på ett verksamt sätt för både ungdomar och vuxna. Beteendeanalys på egna beteenden i interaktion med klienten kommer även att lyftas fram. Kursen innehåller en mindre del teori men är främst praktiskt inriktad.

Förkunskapskrav

Förkunskapskraven för att delta i kursen är att du är legitimerad psykolog och har minst grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeterapi. Kursen riktar sig till dig som vill förfina dina färdigheter i att skräddarsy beteendeterapeutisk behandling utifrån individen.

Om utbildningen

Utbildningsform

Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den kliniska tillämpningen betonas. Tillämpningsmomentet förutsätter att den studerande, som underlag för undervisningen, har minst en pågående behandlingskontakt eller motsvarande som beteendeanalys och interventioner kan grundas på.

Kursupplägg

Kursen omfattar sex heldagar och eget arbete.

Dag 1: Inlärningsteori och klinisk beteendeanalys, teori och praktik

Dag 2: Inlärningsteori och klinisk beteendeanalys, teori och praktik

Dag 3: Beteendeanalys i terapirummet – att titta på interaktioner och på sig själv

Hemuppgift till dag 4: Beteendeanalys på eget fall, inklusive analys av eget beteende

Dag 4: Behandlingsmetoder inom beteendeterapi – teori och praktik

Dag 5: Behandlingsmetoder inom beteendeterapi – teori och praktik

Hemtentamen och beteendeanalys på eget fall skickas in innan examinationsdagen.

Dag 6: Examination och seminarium utifrån deltagarnas rapporter

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer i en klinisk kontext och kunna tillämpa dessa i det egna arbetet.

Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, funktionell analys och intervention även då det finns försvårande omständigheter runt klienten.

Framställa ett individualiserat behandlingsprogram för en enskild klient motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.

Uppmärksamma egna beteenden i terapikontext och förstå dessa utifrån en inlärningsteoretisk ram.

Beskriva och till viss del omsätta de viktigaste behandlingsmetoderna inom området.

Examination

Examinationen sker genom hemtentamen, beteendeanalys av eget fall, framtagning av interventioner utifrån annan deltagares beteendeanalys samt aktivt deltagande på examinationsseminarium. Betyg godkänt, komplettering eller underkänt ges. Vid underkänt får deltagaren en ny hemtentamen. Både teori- och tillämpningsmomentet är obligatoriskt, vilket innebär minst 80 % närvaro för godkänd kurs. Eventuell frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter.

Litteratur

Kurslitteratur

 • Farmer R. F. & Chapman A. L. (2015). Behavioral intervention in Cognitive Behavior Therapy – Practical Guidance for Putting Theory into Action. American Psychological Association.
 • O’Donohue, W.T., Fisher, J. & Hayes, S. (2009). Cognitive Behavior Therapy: applying empirically supported techniques in your practice. Wiley & Sons. (utvalda kapitel, ca 100 sidor)
 • Sturmey, P. (2008). Behavioral Case Formulation and Intervention – a functional analytic approach. Wiley-Blackwell – Artiklar som delas ut vid kursstarten (ca 100 sidor)

Referenslitteratur

 • Dougher, M. J. (2000). Clinical Behavior Analysis. Context press.
 • Öst, L-G. (2017). KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin. Natur & Kultur.
 • Öst, L-G. (2014). KBT inom psykiatrin. Natur & Kultur.

Utbildare Malmö

Åsa Dufmats, leg psykolog, specialist i Psykologisk behandling/Psykoterapi
Åsa har arbetat som psykolog i över 20 år med utredning, klinisk behandling, handledning och utbildning utifrån KBT och ACT. Arbetet med klienter har tidigare omfattat försäkringsmedicinska utredningar, neuropsykiatriska utredningar, utredning och behandling av smärtpatienter enskilt och i grupp samt under nuvarande anställning individuellt patientarbete med flera olika problemområden samt parterapi. Arbetet med professionella har bland annat omfattat handledningsuppdrag enskilt och i grupp inom flera olika verksamheter, utbildning och föreläsning för studerande på psykoterapiutbildningar, inom kommunala och hälsovårdande verksamheter samt mentorskap i specialistkollegium.

Erik Hjalmarsson, leg psykolog, leg psykoterapeut

Erik har arbetat som psykolog sedan 2005 och då brett med klinisk psykologi inom både psykiatri och primärvård. Han har under många år även varit ansvarig för att utveckla, implementera och handleda personal i evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder inom specialistpsykiatrisk vård, med ett uttalat fokus på patientnytta och hållbara och flexibla modeller. Erik arbetar nu på Psykologpartners i Skåne med behandling, handledning och utbildning utifrån KBT och beteendeanalys.

Examinator Malmö

Åsa Dufmats, leg psykolog, specialist i Psykologisk behandling/Psykoterapi


Utbildare Umeå

Cecilia Engblom Rosengren, leg. psykolog,
leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi och medlem av MINT
Cecilia har arbetar som klinisk psykolog sedan 2004, främst med vuxna och med fokus på behandling av stress, smärta och ångestsyndrom. Hon har lång erfarenhet av handledning inom socialt arbete och rehabiliteringsmedicin samt tillämpningen av motiverande samtal. Cecilia är en van utbildare inom grundteori, samtalsmetod och handledning.

Elin Wesslander, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i Psykologisk behandling/Psykoterapi
Elin har arbetat som psykolog i 16 år med klinisk behandling, handledning och utbildning utifrån KBT och ACT. Arbetet med ungdomar har omfattat behandlingsarbete samt utbildning och handledning till personal inom främst skola, ungdomsmottagningar och första linjens psykiatri. Arbetet med professionella har bland annat omfattat gruppterapier för studerande på psykoterapiutbildningar, upplevelsebaserade ACTworkshops för behandlare, ett flertal olika specialistutbildningar för STP-psykologer samt som mentor i specialistkollegium.

Maria Lalos, leg psykolog, under specialisering inom klinisk psykologi
Maria arbetar på Psykologpartners i Umeå med psykologisk behandling, utbildning och handledning. Hon har mångårig erfarenhet av komplexa tillstånd inom vuxenpsykiatrin, spetskompetens inom bipolär sjukdom och bred kunskap om bedömning och behandling av primärvårdspatienter. Hon är en uppskattad föreläsare och utbildar inom KBT, beteendeanalys, fokuserade och motiverande samtal samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ytterligare ett kompetensområde är gruppbehandling och i synnerhet behandling med transdiagnostisk inriktning.

Examinator Umeå

Elin Wesslander, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i Psykologisk behandling/Psykoterapi

Datum och plats

Malmö
19-21 oktober, 12-13 november, 7 december 2020.

Umeå
5- 7 oktober, 3-4 nov, 3-4 december 2020.

Pris och anmälan

16 500 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.
Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud en månad innan kursstart.

Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt. Observera att anmälan är bindande.

Boka din plats

 • Specialistkurs för psykologer Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning, Malmö
  19 oktober, 2020 - 7 december, 2020
  09:00 - 16:00
 • Specialistkurs för psykologer Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning, Umeå
  5 oktober, 2020 - 4 december, 2020
  09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Specialistkurs för psykologer Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning, Malmö 20,625.00kr (SEK)*  
Specialistkurs för psykologer Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning, Umeå 20,625.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Erik Hjalmarsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut

phone0701 41 54 24
Maria Lalos

Leg. psykolog

phone090-12 02 80