Specialistkurs för psykologer, Stress – Organisatoriskt och individuellt perspektiv

Uppkomst, prevention och åtgärder

Kurskod: AKO409

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser;
som 1 fördjupningskurs inom Arbets- och organisationspsykologi, Psykologisk behandling/Psykoterapi, samt Hälsopsykologi.

 • Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress. Kursen behandlar stress ur ett brett perspektiv avseende stressrelaterade sjukdomars uppkomst, förebyggande insatser i arbetsmiljön och på individnivå samt psykologisk behandling, rehabilitering och arbetsåtergång för individer med stressrelaterad problematik. Föreliggande kurs antar ett integrerande perspektiv på stress där såväl individ som organisation utgör fokus för riskfaktorer kring stressrelaterad sjukdom och i preventivt arbete, rehabilitering och arbetsåtergång utifrån den senaste forskningen.

 • Syfte
  Utbildningen syftar till att du som student ska:
  – Få fördjupad kunskap om konceptualisering av stressrelaterad problematik ur ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv
 • – Få fördjupad kunskap om psykologisk behandling av stressrelaterad problematik i olika skeden
 • – Få fördjupad kunskap om hur preventiva insatser i organisationen kan förhindra stressrelaterad problematik
 • – Få kunskap om rehabilitering och arbetsåtergång av individer med stressproblematik

 

 • Målgrupp
 • Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam psykolog inom exempelvis företagshälsovård, primärvård, rehabilitering eller som konsult.

 

 • Om utbildningen
  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av teoretiska organisations- och individperspektiv med idéer för tillämpning betonas.
 • Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna.

 


 • Lärandemål:

  Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
  – Konceptualisera stressrelaterad ohälsa ur ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv
 • – Omsätta konceptualisering av stressrelaterad ohälsa i interventioner i psykologisk behandling och i preventiva insatser i organisationer.
 • – Relatera olika interventioner i rehabilitering och arbetsåtergång utifrån ett individ- och organisationsperspektiv

 • Utbildare
 • Giorgio Grossi, docent i medicinsk psykologi, leg psykoterapeut samt kliniskt verksam vid Stressmottagningen i Stockholm.
  Rebecka Malmgren, leg psykolog, Organisationspsykolog
  Victoria Blom, leg psykolog och docent i psykologi, inriktning stress, och arbetar som psykolog på Psykologpartners såväl som forskare inom stressrelaterad ohälsa på Karolinska institutet och Gymnastik-och idrottshögskolan.


Examinator

Rio Cederlund, fil.dr, leg psykolog

 

 • Datum och plats
  27-30 januari, 10-11 februari, 3 mars i Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49

 

 • Pris och anmälan
 • 17 800kr exkl. moms. i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt

Sista anmälningsdag är 16 december. 

Boka din plats

 • Specialistkurs för psykologer, Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress, Stockholm
  27 januari, 2020 - 3 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Specialistkurs för psykologer, Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress, Stockholm 22,250.00kr (SEK)   Ej Tillgänglig

Kursledare för Specialistkurs för psykologer, Stress – Organisatoriskt och individuellt perspektiv

Victoria Blom

Leg. psykolog

phone0707 21 30 29