Distans; Inspirationsföreläsning Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö

Vårt mål med dagen är att du som jobbar i skolan ska få med dig praktiska konkreta verktyg och strategier.

Dagen fokuserar på pedagogik som leder till ökad studiero och fungerande lärmiljöer för alla alla elever, inklusive de som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Förutsättningarna för ett väl fungerande arbete ökar när all personal delar teoretisk grund och har ett gemensamt bemötande. Därför vänder vi oss till all personal som jobbar i skolan – lärare, elevhälsoteam, elevassistenter, specialpedagoger och skolledare.

Kursform

Distans. Inga särskilda förkunskaper krävs och webbinaret fungerar med alla datorer, läsplattor eller mobiler – utan nedladdning. Du har möjlighet att chatta eller ställa frågor med bild och ljud (eller bara ljud) under dagen. Du loggar enkelt in med förnamn och e-postadress.

Datum och lokal

Vi startar dagen Onsdagen den 25 november 2020 klockan 09:00-16:00.
Incheckning Online från kl. 08.30.

Målgrupp

All personal inom skola; lärare, elevhälsoteam, elevassistenter, pedagoger, specialpedagoger och rektorer (F-9).

Föreläsare

Lilja Åsberg, leg psykolog
Lilja har under många år arbetet med utredning och behandling inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan några år tillbaka riktar hon sig mer mot den pedagogiska psykologin och handleder och utbildar kring bemötande och anpassningar inom boenden, skola och elevhälsa.

Henrik Domeij, leg psykolog,
Henrik arbetar bland annat med föräldrastöd och behandlande insatser till barn och unga med neuropsykiatrisk problematik. En stor del av Henriks arbete består av handledning till olika yrkesprofessioner, bland annat inom skolan och barnpsykiatrin. Henrik har hållit ett flertal föreläsningar om anpassningar och bemötande främst inom skola och omsorg.

Elin Käck, leg psykolog,
Elin har stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, både i behandlande kontakter och som utredande psykolog. Elin handleder och utbildar också inom skolan, till föräldrar och inom boendeverksamheter.

Alla är erfarna specialister från Psykologpartners.

Pris

1 495 kr + moms.
Medlem i Riksförbundet Attention 1 195 kr + moms.

Stödorganisationer 1 deltagare till medlemspris.

Ytterligare information

Ladda ner infobladet här

Detta är ett samarbete med Attention Utbildning; Riksförbundet Attentions utbildningsbolag. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och språkstörningar. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. I skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

Anmälan

Sista anmälningsdag 6 november 2020.
Anmälan är bindande men inte personlig och kan överlåtas.

Boka din plats

  • Distans; Inspirationsföreläsning Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö
    25 november, 2020
    09:00 - 16:00

Kursledare för Distans; Inspirationsföreläsning Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö

Lilja Åsberg

Leg. psykolog

phone073-413 43 09
Henrik Domeij

Leg. psykolog

phone090-12 09 09
Elin Käck

Leg. psykolog

phone070-526 31 77