Lärarcoaching

Verktyg till att öka inlärningsmiljö och lärarfärdigheter

Upplever du som lärare att du kämpar med att få din klass att göra sina uppgifter? Att ett par extra utmanande elever tar all tid från resterande i klassen? Att du skulle behöva verktyg till att öka arbetsro i klassrummet?

Specialiserade på hälsofrämjande insatser

Psykologpartners har stor erfarenhet av skola och målgruppen barn och ungdomar. Vi är specialiserade på att jobba förebyggande och hälsofrämjande inom skola.

Steg 1: Kartläggning

Samtal med lärare för att få en bild av nuvarande klassrumsmiljö samt de utmaningar i klassrum eller undervisning som läraren möter. Tydliggörande av syfte och ramar.

Steg 2: Observation

Observation av en hel lärarledd lektion med hjälp av strukturerat skattningsverktyg. Fokus på inlärningsmiljö och lärarfärdigheter.

 

Steg 3: Feedback och mål

Läraren får konkret feedback på beteenden som hen gör i undervisningen. Tillsammans sätts sedan konkreta beteendemål som ska förbättra inlärningsmiljö och/eller slipa på lärarfärdigheter.

Steg 4: Uppföljning & utvärdering

Efter 4-6 veckor görs en ny observation, med fokus på de beteendemål som sattes på första mötet. Sedan feedback till läraren och en framtidsplan.

Kontaktperson för Lärarcoaching

Karam Hanna

Teamchef Pedagogik & Utveckling
Leg. psykolog

phone08-410 64 403