Introduktionsutbildning i SON-R med utlåtandeverkstad

Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av icke-verbala test för bedömning av generell utvecklingsnivå. Finns det en språklig begränsning är tillgång till icke-verbala test nödvändiga för att få en så rättvisande bild som möjligt av individens kapacitet. SON-R (Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test) kan med fördel användas som ett komplement till Wechsler-skalorna. Testet är användbart i många olika verksamheter, både kliniskt och vid exempelvis bedömningar i skolan.

SON-R är ett ickeverbalt test som finns i två versioner; ett för barn i åldrarna 2-8 år samt ett för åldrarna 6-40 år. SON-R kan ges både med verbala och icke-verbala instruktioner. Det är lätt att administrera och tidsekonomiskt.

På introduktionsutbildningen presenteras båda versionerna av SON-R, och testets användningsområden kommer att gås igenom.

Att förmedla utredningsresultat i utlåtandeform kan vara svårt. Hur vet jag när det blir bra? Hur brukar du göra? Vad vill du bli bättre på? Tillsammans ägnar vi andra delen av dagen till att utbyta erfarenheter, i syfte att bli bättre på att förmedla utredningsresultat.

Målgrupp

Kursen riktar sig till leg. psykologer.

Utbildare

Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog som arbetar med utbildning och handledning av pedagoger, psykologer och andra professionella inom bl.a. förskola och skola, psykiatri, socialtjänst, habilitering och barnmedicinsk verksamhet.

Gunilla har mångårig erfarenhet av utredningar av barn med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik. Hon har tidigare varit verksam både som klinisk psykolog på Karolinska universitetssjukhuset, och som skolpsykolog. Gunilla är styrelseledamot i Sveriges Neuropsykologers förening (SNPF).

Förberedelse

Ta gärna med material (utlåtande) som du vill jobba med under utlåtandeverkstaden på eftermiddagen. Materialet ska vara avidentifierat.

Datum, tid och plats

20 maj 2020

Plats: Psykologpartners, Luntmakargatan 49, Stockholm

09:00-12:30 SON-R introduktionsutbildning med Gunilla Carlsson Kendall

13:30-16:00 Utlåtandeverkstad

Pris och anmälan

2400 kr exkl. moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika.

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta oss gärna:
anna-karin.sjoholm@psykologpartners.se eller telefon 08-204 323.

Boka din plats

  • Introduktionsutbildning i SON-R med utlåtandeverkstad
    20 maj, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Introduktionsutbildning i SON-R med utlåtandeverkstad 3,000.00kr (SEK)