Distansutbildning: Introduktionsutbildning i SON-R

Utbildningen genomförs på distans.

Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av icke-verbala test för bedömning av generell utvecklingsnivå. Finns det en språklig begränsning är tillgång till icke-verbala test nödvändiga för att få en så rättvisande bild som möjligt av individens kapacitet. SON-R (Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test) kan med fördel användas som ett komplement till Wechsler-skalorna. Testet är användbart i många olika verksamheter, både kliniskt och vid exempelvis bedömningar i skolan.

SON-R är ett ickeverbalt test som finns i två versioner: ett för barn i åldrarna 2-8 år samt ett för åldrarna 6-40 år. SON-R kan ges både med verbala och icke-verbala instruktioner. Det är lätt att administrera och tidsekonomiskt. På introduktionsutbildningen presenteras båda versionerna av SON-R, och testets användningsområden kommer att gås igenom.

Målgrupp

Kursen riktar sig till leg. psykologer.

Utbildare

Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog som arbetar med utbildning och handledning av pedagoger, psykologer och andra professionella inom bl.a. förskola och skola, psykiatri, socialtjänst, habilitering och barnmedicinsk verksamhet. Gunilla har mångårig erfarenhet av utredningar av barn med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik. Hon har tidigare varit verksam både som klinisk psykolog på Karolinska universitetssjukhuset, och som skolpsykolog. Gunilla är styrelseledamot i Sveriges Neuropsykologers förening (SNPF).

Distansutbildning

Utbildningen förmedlas på distans vilket innebär att du kan delta från valfri plats. Du kommer få tillfälle att möta andra deltagare i digitala grupprum under utbildningen. För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen behöver du en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera. Innan utbildningen kommer du få ytterligare information och tydlig instruktion om det lättanvända distansverktyget Zoom.

Datum och tid

25 november 2020
09:00-12:30

Utbildningen genomförs på distans.

Pris & anmälan

1500 kr exkl. moms.
Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud, senast 25 oktober.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Frågor

Karam Hanna, teamchef, leg. psykolog, 08-410 64 403,
mail: karam.hanna@psykologpartners.se

 

 

Boka din plats

  • Distansutbildning: Introduktionsutbildning i SON-R vt 20
    13 maj, 2020
    09:00 - 12:30
  • Distansutbildning: Introduktionsutbildning i SON-R ht 20
    25 november, 2020
    09:00 - 12:30
Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.

Kursledare för Distansutbildning: Introduktionsutbildning i SON-R

Karam Hanna

Teamchef Pedagogik & Utveckling
Leg. psykolog

phone08-410 64 403