Internetbehandling med KBT: Grundkurs

Internetbehandling med KBT: Grundkurs

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 20 år och metoden har visat sig vara ett fungerande alternativ för att behandla olika typer av psykisk ohälsa, som exempelvis ångest och depression.

Syfte
Deltagarna kommer att få lära sig grunderna för hur metoden används, både från ett behandlar- och ett patientperspektiv. Det aktuella forskningsläget och möjligheterna att som behandlare eller verksamhet själva börja använda metoden kommer också att tas upp. Dagen innehåller praktiska moment där deltagarna bland annat får ta del av ett behandlingsprogram via internet.

Elin berättar om innehållet i kursen här:

Målgrupp
Workshopen riktar sig till psykologer, socionomer, läkare och andra yrkesgrupper som arbetar inom offentlig/privat primärvård eller psykiatri och vill utvecklas som behandlare, öka sin tillgänglighet för patienter, få en variation i arbetet och säkerställa kvaliteten i sina behandlingar. 

För dig som vill börja använda KBTonline så är denna dag en förutsättning för att börja behandla i programmen. Vi rekommenderar även att du går vår fortsättningsdag “Bli en bättre internetbehandlare”.

Utbildare
Elin Melander, leg. psykolog

Elin arbetar inom Psykologpartners affärsområdet Digital Psykologi. Hon har erfarenhet av olika former av psykologisk behandling på distans och har fortbildats inom området telemedicin. 
Elin utbildar kontinuerligt vårdpersonal inom privat och offentlig sektor inom området psykologisk behandling på distans. Hon arbetar även med att designa och skapa innehåll till digitala behandlingsprogram.

Datum & plats

  • 4 mars 2021 kl 9.00-16.00.
    Kursen är planerad att genomföras fysiskt på plats i våra egna lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm.
    Pris 3000 kronor exkl moms, i priset ingår förmiddags- och eftermiddagsfika, material och intyg.

Kursen hade tidigare namnet Internetbehandling med KBT – öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling.

Boka din plats

  • Internetbehandling med KBT: Grundkurs, Stockholm
    4 mars, 2021
    09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Internetbehandling med KBT: Grundkurs, Stockholm 4,687.50kr (SEK)*   Slutsåld

* price includes taxes

Kursledare för Internetbehandling med KBT: Grundkurs

Elin Melander

Leg. psykolog

phone070-857 49 60