Distanskurs: Internetbehandling med KBT – öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 20 år och metoden har visat sig vara ett fungerande alternativ för att behandla olika typer av psykisk ohälsa, som exempelvis ångest och depression.

Syfte
Deltagarna kommer att få lära sig grunderna för hur metoden används, både från ett behandlar- och ett patientperspektiv. Det aktuella forskningsläget och möjligheterna att som behandlare eller verksamhet själva börja använda metoden kommer också att tas upp. Dagen innehåller praktiska moment där deltagarna bland annat får ta del av ett behandlingsprogram via internet

Målgrupp
Workshopen riktar sig till psykologer, socionomer, läkare och andra yrkesgrupper som arbetar inom offentlig/privat primärvård eller psykiatri och vill utvecklas som behandlare, öka sin tillgänglighet för patienter, få en variation i arbetet och säkerställa kvaliteten i sina behandlingar. 

För dig som redan vet med dig att du vill börja använda KBTonline så är denna dag en förutsättning för att börja behandla i programmen. Vi rekommenderar även att du går vår fortsättningsdag “Blir en bättre internetbehandlare”.

Utbildare
Elin Melander, leg. psykolog

Elin arbetar inom Psykologpartners affärsområdet Digital Psykologi. Hon har erfarenhet av olika former av psykologisk behandling på distans och har fortbildats inom området telemedicin. 
Elin utbildar kontinuerligt vårdpersonal inom privat och offentlig sektor inom området psykologisk behandling på distans. Hon arbetar även med att designa och skapa innehåll till digitala behandlingsprogram.

Datum & plats
1 oktober 2020 kl. 9.00-16.00.
Kursen är lärarledd och genomförs på distans i realtid.

Pris
2500 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Boka din plats

  • Distanskurs Internetbehandling med KBT - öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling
    1 oktober, 2020
    09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Distanskurs Internetbehandling med KBT 3,125.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Distanskurs: Internetbehandling med KBT – öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling

Elin Melander

Leg. psykolog

phone070-857 49 60