Positivt beteendestöd inom HVB-verksamheter, Linköping

Välkommen till en utbildning för er som jobbar med personer som bor på hem för vård eller boende (HVB). Positivt beteendestöd syftar till att främja utveckling och ökad livskvalité och samtidigt förebygga olika typer av problemskapande beteende. Målet är att främja de beteenden som på sikt leder till ökad självständighet och självbestämmande. Det kan handla om att få en person att kommunicera istället för att använda våld eller att få en annan att komma iväg till skolan.

Utbildningen består av tre heldagar med teori och praktik som hela tiden är knuten till den praktiska vardagen som deltagaren arbetar i.

Syfte

  1. Lära dig att förstå hur sammanhang och bemötande påverkar hur vi beter oss.
  2. Få verktyg att planera och genomföra strategier för att de du arbetar med ska kunna nå sina mål.
  3. Verktyg både för att förebygga och i stunden hantera allvarliga beteendeproblem.
  4. Erfarenhet av att jobba med konkreta fall där vi kartlägger, analyserar och sedan skapar strategier för förändring.

Målgrupp

Du kan ha lång utbildning och erfarenhet av arbete inom HVB-verksamhet eller precis ha börjat inom området och saknar utbildning.

Utbildare

Therese Allvar, leg. psykolog
Therese har mångårig erfarenhet av psykologarbete med barn, unga och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar och andra svårigheter. Hon har bland annat också arbetat i barntraumateam och med ungdomar omhändertagna enligt LVU. Therese är en van handledare och föreläsare, och arbetar nu främst med Positivt beteendestöd i olika boendeverksamheter där problemskapande beteenden är vanligt förekommande.

Benjamin Lassebro, leg psykolog
Benjamin har lång erfarenhet av att utbilda och handleda inom HVB-verksamheter och andra verksamheter som möter personer med olika funktionsnedsättningar och problemskapande beteende. Han arbetar också med behandlande insatser och är en van föreläsare inom Positivt beteendestöd och Tillämpad beteendeanalys.

Datum och plats

5 mars, 26 mars samt 23 april, kl 9-16
Linköping, Psykologpartners lokaler på St. Larsgatan 30

Pris

6 000 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika och intyg.

Boka din plats

  • Positivt beteendestöd inom HVB-verksamheter, Linköping
    5 mars, 2020 - 23 april, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Positivt beteendestöd inom HVB-verksamheter, Linköping 7,500.00kr (SEK)   Ej Tillgänglig

Kursledare för Positivt beteendestöd inom HVB-verksamheter, Linköping

Therese Allvar

Leg. psykolog

phone070-956 27 68
Benjamin Lassebro

Leg. psykolog.

phone076-832 20 56