Positivt beteendestöd i skolan – Göteborg

 

Förebygga problembeteenden
samt öka trivsel och studiero

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste åren men fortfarande kämpar många skolor med att hitta evidensbaserade metoder att använda i detta arbete. Positivt beteendestöd (PBS) är en evidensbaserad metod som är mycket användbar i arbetet med skolans utmaningar, samtidigt som den fungerar väl med skolans uppdrag och organisation.

Positivt beteendestöd utgör ett ramverk som kan användas skolövergripande samt i arbete på klassrums- och individnivå. Tonvikten ligger på hur vi i skolan kan jobba förebyggande och hälsofrämjande och hur vi med hjälp av proaktiva strategier kan öka trivsel, studiero, inkludering och minska förekomsten av problemskapande beteenden i skolan. Strategierna baseras på tillämpad beteendeanalys och innebär att vi tillsammans skapar ett klimat som hjälper eleverna att utvecklas och lära.

Om utbildningen

Fokus för utbildningen ligger på elevhälsans kärnuppdrag, att medverka i att undanröja hinder för inlärning och att främja ett sunt inlärningsklimat. Under utbildningen ges deltagaren kunskap inom evidensbaserade metoder som bidrar till ökad inkludering, inlärning och studiero och som minskar risk för straffande och andra kontraproduktiva disciplinära metoder.

Upplägg:

Utbildningen omfattar en introduktionsdel på 3 dagar med möjlighet till ytterligare 2 dagar fördjupning:

Introduktionsdelen innehåller teoretiska och praktiska moment och ger grundläggande kunskap kring teorin bakom positivt beteendestöd och hur modellen kan tillämpas på individ- klass- och skolövergripande nivå. Under utbildningen introduceras deltagaren i tillämpad beteendeanalys och får öva på att analysera hur förändringar av omständigheter i miljön, inklusive de vuxnas beteenden, kan hjälpa elever att utvecklas.

Fördjupningsdelen är en fortsättning på introduktionsdelen och innehåller mer praktiskt arbete där deltagaren ges ytterligare fördjupad kunskap kring tillämpningen av PBS-strategier samt möjlighet till mer verksamhetsnära metodarbete och introduktion till implementering.

Målgrupp

Elevhälsopersonal, skolpersonal och skolledare. Det är en fördel om fler i samma elevhälsoteam går vid samma tillfälle.

 

Utbildare

Elin Käck, leg. psykolog

Elin har stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och handleder och utbildar i positivt beteendestöd i skolan, till föräldrar och inom boendeverksamheter.

Under utbildningen kommer fler föreläsare med kunskap inom Positivt beteendestöd att medverka.

Datum & plats

Introduktionsutbildning
30–31 mars samt 14 april, Viktoriagatan 3, Göteborg
Fördjupningsutbildning
27 april samt 12 maj, Viktoriagatan 3, Göteborg

Pris & anmälan

Anmäl dej nu!!!
Paketpris: Introduktions- & fördjupningsutbildning

12 000 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika.Introduktionsutbildning
7 800 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika
Anmälan senast 1 mars.Fördjupningsutbildning
5 200 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika
Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbudOm anmälan görs för 3 personer eller fler från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

 

Boka din plats

  • Positivt beteendestöd i skolan - Göteborg
    30 mars, 2020 - 14 april, 2020
    08:00 - 17:00

Plats hemsida:

Adress:
Viktoriagatan 3, Göteborg, 411 25, Sweden

Biljetter Pris Antal
INTRO Positivt beteendestöd i skolan - Göteborg 9,750.00kr (SEK)  
FÖRDJUPNING Positivt beteendestöd i skolan - Göteborg 6,500.00kr (SEK)   Ej Tillgänglig
Paketpris Intro + Fördjupning Positivt beteendestöd i skolan - Göteborg 15,000.00kr (SEK)   Ej Tillgänglig

Kursledare för Positivt beteendestöd i skolan – Göteborg

Elin Käck

Leg. psykolog

phone070-526 31 77