Vill ni förhindra skolfrånvaro?

Ta tillbaka hemmasittarna till skolan!

Problematisk skolfrånvaro har ökat de senaste åren och är svår att komma till rätta med om man inte agerar snabbt.
Vad kan skolan göra för att förebygga problemet och hur förhindrar man att några av dessa elever blir frånvarande under längre perioder och blir så kallade hemmasittare?

Psykologpartners har lång erfarenhet av att jobba med skolor på olika nivåer: genomgripande med hela skolan, med lärarlaget, i klassrummet och med den enskilda individen. Vi tror att alla gör sitt bästa om de får sin rätta kontext. Beteenden uppstår i samspel med omgivningen.

Upplägg

Vi erbjuder en 2×3 timmars utbildning riktad till hela skolans personal.

Innehåll första tillfället

  • Vad är problematisk skolfrånvaro och vilka kan vara möjliga orsaker till det?
  • Så främjas skolnärvaro.
  • Detta kan skolan göra, i förebyggande syfte, på ett generellt och skolgenomgripande sätt.
  • Detta kan skolan göra vid första tecken på problematisk skolfrånvaro.
  • Här kommer personalen få några enklare uppgifter att göra till nästa gång.

Andra tillfället

  • Uppföljning av vad som gjorts sedan första tillfället.
  • Mer fokus på individen. Vad skolan kan göra vid problematisk skolnärvaro.
  • Så samarbetar skolan med andra aktörer på bästa sätt.

Kontaktperson för Vill ni förhindra skolfrånvaro?

Elsa Janni

Leg. psykolog

phone0708 12 17 67