Hedersförtryck – Bemötande, förhållningssätt och agerande

9 april 2021, Stockholm


Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och därför kan utbildningen komma att genomföras på distans. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information och instruktioner via mail.


Hedersrelaterat våld och förtryck är inte alltid är helt uppenbart eller lätt att upptäcka. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan eller som inte får vara med på idrotten. Det kan också röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer med någon de själva tycker om.

Det kan handla om barn som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja. De som tar ställning mot familjens normer och värderingar riskerar att behöva lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem. Dessa personer kan bli hotade, utfrysta och misshandlade och ibland dödade.

Målgrupp

Oavsett i vilken profession vi möter människor så kan kompetens kring vad det innebär att möta människor som lever under hedersförtryck vara avgörande för att rätt insats ges vid rätt tid.

Syfte

Heldagsutbildningen ämnar hjälpa yrkesverksamma inom en bred grupp yrkeskategorier; exempelvis socionomer, kuratorer, lärare, psykologer i bemötande, förhållningssätt och agerande i arbetet med denna grupp.

Utbildningsdagen ger en bakgrund och förklaring till fenomenet för ökad förståelse. Här får du information om hur problematiken kan upptäckas och vad som blir viktigt i ditt samtal och bemötande för att bevara integritet och främja tillit.

Utbildningen syftar också till att skärpa din förmåga att aktivera de resurser som samhället erbjuder, i det fall du misstänker att ett barn, exempelvis, riskerar att giftas bort, könsstympas eller på något annat sätt förnekas sina grundläggande rättigheter.

Utbildare

Björn Svanberg, legitimerad psykolog och handledare med mångårig erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta barn och vuxna

Datum & plats

9 april 2021 kl 9:00-16:00.
Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49

Pris & anmälan

3000 kr exkl moms

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildning senast en månad innan kursstart. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Observera att anmälan är bindande.

Mer information om alla utbildningar hittas på vår hemsida www.psykologpartners.se/utbildning

Boka din plats

  • Hedersförtryck - Bemötande, förhållningssätt och agerande
    9 april, 2021
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Hedersförtryck - Bemötande, förhållningssätt och agerande 3,750.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Hedersförtryck – Bemötande, förhållningssätt och agerande

Björn Svanberg

Leg. psykolog
Medlem av MINT

phone070-090 07 82