Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT)

Fysiska träffar och på distans

Psykologpartners startar ny omgång den 1 februari 2021.
2-årig grundutbildning i KBT i Linköping VT 2021.

Grundläggande psykoterapiutbildning
inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) 4 terminer.
Linköping; VT 21 – fysiska träffar

Introduktionsföreläsning

Välkommen till Introduktionsföreläsning
Zoom 22 oktober kl 16:00-17.30;
du som är nyfiken på kursen,
dess upplägg och på hur en föreläsning kan gå till. 
Klicka på länken ovan för att delta!

Hör Julia Ridal berätta om GPU vt 21

Information 

Kontakta Julia Ridal, 011-400 50 56 och Marie Blom 070-877 80 65

Utbildning för dig i ett människovårdande yrke, som träffar brukare, klienter och patienter i stöd och behandling. Psykologpartners är Nordens ledande psykologföretag med 20 års erfarenhet av behandling, handledning och utbildning riktat mot individer och företag.

Psykologpartners – mer än ett utbildningsföretag

Vi är unika och håller högsta kvalitet! Vi är kort sagt mer än ett utbildningsföretag. Sedan starten 2000 är vår vision att göra världen bättre med hjälp av kunskap om beteendeterapi. Självklart genomsyras den grundläggande psykoterapiutbildningen av detta driv. Psykologpartners har hållit grundläggande psykoterapiutbildningar sedan 2003 och kvalitetssäkrar och utvecklar den löpande.

Du får grundläggande och bred kunskap om KBT och dess olika metoder. Du lär dig bakomliggande teori, modeller för analys, psykoterapeutiska metoder, forskningsmetodik samt kliniska tillämpningsområden. Teoretiska moment varvas med praktiska. Under utbildningen får du kunskaper och färdigheter för att under handledning självständigt kunna arbeta med kognitiv beteendeterapi. Denna grundutbildning kan ge dig möjlighet att söka till vidareutbildning för leg. psykoterapeut.

Undervisning av lärare och föreläsare med spetskunskap. Under utbildningen omsätter du teorin i praktiken på ett naturligt och klarläggande sätt. Våra handledare har lång och gedigen erfarenhet som både behandlare och inom KBT-handledning. Vår övertygelse är att du skall bli skarpast på att förändra beteenden.


”Psykologpartners har arbetat med lösningar på distans i snart 15 år. Det är en självklarhet att vi ska leverera det vi gör digitalt med samma kvalitet som när vi ses fysiskt. Vi har lärt oss mycket på kort tid och fortsätter att utveckla våra utbildningar så att de inte bara passar det digitala formatet, utan att även ger ett mervärde i form av de möjligheter som finns när utbildningen sker på distans.”
Kristofer Vernmark, leg psykolog, fil dr, affärsområdeschef klinisk och digital psykologi.

Självkännedom och professionell utveckling ger dig möjlighet att tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter på dig själv. Syftet är att stärka dig inför kommande uppgifter som behandlare.

En mix av distansföreläsningar och träffar på plats i Stockholm eller Umeå. Deltagare oavsett bostadsort, tar del av undervisning och handledning av några av våra bästa utbildare i Sverige. Distansinslagen även kan göra det även lättare för dig att få ihop studier med arbete, relationer och fritid på ett hållbart sätt. Distansföreläsningarna i realtid, skapar värdefulla möten mellan deltagare och föreläsare. Teori varvas med praktiska inslag i digitala grupprum. Samtidigt värnas om möten på plats, för att träna tillsammans, möjliggöra återkoppling och bygga nätverk för framtiden.

Utbildningen kan komma att genomföras på distans, utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.  

Ansökan och information

Vårterminen 2021 – Linköping
Kontaktperson för frågor Linköping:
julia.ridal@psykologpartners.se
011-400 50 56

Planerade framtida starter:

Vårterminen 2022 – Göteborg
Kontaktperson för frågor Göteborg:
ulrika.jeppsson@psykologpartners.se
031-130480

Info kommer finnas här senast april 2021.

Höstterminen 2022 – Umeå, Stockholm, Malmö
Kontaktperson:
cecilia.engblom.rosengren@psykologpartners.se
08-410 820 09 

Info kommer finnas här senast januari 2022.

  • Startdatum – se respektive ort.
  • Ansökningsformulär finns i respektive orts prospekt, se länkar ovan.

Samordnare för Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT)

Cecilia Engblom Rosengren

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi, medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

phone08-410 820 09