Grundläggande psykoterapiutbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning
Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Om utbildningen

Psykologpartners anordnar grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Utbildningen sträcker sig över 4 terminer, och vänder sig till dig i ett människovårdande yrke som i ditt arbete träffar brukare, klienter och patienter i stöd och behandling.

Vi har erfarenhet av att hålla denna utbildning sedan 2003 och vi har en organisation som löpande kvalitetssäkrar och utvecklar vår utbildning. De lärare och föreläsare som är knutna till utbildningen har spetskunskap inom det område eller den metod som undervisningen avser. Våra handledare har lång och gedigen erfarenhet som både behandlare och inom KBT-handledning och utvärderingar av handledningen visar på mycket stor nöjdhet bland deltagarna. Vår övertygelse är att du skall bli skarpast på att förändra beteenden.

Du kommer att få en grundläggande och bred kunskap om KBT och dess olika metoder. Under utbildningen kommer du få lära dig bakomliggande teori, modeller för analys, psykoterapeutiska metoder, forskningsmetodik samt kliniska tillämpningsområden. Teoretiska moment varvas med praktiska och du kommer efter utbildningen inneha de kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna arbeta självständigt med kognitiv beteendeterapi.

I undervisningen får du kunniga föreläsare som löpande uppdaterar sina områden, för att göra dig till den vassaste behandlaren. Under utbildningen omsätter du teorin i praktiken på ett naturligt och klarläggande sätt och du kommer att märka att teorin underlättar för dig i den dagliga verksamheten.

KBT är ett paraplybegrepp som innefattar många olika terapiformer. Samtliga inriktningar har gemensamt att det finns en stark betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Behandlingsmetoderna inom KBT innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag, och KBT är idag den metod som visar på bäst behandlingsresultat för ett brett spektrum av psykiska besvär.


Distanslösningar

Psykologpartners har goda erfarenheter av olika distanslösningar för utbildningar. Vi har sedan flera år erbjudit handledning helt eller delvis på distans för de deltagare där det alternativet passar bäst. From våren 2020 kan vi också erbjuda vissa utbildningsmoment på distans.


 

Stockholm: hösten 2020
Kontaktperson för frågor:
torun.kallings@psykologpartners.se, 073-402 98 75‬

Malmö: hösten 2020
Kontaktperson för frågor:
thor.bengtsson@psykologpartners.se, 0768-529825

Umeå: hösten 2020
Kontaktperson för frågor:
annika.friden@psykologpartners.se, 073-697 00 33

Linköping: våren 2021 – Mer info kommer närmare kursstart

  • Startdatum – se respektive ort ovan!
  • Ansökningsformulär finns i respektive orts prospekt, se länkar ovan.

 

Samordnare för Grundläggande psykoterapiutbildning

Cecilia Engblom Rosengren

Leg. psykolog, medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

phone08-410 820 09