Grundkurs i ACT

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten inte vill ha, syftar ACT till att hjälpa klienten att agera mot självdefinierade livsvärden. Målsättningen med ACT är ökad psykologisk flexibilitet, vilket kännetecknas av just detta: en bättre förmåga att som medveten människa röra sig mot ett rikt och meningsfullt liv.
 • På denna utbildning tar vi ett helhetsgrepp om ACT såväl som behandlingsmetod och samtalsmodell. Grundläggande teoretiska begrepp introduceras och kopplas till kliniskt relevanta exempel som gör ACT-modellen och de olika processerna som guidar arbetet begripligt. Efter kursen kommer du att ha en tydlig förståelse för hur ACT ser på psykologiska problem samt hur du med hjälp av samtalet som verktyg kan hjälpa människor mot ett mer ändamålsenligt och funktionellt sätt att hantera livets svårigheter.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som arbetar inom människovårdande yrken med samtalet som redskap. Även du som inte arbetar med psykoterapi specifikt kommer att ha nytta av utbildningen och dess innehåll.


Göteborg

19-21 januari 2021, mellan kl 9:00-16:00. Lokal meddelas senare, beroende på deltagarantal.

Utbildare

Kristian Holmqvist, Leg. psykolog,
Kristian har arbetat kliniskt inom primärvård, specialistpsykiatri och privat verksamhet. Han specialiserar sig inom klinisk psykologi och har en bred erfarenhet av handledning, individuell behandling och parterapi. ACT har länge varit ett intresse både i klinisk tillämpning och som övergripande teoretiskt ramverk för Kristian. Han håller utbildningar i ACT både som uppdragsutbildningar och öppna utbildningar.

Ulrika Jeppson, Leg. psykolog.
Ulrika arbetar på Psykologpartners i Göteborg med psykologisk behandling, utbildning och handledning. Hon har flera års erfarenhet av arbete med ACT vid olika typer av problematik, såväl livsstilsrelaterat som vid mer komplexa svårigheter och med par. För Ulrika är ACT en viktig del i behandlingsarbetet och ett användbart förhållningssätt vid handledning.


Stockholm

24-26 mars 2021, mellan kl 9:00-16:00 i våra egna lokaler på Luntmakargatan 49, Stockholm.

Utbildare

Elsa Janni, leg. psykolog.
Elsa Janni är legitimerad psykolog. Hon har gedigen erfarenhet av arbete med ACT vid olika typer av problematik, i synnerhet vid behandling av vuxna med långvarig smärta och utmattningssyndrom. På Psykologpartners arbetar hon kliniskt med barn och vuxna, handleder personalgrupper inom vård och skola samt håller i utbildningar.

Sim Jamil, leg psykolog.
Sim Jamil har en bakgrund inom psykiatrin och lång erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling med vuxna och ungdomar, verksamhetshandledning och utbildning. Sim handleder främst inom psykiatri och socialtjänst utifrån klinisk beteendeanalys, evidensbaserad praktik, ACT och MI. Hon är en uppskattad föreläsare och håller utbildningar i ACT, CFT och IBCT. Sim tar emot klienter som besväras av exempelvis PTSD, ångest- och depression och jobbar mycket med personer som kämpar med oro, självkritik och skam. Sim erbjuder även parterapi utifrån IBCT.


Norrköping

5-7 maj 2021, mellan kl 9:00-16:00 i Psykologpartners lokaler på Repslagaregatan 3, i Norrköping.

Utbildare

Julia Ridal, leg. psykolog, leg psykoterapeut
Julia har de senaste åren arbetat med ACT i behandlingar samt utbildat på grundläggande nivå och även genomfört uppdragsutbildningar i ACT och bemötande för personalgrupper. Julia handleder inom bl.a. socialtjänst och vård- och omsorg, där ACT är en metod som används. Julia tycker att det är utvecklande att handleda multiprofessionella arbetsgrupper utifrån ACT.

Marie Blom, leg psykolog
Marie har under de senaste tio åren arbetat med ACT och andra former av kognitiv beteendeterapi, i synnerhet för personer med långvarig smärta och stress. Hon har erfarenhet av individ- och gruppbehandling utifrån ACT i multiprofessionella team. Hon handleder och utbildar med ACT som grund och strävar efter att tillämpa de olika processerna som en naturlig del av sitt eget liv.


Pris

8 500 kronor exkl. moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika, föreläsningsmaterial samt intyg.

Sista anmälningsdag

En månad innan kursstart.

Boka din plats

 • Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Göteborg
  19 januari, 2021 - 21 januari, 2021
  09:00 - 16:00
 • Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vt 2021 Stockholm
  24 mars, 2021 - 26 mars, 2021
  09:00 - 16:00
 • Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Norrköping
  5 maj, 2021 - 7 maj, 2021
  09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Linköping 10,625.00kr (SEK)   Ej Tillgänglig
Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Malmö 10,625.00kr (SEK)   Ej Tillgänglig
Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Norrköping 10,625.00kr (SEK)*  
Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Stockholm ht 2020 10,625.00kr (SEK)*   Ej Tillgänglig
Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Göteborg 10,625.00kr (SEK)*  
Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Stockholm vt 2021 10,625.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Grundkurs i ACT

Julia Ridal

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

phone011-400 50 56
Marie Blom

Leg. psykolog

phone070 - 877 80 65
Kristian Holmqvist

Leg. psykolog

phone0721 61 58 90
Ulrika Jeppsson

Leg. psykolog

phone031-13 04 80
Elsa Janni

Leg. psykolog

phone0708 12 17 67
Sim Jamil

Leg. psykolog

phone08-20 37 34