Fördjupningskurs ACT, Att tillämpa ACT på sig själv

Norrköping ht 2020

Utgångspunkten i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är att alla människor är sårbara för samma typ av psykologiska låsningar. Hos vissa leder dessa till omfattande lidande med psykiska besvär som följd. För andra är de förknippade med mildare former av lidande. Oavsett hur mycket vi lider så är det gemensamma att psykologiska processer begränsar och hindrar oss från att leva det liv vi vill. I detta perspektiv är det inte särskilt stor skillnad mellan den person vi kallar klient och den vi kallar terapeut.

Vi har stor nytta att som ACT-utövare arbeta med samma metoder på oss själva som vi använder med våra klienter. Genom att tillämpa ACT på dig själv får du också en unik inblick i hur förändringsprocesserna i ACT fungerar, vilket i slutändan möjliggör för ett mer effektivt agerande i samtalsrummet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig med tidigare grundkunskaper i ACT, endera genom att du gått vår grundkurs eller om du har tillgodogjort dig grundläggande förståelse av ACT på annat sätt.

Utbildare

Julia Ridal, leg. psykolog, leg psykoterapeut 

Julia har de senaste åren arbetat med ACT i behandlingar samt utbildat på grundläggande nivå och även genomfört uppdragsutbildningar i ACT och bemötande för personalgrupper. Julia handleder inom bl.a. socialtjänst och vård- och omsorg, där ACT är en metod som används. Julia tycker att det är utvecklande att handleda multiprofessionella arbetsgrupper utifrån ACT.

Marie Blom, leg psykolog 

Marie har under de senaste tio åren arbetat med ACT och andra former av kognitiv beteendeterapi, i synnerhet för personer med långvarig smärta och stress. Hon har erfarenhet av individ- och gruppbehandling utifrån ACT i multiprofessionella team. Hon handleder och utbildar med ACT som grund och strävar efter att tillämpa de olika processerna som en naturlig del av sitt eget liv. 

Datum och lokal

Utbildningen hålls 7-8 september 2020 kl. 9:00-16:00 i Psykologpartners lokaler på Repslagaregatan 3 i Norrköping.

Pris

5 000 kr exkl. moms (i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt intyg).
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Anmälan till utbildningen görs på psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud
Sista anmälningsdag är en månad innan utbildningsstart.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt. Observera att anmälan är bindande.

Boka din plats

  • Fördjupningskurs ACT, Att tillämpa ACT på sig själv, Norrköping
    7 september, 2020 - 8 september, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Repslagaregatan 3, Norrköping, Östergötlands län, 602 25 Norrköping, Sweden

Biljetter Pris Antal
Fördjupningskurs ACT, Att tillämpa ACT på sig själv, Norrköping 5,000.00kr (SEK)  

Kursledare för Fördjupningskurs ACT, Att tillämpa ACT på sig själv

Julia Ridal

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

phone011-400 50 56
Marie Blom

Leg. psykolog

phone070 - 877 80 65