Fördjupningskurs i ACT, Färdighetsträning

Detta är utbildningen för dig som vill fördjupa din förståelse för ACT som behandlingsmetod genom att slipa på specifika ACT-färdigheter. Utbildningen fokuserar inte på något särskilt problemområde utan ger istället en bredd av exempel på hur ACT-metoder kan användas vid olika svårigheter.

Under tre dagar går vi systematiskt igenom centrala ACT-interventioner, ger kliniska exempel, och tränar på att utföra teknikerna i rollspel med direkthandledning av kursansvariga. Vi tränar också färdigheter i fallkonceptualisering av både egna och andras fall. Gruppen kommer att hållas liten vilket ger dig en exklusiv möjlighet till omfattande direkthandledning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig med tidigare grundkunskaper i ACT, genom att du gått vår grundkurs alternativt om du har tillgodogjort dig grundläggande förståelse av ACT på annat sätt.

En förutsättning för att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen är att du har pågående samtalskontakter där ett förhållningssätt som bygger på ACT kan användas.

Utbildare

Julia Ridal, leg. psykolog, leg psykoterapeut 

Julia har de senaste åren arbetat med ACT i behandlingar samt utbildat på grundläggande nivå och även genomfört uppdragsutbildningar i ACT och bemötande för personalgrupper. Julia handleder inom bl.a. socialtjänst och vård- och omsorg, där ACT är en metod som används. Julia tycker att det är utvecklande att handleda multiprofessionella arbetsgrupper utifrån ACT.

Marie Blom, leg psykolog 

Marie har under de senaste tio åren arbetat med ACT och andra former av kognitiv beteendeterapi, i synnerhet för personer med långvarig smärta och stress. Hon har erfarenhet av individ- och gruppbehandling utifrån ACT i multiprofessionella team. Hon handleder och utbildar med ACT som grund och strävar efter att tillämpa de olika processerna som en naturlig del av sitt eget liv. 

Datum och lokal

Utbildningen hålls 7-8 september samt 5 oktober 2020 kl. 9:00-16:00 i Psykologpartners lokaler på Repslagaregatan 3 i Norrköping.

Vi följer utvecklingen kring Corona (Covid -19) och agerar utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv. Därför kan datumet komma att justeras utifrån nya direktiv från Folkhälsomyndigheten, alternativt kan utbildningen erbjudas på distans.

Pris
7 500 kr exkl. moms (I priset ingår för- och eftermiddagsfika, föreläsningsmaterial samt intyg). Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Boka din plats

  • ACT, Färdighetsträning, Norrköping
    7 september, 2020 - 5 oktober, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Repslagaregatan 3, Norrköping, Östergötlands län, 602 25 Norrköping, Sweden

Biljetter Pris Antal
ACT, Färdighetsträning, Norrköping 9,375.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Fördjupningskurs i ACT, Färdighetsträning

Julia Ridal

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

phone011-400 50 56
Marie Blom

Leg. psykolog

phone070 - 877 80 65