Emotionsexponering i KBT – En workshop om att förstå och arbeta med känsloundvikande

Varmt välkommen till en inspirerande workshop om känslofokuserat arbete i KBT. Teorier om känslomässiga processer har på senare år börjat föras in i traditionell KBT på ett sätt som möjliggör integrering av redan etablerade, såväl som utveckling av helt nya, kliniska metoder. Tillämpningen av dessa metoder utgår från modern forskning om emotioners roll för människans fungerande. Denna utbildningsdag kommer att fokusera på hur man kan förstå undvikande av känslor teoretiskt utifrån inlärningsteori och hur denna förståelse kan omsättas i praktiken vid exponering för känslotillstånd.

Under workshopen får deltagarna ta del av aktuell forskning, kliniska exempel, tips och idéer för att på ett fokuserat sätt kunna arbeta med känsloundvikanden. Teoretiska diskussioner kommer att varvas med praktiska övningar och rollspel.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar kliniskt och som har minst grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen ger ingen formell behandlarkompetens.

Utbildare
Kristoffer Pettersson, leg psykolog
Kristoffer arbetar på Psykologpartners i Stockholm och håller utbildningar i bland annat Acceptance & Commitment Therapy. Kristoffer har också fördjupat sig i affektfokuserade psykoterapiformer och är medförfattare till den första svenska boken om ämnet: Affektfokuserad psykodynamisk terapi (red. Bergsten, 2015)

Datum & plats
3 april, klockan 9–16
Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49

Pris
2 500 exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika och intyg

Boka din plats

  • Emotionsexponering i KBT, Stockholm
    3 april, 2020
    09:00 - 16:00

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Emotionsexponering i KBT, Stockholm 3,125.00kr (SEK)  

Kursledare för Emotionsexponering i KBT – En workshop om att förstå och arbeta med känsloundvikande

Kristoffer Pettersson

Leg. psykolog

phone08-410 20 036