Vårt utbildningsutbud

Psykologparterns jobbar med utbildningar och metoder som hjälper företag, organisationer och individer lyckas med sina utmaningar. Sedan starten har vi vuxit till att bli Nordens ledande psykologföretag med 120 psykologer och 7 kontor i 7 olika städer.

Köpevillkor för Psykologpartners öppna utbildningar

Välj nedan vilken typ av utbildning du är intresserad av att läsa mer om

Visar alla kurser

Motiverande samtal (MI) – Onlineutbildning

 • Motiverande samtal (MI) - Onlineutbildning
  3 april, 2019 - 31 december, 2020
  08:00 - 09:00

Motiverande samtal (MI) är ett övergripande förhållningssätt och en kommunikationsmetod som skapats för att hjälpa människor att hitta sin egen motivation och väg till förändring. Genom denna metod och dess […]

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning

 • 16 januari, 2020 - 30 juni, 2022
  15:00 - 16:00

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) Startdatum Malmö: hösten 2020 Umeå: hösten 2020 Östergötland: våren 2021 Mer info kommer närmare kursstart Beskrivning Utbildningen syftar till att ge en grundläggande och […]

Läs mer

Grundkurs i ACT, 2020, Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö & Umeå

 • Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  20 januari, 2020 - 18 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Stress – Organisatoriskt och individuellt perspektiv

 • Specialistkurs för psykologer, Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress, Stockholm
  27 januari, 2020 - 3 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Uppkomst, prevention och åtgärder Kurskod: AKO409 Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Arbets- och organisationspsykologi, Psykologisk behandling/Psykoterapi, samt Hälsopsykologi. Välkommen till vår specialistutbildning för […]

Läs mer

Behandling vid missbruk med hjälp av KBT-grundande metoder

 • Behandling vid missbruk med hjälp av KBT-grundande metoder, Malmö
  24 februari, 2020 - 10 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Välkommen till en utbildning för dig som i ditt yrke träffar personer med olika former av missbruk. Att arbeta med behandling av personer med missbruk är en utmaning för många […]

Läs mer

Positivt beteendestöd i skolan – ökad studiero Linköping

 • Positivt beteendestöd i skolan Linköping
  4 mars, 2020 - 19 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Välkomna till en utbildning i Positivt beteendestöd i skolan. Ett evidensbaserat arbetssätt för att öka studiero och förebygga problembeteenden i skolan. Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT – Färdighetsträning

 • Fördjupningskurs i ACT - Färdighetsträning, Stockholm
  4 mars, 2020 - 6 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Kursen fokuserar inte på något särskilt problemområde utan ger istället en bredd av exempel på hur ACT-metoder kan användas vid olika svårigheter. Under tre dagar går vi systematiskt igenom centrala […]

Läs mer

Positivt beteendestöd inom HVB-verksamheter, Linköping

 • Positivt beteendestöd inom HVB-verksamheter, Linköping
  5 mars, 2020 - 23 april, 2020
  09:00 - 16:00

Välkommen till en utbildning för er som jobbar med personer som bor på hem för vård eller boende (HVB). Positivt beteendestöd syftar till att främja utveckling och ökad livskvalité och […]

Läs mer

Att leda sig själv och andra

 • Att leda sig själv och andra
  12 mars, 2020 - 2 april, 2020
  08:30 - 16:30

Två dagar som bara handlar om dig själv…för att du är viktig Norrköping 12 mars, 2 april Vill du utforska ditt eget ledarskap i en mindre grupp? Vilka utmaningar och styrkor […]

Läs mer

Internetbehandling med KBT – öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling

 • Internetbehandling med KBT - öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling, Stockholm
  19 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 20 år och metoden har visat sig […]

Läs mer

Bli en bättre internetbehandlare – Öka dina färdigheter i internetbehandling

 • Bli en bättre internetbehandlare - Öka dina färdigheter i internetbehandling, Stockholm
  20 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 20 år och metoden har visat sig […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

 • Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans, Stockholm
  25 mars, 2020 - 23 april, 2020
  09:00 - 16:00

Kurskod: AKO426 Efterfrågan på psykologisk behandling är stor, tillgången ofta begränsad. Behovet av att fortsätta utveckla och tillämpa effektiva och flexibla sätt att möta denna efterfrågan är således mycket aktuell. […]

Läs mer

Positivt beteendestöd i skolan – Göteborg

 • Positivt beteendestöd i skolan - Göteborg
  30 mars, 2020 - 14 april, 2020
  08:00 - 17:00

  Förebygga problembeteenden samt öka trivsel och studiero Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste åren men fortfarande kämpar många skolor med att hitta evidensbaserade metoder att […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer – Utveckling av grupper och team

 • Specialistkurs för psykologer - Utveckling av grupper och team, Stockholm
  30 mars, 2020 - 16 juni, 2020
  09:00 - 16:00

Kurskod: RA3362 Grupputveckling efterfrågas alltmer i dagens arbetsliv då organisationer i allt större utsträckning organiserar sig i grupper och team. Denna kurs ger deltagaren en aktuell uppdatering på forskning kring grupputveckling […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT – ACT med barn och ungdomar, Göteborg

 • Fördjupningskurs i ACT - ACT med barn och ungdomar, Göteborg
  31 mars, 2020 - 15 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Är du nyfiken på hur du kan använda ACT i ditt arbete med barn och ungdomar? Vill du lära dig mer om hur du kan göra arbetet med ungdomar mer levande […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT – ACT med compassion

 • Fördjupningskurs i ACT - ACT med compassion, Stockholm
  31 mars, 2020 - 1 april, 2020
  09:00 - 16:00

Är du nyfiken på hur Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) hänger ihop? Båda dessa terapiformer fokuserar på vårt förhållande till oss själva och intresserar sig för […]

Läs mer

Emotionsexponering i KBT – En workshop om att förstå och arbeta med känsloundvikande

 • Emotionsexponering i KBT, Stockholm
  3 april, 2020
  09:00 - 16:00

Varmt välkommen till en inspirerande workshop om känslofokuserat arbete i KBT. Teorier om känslomässiga processer har på senare år börjat föras in i traditionell KBT på ett sätt som möjliggör […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer Processbaserad KBT

 • Specialistkurs för psykologer Processbaserad KBT
  6 april, 2020 - 11 september, 2020
  09:00 - 16:00

– från teori till praktik Stockholm, våren 2020 Kurskod: AKO447 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi, samt klinisk barn- och ungdomspsykologi. På senare tid har processbaserad kognitiv beteendeterapi (PB-KBT) väckt […]

Läs mer

Grundkurs i Motiverande samtal (MI)

 • Grundkurs i Motiverande samtal (MI), Göteborg
  20 april, 2020 - 18 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Mycket av vår kommunikation syftar till att påverka andras beteende och särskilt i människovårdande yrken ställs höga krav på att använda samtalet för att skapa intresse för och uppmuntra människor […]

Läs mer

Fördjupningskurs i Positivt beteendestöd i skolan Linköping

 • Fördjupningskurs i Positivt beteendestöd i skolan
  21 april, 2020 - 7 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Välkomna till en 2 dagars fördjupningskurs i Linköping – 21 april och 7 maj 2020 Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste åren. Samtidigt kämpar många skolor med att […]

Läs mer

Fördjupning MI

 • Fördjupning MI, Malmö
  27 april, 2020 - 1 juni, 2020
  09:00 - 16:00

MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som visat sig vara mycket användbar när en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan. Syfte Många […]

Läs mer

Specialistkurs – psykologer Handledning utifrån beteendeanalys

 • Specialistkurs för psykologer Handledning utifrån beteendeanalys, Stockholm
  11 maj, 2020 - 17 augusti, 2020
  09:00 - 16:00
 • Specialistkurs för psykologer Handledning utifrån beteendeanalys, Göteborg
  30 september, 2020 - 27 november, 2020
  09:00 - 16:00

RA8124 Stockholm: Kursdatum 11-13/5, 8-9/6, 17/8 2020 i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm. Göteborg: 30/9-2/10, 22-23/10, 27/11 2020 i Psykologpartners lokaler på Viktoriagatan 3 i Göteborg.   Psykologpartners […]

Läs mer

Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd

 • Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd, Stockholm
  14 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Mycket av vår kommunikation, särskilt i människovårdande yrken, syftar till att hjälpa människor till olika typer av beteendeförändringar. MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod […]

Läs mer

Grundkurs i ACT, Umeå

 • Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Umeå
  25 maj, 2020 - 27 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Acceptance and Commitment Therapy Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” […]

Läs mer

Digitalisera med psykologisk kompetens

 • Digitalisera med psykologisk kompetens, Stockholm
  25 maj, 2020
  10:00 - 16:00

Du som ska digitalisera behandling i din verksamhet, skapa digitala stödprogram eller designa patientutbildning, får i denna kurs en tydlig överblick över processen. Digitalisering är mycket bredare än enbart tekniklösningar. Att […]

Läs mer

Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

 • Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT), Stockholm
  27 maj, 2020 - 29 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Välkomna till en tre dagars introduktionskurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). Utbildningen hålls av Sim Jamil, legitimerad psykolog inom KBT med gedigen erfarenhet av kliniskt arbete med […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy, Stockholm

 • Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy, Stockholm
  2 september, 2020 - 23 oktober, 2020
  09:00 - 16:00

Kurskod RA6261 Hösten 2020 Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom klinisk vuxen samt psykologisk behandling/psykoterapi. Syfte Utbildningen syftar till att […]

Läs mer

Handledning inom socialt arbete KBT-inriktning, Stockholm

 • Handledning inom socialt arbete KBT-inriktning, Stockholm
  21 september, 2020 - 29 mars, 2021
  09:00 - 16:00

Hösten 2020 till våren 2021 Välkommen till en handledarutbildning för dig som arbetar med handledning inom socialt arbete. Utbildningen har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT).   En stor del av socialt arbete handlar om att handleda och […]

Läs mer