Vårt utbildningsutbud

Psykologparterns jobbar med utbildningar och metoder som hjälper företag, organsiationer och individer lyckas med sina utmaningar. Sedan starten har vi vuxit till att bli Nordens ledande psykologföretag med 120 psykologer och 8 kontor i 8 olika städer.

Köpevillkor för Psykologpartners öppna utbildningar

Fördjupningskurs ACT, ACT med barn och ungdomar, Göteborg

 • Fördjupningskurs ACT, ACT med barn och ungdomar, Göteborg
  8 april, 2019 - 9 april, 2019
  09:00 - 16:00

Är du nyfiken på hur man kan använda ACT i ditt arbete med barn och ungdomar? Vill du lära dig mer om hur man kan göra arbetet med ungdomar mer […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT, Färdighetsträning

 • ACT, Färdighetsträning, Malmö
  9 april, 2019 - 11 april, 2019
  09:00 - 16:00

Detta är utbildningen för dig som vill fördjupa din förståelse för ACT som behandlingsmetod genom att slipa på specifika ACT-färdigheter. Utbildningen fokuserar inte på något särskilt problemområde utan ger istället […]

Läs mer

Positivt beteendestöd – nya perspektiv på hälsofrämjande och förebyggande arbete

 • Positivt beteendestöd - nya perspektiv på hälsofrämjande och förebyggande arbete, Göteborg eller Linköping
  6 maj, 2019 - 24 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Positivt beteendestöd i skolan är ett sätt att jobba främjande och förebyggande och skapa inkludering. Strategierna baseras på tillämpad beteendeanalys och innebär att vi tillsammans skapar ett klimat som hjälper […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT – ACT med Compassion

 • ACT med Compassion, Stockholm
  9 maj, 2019 - 10 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Är du nyfiken på hur Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) hänger ihop? Båda dessa terapiformer fokuserar på vårt förhållande till oss själva och intresserar sig för […]

Läs mer

MI vid neuropsykiatriska tillstånd – Att anpassa MI samtalet

 • MI vid neuropsykiatriska tillstånd, Stockholm
  13 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Mycket av vår kommunikation, särskilt i människovårdande yrken, syftar till att hjälpa människor till olika typer av beteendeförändringar. Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som […]

Läs mer

Fördjupningskurs ACT – Att tillämpa ACT på sig själv

 • Fördjupningskurs ACT - Att tillämpa ACT på sig själv, Göteborg
  15 maj, 2019 - 16 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Utgångspunkten i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är att alla människor är sårbara för samma typ av psykologiska låsningar. Hos vissa leder dessa till omfattande lidande med psykiska besvär som […]

Läs mer

Grundkurs i ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

 • ACT grund, Stockholm
  21 maj, 2019 - 23 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer: Utveckling av grupper och team

 • Specialistkurs: Utveckling av grupper och team
  19 augusti, 2019 - 6 december, 2019
  09:00 - 16:00

Välkommen till vår specialistutbildning i grupputveckling för psykologer. Grupputveckling efterfrågas alltmer i dagens arbetsliv då organisationer i allt större utsträckning organiserar sig i grupper och team. Denna kurs ger studenten […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Positivt beteendestöd för barn och unga

 • Specialistkurs för psykologer, Positivt beteendestöd för barn och unga
  26 augusti, 2019 - 6 november, 2019
  09:00 - 16:00

Evidensbaserat arbete med insatser för barn och unga Kurskod: RA 5170 Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina teoretiska och praktiska kunskaper i tillämpad beteendeanalys med inriktning på arbete med […]

Läs mer

Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Stockholm, Göteborg & Malmö

 • Grundkurs i ACT
  4 september, 2019 - 25 september, 2019
  09:00 - 16:00

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten […]

Läs mer