Vårt utbildningsutbud

Psykologparterns jobbar med utbildningar och metoder som hjälper företag, organsiationer och individer lyckas med sina utmaningar. Sedan starten har vi vuxit till att bli Nordens ledande psykologföretag med 120 psykologer och 8 kontor i 8 olika städer.

Köpevillkor för Psykologpartners öppna utbildningar

Grundläggande psykoterapiutbildning

 • Grundläggande psykoterapiutbildning
  1 april, 2019 - 22 november, 2019
  09:00 - 17:00

Vi anordnar grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Utbildningen arrangeras i enlighet med normerna för den tidigare statliga psykoterapiutbildningen, följer BTF:s kursplan och motsvarar Socialstyrelsens krav för att tillgodoräknas inom ramen […]

Läs mer

Motiverande samtal (MI) – Onlineutbildning

 • Motiverande samtal (MI) - Onlineutbildning
  3 april, 2019 - 31 december, 2019
  08:00 - 17:00

Motiverande samtal (MI) är ett övergripande förhållningssätt och en kommunikationsmetod som skapats för att hjälpa människor att hitta sin egen motivation och väg till förändring. Genom denna metod och dess […]

Läs mer

Positivt beteendestöd – nya perspektiv på hälsofrämjande och förebyggande arbete

 • Positivt beteendestöd - nya perspektiv på hälsofrämjande och förebyggande arbete, Göteborg eller Linköping
  6 maj, 2019 - 24 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Positivt beteendestöd i skolan är ett sätt att jobba främjande och förebyggande och skapa inkludering. Strategierna baseras på tillämpad beteendeanalys och innebär att vi tillsammans skapar ett klimat som hjälper […]

Läs mer

Fördjupningskurs ACT – Att tillämpa ACT på sig själv

 • Fördjupningskurs ACT - Att tillämpa ACT på sig själv, Göteborg
  15 maj, 2019 - 16 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Utgångspunkten i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är att alla människor är sårbara för samma typ av psykologiska låsningar. Hos vissa leder dessa till omfattande lidande med psykiska besvär som […]

Läs mer

Grundkurs i ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

 • ACT grund, Stockholm
  21 maj, 2019 - 23 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten […]

Läs mer

Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

 • Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT), Stockholm
  27 maj, 2019 - 29 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Välkomna till en tre dagars introduktionskurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). Utbildningen hålls av Wilhelm Behrman, legitimerad psykolog inom KBT med gedigen erfarenhet av kliniskt arbete med […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer: Utveckling av grupper och team

 • Specialistkurs: Utveckling av grupper och team
  19 augusti, 2019 - 6 december, 2019
  09:00 - 16:00

Kurskod: RA2362 Välkommen till vår specialistutbildning i grupputveckling för psykologer. Grupputveckling efterfrågas alltmer i dagens arbetsliv då organisationer i allt större utsträckning organiserar sig i grupper och team. Denna kurs […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Positivt beteendestöd för barn och unga

 • Specialistkurs för psykologer, Positivt beteendestöd för barn och unga
  26 augusti, 2019 - 6 november, 2019
  09:00 - 16:00

Evidensbaserat arbete med insatser för barn och unga Kurskod: RA 5170 Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina teoretiska och praktiska kunskaper i tillämpad beteendeanalys med inriktning på arbete med […]

Läs mer

Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Stockholm, Göteborg & Malmö

 • Grundkurs i ACT
  4 september, 2019 - 25 september, 2019
  09:00 - 16:00

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten […]

Läs mer

Internetbehandling med KBT – öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling

 • Internetbehandling med KBT, Stockholm
  12 september, 2019
  09:00 - 16:00

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 15 år och metoden har visat sig […]

Läs mer