Vårt utbildningsutbud

Psykologparterns jobbar med utbildningar och metoder som hjälper företag, organsiationer och individer lyckas med sina utmaningar. Sedan starten har vi vuxit till att bli Nordens ledande psykologföretag med 120 psykologer och 8 kontor i 8 olika städer.

Köpevillkor för Psykologpartners öppna utbildningar

Grundläggande psykoterapiutbildning, Umeå och Göteborg

 • Grundläggande psykoterapiutbildning, Start vårterminen 2020 i Umeå och Göteborg
  1 april, 2019 - 22 november, 2019
  09:00 - 17:00

Vi anordnar grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Utbildningen arrangeras i enlighet med normerna för den tidigare statliga psykoterapiutbildningen, följer BTF:s kursplan och motsvarar Socialstyrelsens krav för att tillgodoräknas inom ramen […]

Läs mer

Motiverande samtal (MI) – Onlineutbildning

 • Motiverande samtal (MI) - Onlineutbildning
  3 april, 2019 - 31 december, 2019
  08:00 - 17:00

Motiverande samtal (MI) är ett övergripande förhållningssätt och en kommunikationsmetod som skapats för att hjälpa människor att hitta sin egen motivation och väg till förändring. Genom denna metod och dess […]

Läs mer

Positivt beteendestöd i skolan

 • Positivt beteendestöd i skolan
  21 oktober, 2019 - 4 december, 2019
  08:00 - 17:00

Förebygga problembeteenden samt öka trivsel och studiero Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste åren men fortfarande kämpar många skolor med att hitta evidensbaserade metoder att använda […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy

 • Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy, Malmö
  13 november, 2019 - 17 januari, 2020
  09:00 - 16:00

Kurskod: RA5261 Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Under psykologutbildningen kommer de flesta i kontakt med ACT i mer eller mindre begränsad omfattning. Det […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT – ACT med compassion

 • Fördjupningskurs i ACT - ACT med compassion, Stockholm
  14 november, 2019 - 15 november, 2019
  09:00 - 16:00

Är du nyfiken på hur Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) hänger ihop? Båda dessa terapiformer fokuserar på vårt förhållande till oss själva och intresserar sig för […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT, Färdighetsträning

 • Fördjupningskurs i ACT, Färdighetsträning, Göteborg
  18 november, 2019 - 4 december, 2019
  09:00 - 16:00

Detta är utbildningen för dig som vill fördjupa din förståelse för ACT som behandlingsmetod genom att slipa på specifika ACT-färdigheter. Utbildningen fokuserar inte på något särskilt problemområde utan ger istället […]

Läs mer

Samtal och behandling på distans – Hur man bäst använder video, telefon, chatt och textmeddelanden i det professionella mötet

 • Samtal och behandling på distans - Hur man bäst använder video, telefon, chatt och textmeddelanden i det professionella mötet, Stockholm
  25 november, 2019
  09:00 - 16:00

Välkommen till en utbildningsdag för dig som vill utveckla din kunskap och dina färdigheter i digital kommunikation. Den tekniska utvecklingen för med sig otaliga möjligheter för vårdgivare och vårdtagare, förutsatt […]

Läs mer

Behandling av hypokondri/hälsoångest

 • Behandling av hypokondri/hälsoångest, Stockholm
  28 november, 2019
  09:00 - 16:00

Hypokondri/hälsoångest är ett tillstånd som kan vara resurskrävande och som kan kännas svårt att bemöta. Tidigare har problematiken ansetts närmast omöjlig att behandla men numera finns evidens för att kogni-tiv […]

Läs mer

Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

 • IBCT, Stockholm
  3 december, 2019 - 5 december, 2019
  09:00 - 16:00

Välkomna till en tre dagars introduktionskurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). Utbildningen hålls av Sim Jamil, legitimerad psykolog inom KBT med gedigen erfarenhet av kliniskt arbete med […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Stress – Organisatoriskt och individuellt perspektiv

 • Specialistkurs för psykologer, Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress, Stockholm
  27 januari, 2020 - 3 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Uppkomst, prevention och åtgärder Kurskod: AKO409 Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress. Kursen behandlar stress ur ett brett perspektiv avseende stressrelaterade sjukdomars uppkomst, förebyggande insatser […]

Läs mer