Vårt utbildningsutbud

Vår utbildningsverksamhet pågår och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Därför genomför vi de flesta utbildningar på distans.

Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information om specifik lösning via mail. Har du ytterligare frågor om en utbildning du är anmäld till, eller intresserad av att gå en av våra utbildningar, kontakta utbildningsansvarig Anna Klockner; utbildning@psykologpartners.se

Psykologparterns jobbar med utbildningar och metoder som hjälper företag, organisationer och individer lyckas med sina utmaningar. Sedan starten har vi vuxit till att bli Nordens ledande psykologföretag med 120 psykologer och 7 kontor i 7 olika städer.

Köpevillkor för Psykologpartners öppna utbildningar

Välj nedan vilken typ av utbildning du är intresserad av att läsa mer om

Visar alla kurser

Grundläggande psykoterapiutbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) Om utbildningen Psykologpartners anordnar grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Utbildningen sträcker sig över 4 terminer, och vänder sig till dig i ett människovårdande yrke […]

Läs mer

Motiverande samtal (MI) – Onlineutbildning

 • Motiverande samtal (MI) - Onlineutbildning
  3 april, 2019 - 31 december, 2020
  08:00 - 09:00

Motiverande samtal (MI) är ett övergripande förhållningssätt och en kommunikationsmetod som skapats för att hjälpa människor att hitta sin egen motivation och väg till förändring. Genom denna metod och dess […]

Läs mer

Grundkurs i ACT, 2020, Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö & Norrköping

 • Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  1 januari, 2020 - 31 december, 2020
  09:00 - 16:00

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kör utbildningen digitalt. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information om specifik lösning via mail. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt […]

Läs mer

Positivt beteendestöd inom HVB-verksamheter, Linköping

 • Positivt beteendestöd inom HVB-verksamheter, Linköping
  5 mars, 2020 - 23 april, 2020
  09:00 - 16:00

Välkommen till en utbildning för er som jobbar med personer som bor på hem för vård eller boende (HVB). Positivt beteendestöd syftar till att främja utveckling och ökad livskvalité och […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

 • Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans, Stockholm
  25 mars, 2020 - 23 april, 2020
  09:00 - 16:00

Kurskod: AKO426 Möjlighet finns att delta på distans. Efterfrågan på psykologisk behandling är stor, tillgången ofta begränsad. Behovet av att fortsätta utveckla och tillämpa effektiva och flexibla sätt att möta […]

Läs mer

Positivt beteendestöd i skolan – Göteborg

 • Positivt beteendestöd i skolan - Göteborg
  30 mars, 2020 - 14 april, 2020
  08:00 - 17:00

  Förebygga problembeteenden samt öka trivsel och studiero Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste åren men fortfarande kämpar många skolor med att hitta evidensbaserade metoder att […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT – ACT med barn och ungdomar, Göteborg

 • Fördjupningskurs i ACT - ACT med barn och ungdomar, Göteborg
  31 mars, 2020 - 15 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Är du nyfiken på hur du kan använda ACT i ditt arbete med barn och ungdomar? Vill du lära dig mer om hur du kan göra arbetet med ungdomar mer levande […]

Läs mer

Grundkurs i Motiverande samtal (MI)

 • Grundkurs i Motiverande samtal (MI), Göteborg
  20 april, 2020 - 18 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Mycket av vår kommunikation syftar till att påverka andras beteende och särskilt i människovårdande yrken ställs höga krav på att använda samtalet för att skapa intresse för och uppmuntra människor […]

Läs mer

Fördjupningskurs i Positivt beteendestöd i skolan Linköping

 • Fördjupningskurs i Positivt beteendestöd i skolan
  21 april, 2020 - 7 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Välkomna till en 2 dagars fördjupningskurs i Linköping – 21 april och 7 maj 2020 Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste åren. Samtidigt kämpar många skolor med att […]

Läs mer

Fördjupning MI på distans, våren 2020

 • Fördjupning MI, på distans
  27 april, 2020 - 1 juni, 2020
  09:00 - 16:00

MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som visat sig vara mycket användbar när en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan. Syfte Många […]

Läs mer

Specialistkurs – psykologer Handledning utifrån beteendeanalys

 • Specialistkurs för psykologer Handledning utifrån beteendeanalys, Stockholm
  11 maj, 2020 - 17 augusti, 2020
  09:00 - 16:00
 • Specialistkurs för psykologer Handledning utifrån beteendeanalys, Göteborg
  30 september, 2020 - 27 november, 2020
  09:00 - 16:00

Kurskod: RA8124 Stockholm: Kursdatum 11-13/5, 8-9/6, 17/8 2020 i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm. Göteborg: 30/9-2/10, 22-23/10, 27/11 2020 i Psykologpartners lokaler på Viktoriagatan 3 i Göteborg. Vi […]

Läs mer

Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd

 • Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd, Stockholm
  14 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Mycket av vår kommunikation, särskilt i människovårdande yrken, syftar till att hjälpa människor till olika typer av beteendeförändringar. MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod […]

Läs mer

Långvarig smärta – när den traditionella medicinska modellen inte räcker till

 • Långvarig smärta
  15 maj, 2020
  09:00 - 16:00

15 maj 2020 Välkommen till en heldagsutbildning där du får möjlighet att öka din förståelse och förbättra ditt bemötande av personer med långvarig smärta! Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kör utbildningen […]

Läs mer

Introduktionsutbildning i SON-R med utlåtandeverkstad

 • Introduktionsutbildning i SON-R med utlåtandeverkstad
  20 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av icke-verbala test för bedömning av generell utvecklingsnivå. Finns det en språklig begränsning är tillgång till icke-verbala test nödvändiga för att få en så […]

Läs mer

Grundkurs i ACT – på distans

 • Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), på distans
  25 maj, 2020 - 28 maj, 2020
  09:00 - 12:00

  Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kör utbildningen digitalt; se mer info nedan. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information och instruktioner via mail. Acceptance and Commitment Therapy Halvdagar, 25-28 maj, […]

Läs mer

Digitalisera med psykologisk kompetens

 • Digitalisera med psykologisk kompetens 25 maj, Stockholm
  25 maj, 2020
  10:00 - 16:00
 • Digitalisera med psykologisk kompetens 25 november, Stockholm
  25 november, 2020
  10:00 - 16:00

Vårens utbildning genomförs på distans   Du som ska digitalisera behandling i din verksamhet, skapa digitala stödprogram eller designa patientutbildning, får i denna kurs en tydlig överblick över processen. Digitalisering är […]

Läs mer

Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT) – på distans

 • Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT), på distans
  27 maj, 2020 - 29 maj, 2020
  09:00 - 16:00

Välkomna till en tre dagars introduktionskurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). Utbildningen hålls av Sim Jamil, legitimerad psykolog inom KBT med gedigen erfarenhet av kliniskt arbete med […]

Läs mer

Suicidalitet – bedömning och behandling

 • Suicidalitet – bedömning och behandling, Malmö
  28 maj, 2020
  13:15 - 16:15

Att möta personer med suicidala tankegångar och i suicidal kris är något som de flesta som arbetar inom vård och omsorg ställs inför. Vi kommer under denna halvdagsföreläsning att gå igenom en […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT – ACT med compassion – OBS framflyttat datum

 • Fördjupningskurs i ACT - ACT med compassion, Stockholm
  10 juni, 2020 - 11 juni, 2020
  09:00 - 16:00

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kör utbildningen digitalt. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information om specifik lösning via mail. Är du nyfiken på hur Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer – Utveckling av grupper och team obs framflyttat datum

 • Specialistkurs för psykologer - Utveckling av grupper och team, Stockholm VT 20
  15 juni, 2020 - 13 oktober, 2020
  09:00 - 16:00
 • Specialistkurs för psykologer - Utveckling av grupper och team, Stockholm VT 21
  10 februari, 2021 - 7 maj, 2021
  09:00 - 16:00

VT 2020 Kurskod: RA3362 Uppdaterade datum: 15-16 juni, 31 aug-1 sep och 12-13 oktober 2020 VT 2021 Under ackreditering 10-11 februari, 18-19 mars och 6-7 maj 2021 Grupputveckling efterfrågas alltmer i dagens […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer Processbaserad KBT

 • Specialistkurs för psykologer Processbaserad KBT
  31 augusti, 2020 - 6 november, 2020
  09:00 - 16:00

– från teori till praktik Stockholm, hösten 2020 Kurskod: AKO447 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi, samt klinisk barn- och ungdomspsykologi. På senare tid har processbaserad kognitiv beteendeterapi (PB-KBT) väckt […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy, Stockholm

 • Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy, Stockholm
  2 september, 2020 - 23 oktober, 2020
  09:00 - 16:00

Kurskod RA6261 Hösten 2020 Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom klinisk vuxen samt psykologisk behandling/psykoterapi. Syfte Utbildningen syftar till att […]

Läs mer

Fördjupningskurs ACT, Att tillämpa ACT på sig själv

 • Fördjupningskurs ACT, Att tillämpa ACT på sig själv, Norrköping
  7 september, 2020 - 8 september, 2020
  09:00 - 16:00

Norrköping ht 2020 Utgångspunkten i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är att alla människor är sårbara för samma typ av psykologiska låsningar. Hos vissa leder dessa till omfattande lidande med […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga ht 20

 • Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga ht 20
  9 september, 2020 - 19 november, 2020
  10:00 - 16:00

– Evidensbaserat arbete med insatser för barn och unga Kurskod: RA6170 Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi, samt Psykologisk behandling/psykoterapi. Välkommen till […]

Läs mer

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

 • Specialistkurs för psykologer Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning, Malmö
  14 september, 2020 - 2 november, 2020
  09:00 - 16:00
 • Specialistkurs för psykologer Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning, Umeå
  5 oktober, 2020 - 2 december, 2020
  09:00 - 16:00

  Umeå och Malmö hösten 2020 Kursen är under reackreditering som; Fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi samt Klinisk barn- och ungdomspsykologi. Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper […]

Läs mer

Handledning inom socialt arbete KBT-inriktning, Stockholm

 • Handledning inom socialt arbete KBT-inriktning, Stockholm
  21 september, 2020 - 29 mars, 2021
  09:00 - 16:00

Hösten 2020 till våren 2021 Välkommen till en handledarutbildning för dig som arbetar med handledning inom socialt arbete. Utbildningen har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT).   En stor del av socialt arbete handlar om att handleda och […]

Läs mer

Internetbehandling med KBT – öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling

 • Internetbehandling med KBT - öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling, Stockholm
  1 oktober, 2020
  09:00 - 16:00

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 20 år och metoden har visat sig […]

Läs mer

Bli en bättre internetbehandlare – Öka dina färdigheter i internetbehandling

 • Bli en bättre internetbehandlare - Öka dina färdigheter i internetbehandling, Stockholm
  2 oktober, 2020
  09:00 - 16:00

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 20 år och metoden har visat sig […]

Läs mer

Samtal och behandling på distans – Hur man bäst använder video, telefon, chatt och textmeddelanden i det professionella mötet

 • Samtal och behandling på distans - Hur man bäst använder video, telefon, chatt och textmeddelanden i det professionella mötet, Stockholm
  27 oktober, 2020
  09:00 - 16:00

Stockholm 27 oktober 2020 Digital psykologi. Välkommen till en utbildningsdag för dig som vill utveckla din kunskap och dina färdigheter i digital kommunikation. Den tekniska utvecklingen för med sig otaliga […]

Läs mer