Specialistkurs KBT (Kognitiv beteendeterapi) för barn och ungdomar

Specialistkurs KBT (Kognitiv beteendeterapi) för barn och ungdomar

Pedagogisk psykologi
Specialistkurs för psykologer

 • Redogöra för teorier, principer och metoder som är centrala för kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi i arbetet med barn och unga. 
 • Redogöra för beteendeanalys och behandlingsupplägg. 
 • Redogöra för hur en kognitiv- och beteendeinriktad behandling skulle kunna läggas upp och genomföras
 • Redogöra för hur anpassningar kan behöva göras i terapeutiskt upplägg och innehåll utifrån målgrupp och genomförd analys. 
 • Reflektera över för- och nackdelar med att tillämpa kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi i arbetet med barn och unga.
 • Målgrupp är legitimerade psykologer med grundläggande kunskap i inlärningsteori.

  Kursen innefattar fem moment och eget arbete.

  Moment 1 – Klinisk beteendeanalys och funktionella analyser – via föräldrar, skola, andra omsorgspersoner.

  Moment 2: Behandlingsmetoder för barn och ungdomar inom kognitivbeteendeterapi – teori och praktik. Att arbeta via omsorgspersoner.

  Moment 3 – Behandlingsmetoder för barn och ungdomar inom kognitiv beteendeterapi – teori och praktik.

  Moment 4 – Behandlingsmetoder för barn och ungdomar inom kognitiv beteendeterapi – teori och praktik.

  Examinationsuppgift: Hemtentamen. Beteendeanalys på eget fall, inklusive med behandlingsplanering

  Moment 5 – Examinerande seminarium baserat på inskickade analyser.

  Samtliga tillfällen varar mellan 09:00 och 16:00, med avbrott för fika, samt en timmes paus för lunch.

  Examinationen sker fortlöpande genom närvaro och aktivt deltagande under kurstillfällena. Du som deltagare kommer att beteendeanalysera egna fall. Detta betyder att utbildningen förutsätter att du har pågående behandlingskontakter med barn, ungdomar och/eller omsorgspersoner. Dessa pågående fall bör vara minst två. Mellan varje utbildningstillfälle arbetar deltagarna vidare med egna fall, med stöd från kursledare via telefonhandledning. Den slutgiltiga beteendeanalysen inklusive behandlingsplan är del av examinationen och kommer att behandlas under det avslutande examinationsseminariet. Kursen examineras via denna beteendeanalys, aktivt deltagande vid examinationsseminariet samt i en hemtentamen. Hemtentamen kommer att behandla utbildningens olika moduler, från det specifika i att möta barn, ungdomar och deras föräldrar i ett bedömnings och behandlingskontext, till att utföra beteendeanalys och välja behandlingsupplägg. Särskilt fokus kommer att läggas vid ställningstaganden som bör göras utifrån individens mognadsnivå och kontext i genomförandet av kognitiv beteendeterapi. Betyget godkänt, komplettering eller underkänt ges. Om du skulle underkänna får du möjlighet till ny hemtentamen.

  Minst 80% närvaro krävs för godkänd kurs. Eventuell frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter.

  Kursen kommer att utvärderas.

  Kurslitteratur

  Rosengren, A. (2019). KBT Ur ett barnperspektiv: förhållningssätt och anpassningar i psykiatriskt arbete. Natur Kultur Akademisk.

  Rossi, A., Linares, I., & Brandão, L. (Red.). (2022). Behavior Analysis for Children. Springer Cham.

  Öst, L-G. (2017). KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin (2:a utgåvan). Natur & Kultur.

  Referenslitteratur

      Feindler, E. R., & Smerling, C. (2022). A Review of Therapeutic Alliance and Child CBT. Child and Family Behavior Therapy, vol 44(1). 18-34. https://doi.org/10.1080/07317107.2022.2027191

      Helander, M., Asperholm, M., Wetterborg, D., Öst, L-G., Hellner, C., Herlitz, A., & Enebrink, P. (ÅR). The Efficacy of Parent Management Training With or Without Involving the Child in the Treatment Among Children with Clinical Levels of Disruptive Behavior: A Meta-analysis (2022). Child Psychiatry & Human Development. https://doi.org/10.1007/s10578-022-01367-y

      Kjøbli, J., Melendez-Torres, G.J., Gardner, F., Backhaus, S., Linnerud, S., & Leijten, P. (2023). Research Review: Effects of parenting Programs for childrens conduct problems on children´s emotional problems – a network meta analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 64 (3), 348-356. https://doi.org/10.1111/jcpp.13697

      O’Donohue, W.T., Fisher, J. (2008). Cognitive Behavior Therapy: applying empirically supported techniques in your practice. Wiley & Sons.

      Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri (2018). Riktlinje adhd. https://slf.se/sfbup/app/uploads/2022/03/Riktlinjer-adhdwebb-ny-logga-82-2018.pdf

      Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri (2021). Riktlinje autism. https://slf.se/sfbup/app/uploads/2022/03/Riktlinjer-autism-2021.pdf

      Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri (2019). Riktlinje beteendesyndrom. https://slf.se/sfbup/app/uploads/2022/03/Riktlinjer-Beteendesyndromwebb.pdf

      Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri (2014). Riktlinje depression. https://slf.se/sfbup/app/uploads/2022/03/SFBUPRiktlinjeDepression2014.pdf

      Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri (2018). Riktlinje ångest- och tvångssyndrom. https://slf.se/sfbup/app/uploads/2022/03/Riktlinje-Angest-och-tvang-Webb3.pdf

      Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri (2019). Riktlinje trauma och stress. https://slf.se/sfbup/app/uploads/2022/03/Trauma-och-stress.-webb.pdf

  Camilla Olsson, leg Psykolog, leg Psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling
  Camilla har mångårig erfarenhet från barn och ungdomspsykiatrin avseende bedömning, behandling samt utredning, under senare år även med kvalitetsansvar. Erfarenhet av behandling inom vuxenpsykiatrin samt privatpatienter, vuxna och barn. Mångårig erfarenhet av att utbilda inom KBT, handleda och konsultera kollegor och vårdgrannar.

  Henrik Domeij, leg Psykolog, specialist i pedagogisk psykologi
  Henrik arbetar främst med bedömning, KBT-behandling och ACT-behandling av barn, ungdomar och unga vuxna men även med samtalsstöd, utbildning och handledning. Han handleder och utbildar olika yrkesprofessioner inom socialtjänsten, omsorgen, skolan, barnpsykiatrin och första linjens psykiatri. I sin roll som psykolog har Henrik arbetat kliniskt med depression och ångeststörningar, neuropsykiatrisk problematik, föräldrastöd, akuta kriser samt komplex problematik med komorbiditet. Henrik håller föreläsningar om PBS och TBA, liksom om ACT, samtalsmetodik, inlärningsteori samt olika behandlingsbara tillstånd tex. ångesttillstånd och depression. Henrik är under specialisering i pedagogisk psykologi.

  Clara Linnros, leg Psykolog, leg Psykoterapeut
  Clara har en lång bakgrund inom barn- och ungdomspsykiatrin med bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, samt med neuropsykiatriska utredningar och föräldrastöd samt samspelsbehandling. Hon har även erfarenhet av psykoterapi med vuxna, på vårdcentral och som privatpraktiserande. Clara har handlett mycket, mestadels BVC, men också andra verksamheter som till exempel barnpsykologer. Idag handleder Clara på verksamheter inom bl.a. socialtjänst, LSS, BUP och skola. Hon är särskilt intresserad av utvecklingspsykologi; att hjälpa föräldrar hjälpa sina barn, både direkt och indirekt genom handledning, utbildning och spridande av kunskap på olika sätt. Clara har stor föreläsningsvana, inom fält som utvecklingspsykologi, föräldraskapsstöd, samtalsmetodik, och utbildar idag inom det pedagogiska och kliniska fältet.

  Clara har fått två texter publicerade; dels boken “De kallar det trots, att vägleda små barn genom utveckling och uppror”. Bonnier Fakta, 2022, och dels kunskapstexten “Trots och självständighetsutveckling” till barnhälsovårdens nationella metodbok Rikshandboken.

  Camilla Olsson, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Specialist i psykologisk behandling

  Utbildningen förmedlas på distans, vilket innebär att du kan delta från valfri plats.

  Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, exempel och övningar. För att få ut mesta möjliga av utbildningen behövs en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera.

  Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information om specifik lösning via mail.

  Psykologpartners har över tio års erfarenhet av digital psykologi och är Sveriges största leverantör av internetbaserad behandling inom hälso- och sjukvård. Vi har god erfarenhet av distansutbildning, och specialister med både praktisk erfarenhet och uppdaterade kring forskning och utveckling inom sina områden.

  Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

  Observera att anmälan är bindande.

  Nästa tillfälle

  21 november 2024
  Pris
  18500 kr/pers (exkl. moms)
  Omfattning

  5 tillfällen

  Kommande kursstarter
  Specialistkurs KBT (Kognitiv beteendeterapi) för barn och ungdomar - Distans
  Start 21 nov 2024 09:00-16:00 Boka plats
  Distans via Zoom
  Distans

  21 nov 2024 09:00-16:00

  17 dec 2024 09:00-16:00

  16 jan 2025 09:00-16:00

  11 feb 2025 09:00-16:00

  20 mar 2025 09:00-16:00

  Mer information

  Hej, undrar du något?

  Vi har samlat vanliga frågor och svar om våra utbildningar. Tveka inte att höra av dig om du inte hittar svar på din fråga!

  Tipsa gärna någon annan om den här utbildningen!

  Kontakt

  Porträttfoto av Camilla Olsson

  Camilla Olsson

  Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

  Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi
  Kontaktuppgifter

  Så tycker tidigare deltagare om våra utbildningar

  ”Utmanande frågor både under föreläsningar och på examinationen, visar på att ni ställer krav på deltagarna, samt vill att nivån för reflektion förväntas vara på hög nivå.”

  ”Otroligt kunnig och entusiasmerande kursledare! Mycket skicklig på att förklara och ger bra, konkreta exempel.”

  “Utbildaren är fantastiskt kunnig och engagerad och lyckas få alla deltagare aktiva och delaktiga. Vi var en liten grupp och det kändes tryggt och alla kunde ta plats. Jag är supernöjd och har lärt mig mycket både teoretiskt och praktiskt utifrån alla rollspel och övningar.”

  ”Otroligt kompetenta utbildare. Bra upplägg med teori och mycket praktiska uppgifter och övningar som jag kommer att kunna använda i mitt arbete. Hög nivå på hela upplägget.”

  ”Föreläsarens varma och fina förhållningssätt var underbart! Det var lätt att följa med och pedagogiskt upplagt. Inspirerande föreläsare som lärde ut med stor kunskap och en gnutta humor.”

  ”Utbildarens kunskap men samtidigt prestigelöshet gjorde mig trygg.
  Kursens föreläsare var pedagogisk, prestigelös och inspirerande. Tycker om när det är en blandning av teori och praktiska övningar, vilket var en röd tråd genom hela utbildningen.”

  ”Tydligt upplägg under dagarna, bra med tid för egna frågor och reflektioner.
  Super bra! Tycker kursen lämpade sig bra på distans. Det var bra att den gavs på distans för jag hade nog inte sökt annars.”

  ”Kunskapsnivån hos föreläsarna – det märks att de vet vad de pratar om och att de kan fältet. Kunde svara på kluriga frågor, förklara bredare och djupdyka vid behov.”

  ”Inget var onödigt, allt väldigt matnyttigt. Tre mycket inspirerande och effektiva dagar. Kände mig väldigt ”påfylld” och ”pepp”!”

  Boka utbildningen

  Specialistkurs KBT (Kognitiv beteendeterapi) för barn och ungdomar

  Distans

  18500 kr/pers (exkl. moms)

  Platser kvar

  Datum

  Start 21 nov 2024 09:00-16:00

  21 nov 2024 09:00-16:00

  17 dec 2024 09:00-16:00

  16 jan 2025 09:00-16:00

  11 feb 2025 09:00-16:00

  20 mar 2025 09:00-16:00

  Din utveckling är vår högsta prioritet och med vår spetskompetens och expertis kan du känna dig trygg

  Alltid evidensbaserade metoder

  Vare sig du går en längre eller kortare utbildning hos oss utgår den alltid från evidensbaserad psykologisk forskning.

  Dina kursledare har spetskompetens

  Våra kursledare är alltid uppdaterade i enlighet med den senaste forskningen och har praktisk erfarenhet i hur man applicerar teori till att bli verklighet.

  Vi är experter på distansutbildning

  Vi har tio års erfarenhet av digital psykologi och de flesta av våra utbildningar sker på distans.