Nyhet

Vi lanserar Partnersveckan! En serie kostnadsfria, digitala föreläsningar: Hur utvecklar vi ett hållbart, friskt och bättre samhälle?

3 min läsning

Partnersveckan är ett initiativ av Psykologpartners som erbjuder spetskompetens i psykologi. Veckan är kostnadsfri och handlar om beteendeförändringen som viktig nyckel i samhällsutmaningar

En kostnadsfri vecka av föreläsningar med fokus på beteendeförändring och samhällsutmaningar

Under en hel vecka bjuder vi in till konkreta samtal om hur beteendeförändring hjälper oss att möta de många utmaningar vi står inför i dagens samhälle. Vad är nästa steg för dig och för oss som samhälle i stort? Under denna vecka får du, oavsett profession och bakgrund, med dig viktiga nycklar från våra erfarna konsulter med spetskompetens inom psykologi. Men hur kom projektet till, vad är syftet och varför ska du boka din plats kostnadsfritt redan nu?

Hej Petra! Du är initiativtagare till Partnersveckan, hur föddes idén? 

Idén föddes när jag deltog på Knowly-veckan och fick inspiration kring det koncept vår samarbetspartner Michel Wester  skapat och som bidrog till inspiration och ny kunskap på ett lättillgängligt sätt. Vi vill sprida kunskap som bidrar till ett hållbart, friskt och bättre samhälle och samtidigt inspirera och visa att det finns vägar framåt trots att omvärlden ser ut som den gör.   

Nu samlar vi några av våra viktigaste teman under en vecka och erbjuder kunskapsdelning för dig som är ledare, yrkesverksam, medborgare – ja alla kan hitta ett eller fler ämnen som intresserar – det är jag övertygad om.  

Petra Rudin är initiativtagare till Partnersveckan

Petra Rudin ligger bakom initiativet Partnersveckan – en kostnadsfri serie av digitala föreläsningar som går av stapeln in november 2024. 

Kan du berätta om hållbarhetsaspekten bakom initiativet? 

Ju mer fakta vi tar till oss från forskarna om de klimatförändringar vi ser och dessutom förstår de bakomliggande orsakerna samt hur komplext det är att påverka… desto viktigare blir det att visa att det går! Att varje liten förändring vi gör på individ, grupp och samhällelig nivå visst har betydelse för helheten.  

Agenda 2030 är ett oerhört viktigt ramverk med mål för oss att medverka till, som världsmedborgare, men också i våra mindre kontexter där vi alla verkar. Vi vill ge verktyg och tillföra kunskap som kan öka möjligheten till ett hållbart, friskt och bättre samhälle. 

Vilka specifika beteendeförändringar siktar vi på att förmedla genom denna konferens?

Det vi gör dagligen är att bidra till att bygga acceptans, resiliens (uthållighet) och genomförandekraft, hos individer, grupper och organisationer. Vi berör teman som att hitta sin plats i kaos, hur vi kan utöva ledarskap i flera led, skolans potential och hur vi kan hitta styrka i vår värderade riktning.  

Partnersveckan är ett kostnadsfritt initiativ där Psykologpartners bjuder på spetskompetens i psykologi och berättar om hur beteendeförändring är en nyckel i våra samhällsutmaningar

Från idé till verklighet – helt kostnadsfritt och digitalt för dem som deltar. Petra har utvecklat konceptet tillsammans med bland annat VD Sara Hillbom och utvecklingsledare Malin Angberg

Vad tänker du blir vårt viktigaste bidrag med Partnersveckan?

Att skapa hopp och inspirera till beteendeförändring! Det är ibland frustrerande att ha kunskapen om hur vi kan jobba med beteendeförändring men att kunskapen inte når alla. Vi finns ju här att bidra, tillsammans med många andra, och med små enkla beteendeförändringar kommer vi långt. 

Tack Petra!

Du hittar direkt till anmälan här –  och du kan välja precis vilka föreläsningar du vill medverka på. Framöver kommer vi även få möta Petras team i utvecklingen av Partnersveckan som går av stapeln i november: vår VD Sara Hillbom och utvecklingsledare Malin Angberg som berättar mer om bakgrunden och syftet med initiativet.