Nyhet

Partnersveckan 2024 – Möt vår utvecklingsledare Malin Angberg!

3 min läsning

Partnersveckan är ett initiativ av Psykologpartners som erbjuder spetskompetens i psykologi. Veckan är kostnadsfri och handlar om beteendeförändringen som viktig nyckel i samhällsutmaningar

En kostnadsfri vecka av digitala föreläsningar med fokus på beteendeförändring och samhällsutmaningar

Under en hel vecka bjuder vi in till konkreta samtal om hur beteendeförändring hjälper oss att möta de många utmaningar vi står inför i dagens samhälle. Vad är nästa steg för dig och för oss som samhälle i stort? Under denna vecka får du, oavsett profession och bakgrund, med dig viktiga nycklar från våra erfarna konsulter med spetskompetens inom psykologi. Men hur kom projektet till, vad är syftet och varför ska du boka din plats kostnadsfritt redan nu? Vi har intervjuat Malin Angberg som är utvecklingsledare och medlem i den arbetsgrupp som planerat Partnersveckan.

Malin Angberg är Utvecklingsledare på Psykologpartners och har varit med från start i planeringen av Partnersveckan 2024.

Hej Malin! Hur har Psykologpartners drivit utveckling inom beteendeförändring de senaste åren?  

Utveckling har varit en röd tråd under Psykologpartners alla år och har präglat det mesta vi gör. Allt från den enskilda individens utveckling av kunskaper och färdigheter som kan möjliggöra ett bättre fungerande och mående, till utveckling av organisationer och verksamheter genom utbildning och handledning till medarbetare och ledare. Vår strävan är att vara lyhörda för de behov som finns, i det stora och i det lilla, och bidra till att möjliggöra utveckling som skapar förändring och som får betydelse på riktigt.  

Vilken roll spelar psykologi i utformningen av effektiva strategier för att främja hållbara beteenden?

Jag skulle nog vilja förklara psykologi som kittet som sammanfogar våra intentioner och våra handlingar. Och när vi ska generera hållbara beteenden är dess roll avgörande. Så psykologin ger oss på sätt och vis verktyg som vi behöver för att veta hur vi ska överbrygga eventuella hinder och forma hållbara vanor och beteenden. 

Genom att förstå hur människor känner, tänker och agerar utifrån olika förutsättningar kan vi skapa strategier som inte bara engagerar utan som också möjliggör varaktig förändring. 

Hur kan verksamheter bli mer inkluderande och fokusera på beteendeförändring i samklang med till exempel ekonomiska mål?  

Att skapa en inkluderande såväl som hållbar verksamhet innebär bland annat att vi behöver fokusera på beteenden som främjar en öppen kommunikation och samarbete mellan individer. Genom att skapa incitament och en miljö som stöder hållbara val kan vi driva förändring både inom och utanför våra verksamheter. Som verksamhet kan vi göra hållbarhet enkelt, attraktivt och belönande, inte bara för att förbättra vår verksamhet utan också göra verklig skillnad.  

Tack Malin!

För mer information och för att säkra din plats på veckans föreläsningar – klicka här!

Malin Angberg är utvecklingsledare på Psykologpartner