Nyhet

Känner du till våra kurser i parterapi? Välkommen att utforska vårt utbud!

6 min läsning

Vill du arbeta med samtal för par och grupper?

Hos Psykologpartners finner du både grund och fördjupningskurs i KBT-inriktad parterapi som kallas IBCT (Integrative Couples Behavioral Therapy) i så väl Stockholm som i Göteborg och Malmö. Vi har pratat med två av våra mest profilerade psykologer tillika psykoterapeuter inom området för att få en inblick i parterapins värld.

Hej Sim och Matilda! Ni har mångårig erfarenhet av att utföra och utbilda i parterapi, vad var det som gjorde att ni fastnade för arbetet?

Vi fastnade för arbetet med parterapi eftersom vi tycker att det är utmanande! Det är mer komplicerat än att arbeta 1-1 och därtill utvecklande att jobba med. Vi båda känner att vi blir vassare på beteendeanalys när vi jobbar med par. Kort sammanfattat tycker vi att det är roligt och utmanande, helt enkelt.

Roligt och utmanande, hur menar ni?

Vi gillar att det är mycket som händer i rummet! Man kan arbeta med problembeteendena direkt, helt enkelt. För oss är det faktiskt det närmsta ett labb man kommer som beteendeterapeut eftersom vi får se beteendena mellan paret utspela sig i rummet.

Har ni några exempel?

Alltså… Tänk på småbeteenden som vi alla gör! En konflikt i ett par kan tillexempel börja med en suck eller att någon lyfter på ögonbrynen, och sedan följer andra reaktioner. Vad som händer och vad syftet för paren är som går i terapi varierar såklart! Parterapi kan också innebära att man arbetar preventivt eller att man behöver hjälp att få till en bra separation, eller att man provseparerat och vill hitta verktyg i det.

På Psykologpartners inriktar vi oss på IBCT. Vad betyder det och vad innebär konceptet?  

Det innebär att vi jobbar med både förändringsstrategier och acceptansstrategier. I IBCT blandar vi klassisk beteendeterapi och acceptansbaserade tekniker och interventioner. IBCT har utvecklats för att man tänker att det viktiga inte är regelstyrning, utan att det handlar om att försöka förstå sin partner och hitta acceptans för olikheter samt få verktyg att hantera konflikter.

Hur går det till?

Jo men olikheter och konflikter används i metoden som verktyg för att skapa mer intimitet i relationen. Traditionellt sett är parterapi väldigt regelstyrt, medan vi i IBCT jobbar annorlunda. Fokus ligger i stället på att paren ska komma närmre varandra. Bakgrunden till det är att vi ser att krav på förändring kan hindra förändring vilket inte blir effektivt. Vi ser att det är hjälpsamt att förhålla sig till och acceptera olikheter som ett sätt att närma sig varandra. Bedömningsfasen består av 4 besök och vi fokuserar på vem du vill bli som människa och partner och hur du vill bete dig som partner, oavsett hur din partner beter sig.

Kan det användas även utanför arbetet med par? 

Absolut! Det går verkligen att använda IBCT för konflikthantering även i andra forum. Bland annat kan du som behandlare använda det på arbetsplatsen, i familjen och andra kontext. Det bygger på att du ska vilja förändras och öka förståelsen för dig. Du kan arbeta med flerpartssamtal, vuxna, syskon och deras föräldrar på ett framgångsrikt sätt med IBCT.

Hur ser ni på utbildarens roll i att förmedla kunskap till blivande parterapeuter, vad är viktigast att deltagarna får med sig?

Jag skulle säga att övning ger färdighet! Att bedriva framgångsrik parterapi kan vara en utmaning för många men det är viktigt att förstå att det faktiskt tar och får ta tid att utvecklas i det. Som blivande parterapeut behöver du ta handledning eftersom det faktiskt är klurigt till en början. För oss är det viktigt att rollspela och modellera best practice när vi utbildar. Det blir hjälpsamt eftersom du både får teorin och  det praktiska när vi modellerar. Hos oss får du en trygg plats att utveckla och vässa dina parterapifärdigheter.

Hur kommer det sig att så många vill utbilda sig inom området, vad tror ni?

Samlevnadsproblematik är ett av de mest förekommande problem vi har som människor och efterfrågan är väldigt stor. Många av behandlarna som går kursen vill kunna erbjuda parterapi som del i sin verksamhet. I många grundutbildningar inom samtalsterapi får inte arbete med par så mycket utrymme, ett faktum som skapat den efterfrågan vi ser idag. Många känner att det är ett eftersatt område, och vi tycker det känns viktigt att möta upp behoven som finns. Därför utbildar vi och erbjuder handledning, eftersom det faktiskt kräver mer arbete än när man jobbar med en individ. IBCT är idag inte med på de traditionella terapi-grundutbildningarna och där fyller vi en viktig funktion i landskapet.

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till alla behandlare, personer som är KBT steg 1 och behandlare som vill jobba med eller redan jobbar med par. Vi välkomnar även den som är parterapeut med grundutbildningar som skiljer sig från IBCT.

Vi har ett starkt evidensfokus på Psykologpartners och skiljer oss på så vis från många utbildningsaktörer. Vad ser ni för konkreta resultat av den här metoden?

Vi ser att evidensläget för IBCT är starkt och effektfullt. Men vad är då ett gott resultat? Det skiljer sig från par till par men här har vi ett funktionellt förhållningssätt. Vi ser att IBCT ger ett ramverk som passar många och vi ser forskning som visar på god effekt av interventionerna. I dagsläget är många studier amerikanska och från en kultur som skiljer sig från vår men vi följer forskningsläget kontinuerligt. Det är viktigt för oss att de metoderna vi arbetar med är beforskade! Ett starkt argument för IBCT är att metoden erbjuder en strukturerad form för parterapin som också ger en ny behandlare en trygghet. Samtidigt ger metoden utrymme till anpassningar efter det specifika paret vilket ofta är uppskattat.

Tack Sim och Matilda! Alla våra kursstarter i parterapi finns att hitta här. Har du frågor om våra kurser i parterapi? Kontakta utbildningsansvarig Anna Klockner.

Är du redan nu nyfiken på mer om metoden? Lär dig mer hos oss! Här hittar du vår artikel om IBCT.