Nyhet

Intervju med Sara Hillbom, VD på Psykologpartners

5 min läsning

Fotoporträtt av Sara Hillbom, VD och organisationspsykolog på Psykologpartners.

Hej Sara! Många känner ju till berättelsen om oss, men hur ser du på Psykologpartners och framtiden? Var är bolaget om 5-10 år?

Oj vilken intressant fråga! Mitt svar är fortsatt kontinuerlig tillväxt, vi ska växa med marknaden och det vi tycker är kul och meningsfullt att göra.

Berätta mer, hur tror du att det kan se ut?

Samhället utvecklas fort idag och man måste vara följsam, därför är det svårt att ge ett detaljerat svar. Med det sagt har vi en plan och en riktning framåt och vi vet att vi kommer vara ännu större. Jag brukar säga att ”De företag som inte växer, självdör”. Det innebär helt enkelt att står man still, så hamnar man efter. Utveckling och tillväxt är definitivt något vi vill och strävar efter, just eftersom vi tror på det vi gör.

Vi tänker att vi bidrar till något gott här i världen. I vårt arbete ser vi till att individer, grupper och organisationer mår bättre.

Därtill ser vi att våra utvärderingar och kundberättelser pekar åt samma håll: Kunderna gillar oss och vill ha mer av våra tjänster. Vi kommer fortsätta samskapa med dem och en naturlig del i det blir att vi växer oss större i framtiden. Jag tror dessutom att vi kanske kommer jobba i nya områden och kanske kan vi till och med göra mindre förvärv om matchningen är bra. Vi kommer vara modiga och vilja göra mera!

Du var med och grundade Psykologpartners. Vad är du extra stolt över?

Det jag är mest stolt över är den stora skillnad vi gör! När jag säger ”vi” syftar jag på alla involverade: Främst medarbetare och alla dem vi arbetar med, individer och grupper. Vi bidrar på riktigt till att världen blir bättre. Vi är en del av rörelsen för det goda i vår värld.

Detta i kombination med att vi gör det i vår partnersanda, i vår kultur, blir unikt och det är något att vara extra stolt över. Värme, kunskap, utveckling och mod är alltid i vår ryggrad. Vi gör inte allting konventionellt, vi gör det på vårt sätt. Utan partnersandan fungerar inte det vi gör och jag är stolt över att vi står fast i den medan vi växer.

Vad betyder värdeorden för dig personligen i ditt eget ledarskap?

För mig i mitt ledarskap så handlar det mycket om värderingar, att vara modig i kombination med en stor värme och omtänksamhet. Vi står på en god och trygg grund i vår kunskap och ska fortsätta ligga i framkant gällande evidensbaserade metoder i psykologins hela fält.

Jag tror inte att det jag gör behöver vara perfekt! Förhoppningsvis kan det göra att fler vågar att ta för sig och ta sig an saker utan att man känner stress eller press och att det är tillåtet att misslyckas.

Om vi lyfter blicken lite, vad är din framtidsspaning 2030? Hur kommer Psykologpartners utvecklas?

2030 är vi en stor aktör som tar sig an de stora frågorna i samhället. Min önskan är att Psykologpartners kommer vara en aktör som man vänder sig till i bygget av en demokratisk värld. Det kan handla om flera saker, men framför allt när man behöver expertis i beteendeförändring! Där är vi experter och vår roll som samhällsförändrare kommer förstärkas.

Vi kommer vara involverade i samhällsförändring på många olika plan och vara involverade i många olika forum. Vi vet att förändring handlar om människor. Vi kan människors beteenden vilket innebär att vi kan öka upp förståelsen för det och påverka samt lyfta det goda i vår omvärld. Idag spelar vi redan en viktig roll men den kommer bara bli större.

Du har nämnt partnersandan, vad är det egentligen?

Jag skulle säga att det handlar om att vara genuin! Vi är inte bara professionella utan har alla en önskan om en bättre värld och det rimmar väl med våra medarbetares personliga värderingar, inte bara Psykologpartners värdeord. Det handlar inte om att skriva en perfekt rapport utan om det avtryck vi gör som medmänniskor i vår profession.

Våra värdeord och medarbetare i kombination med långsiktigt relationsbyggande och genuinitet blir till partnersandan. Detta innebär att våra kunder får en aktör som lyssnar och samskapar i uppdragsdialoger vilket har blivit uppskattat, ett vinnande koncept helt enkelt.

Om vi zoomar in på 2023. Vad händer härnäst?

2023 kommer att handla om att vara följsam mot omvärlden. Vi lever i en osäker tid vilket innebär att vi behöver följa svängningarna så gott det går. Vi kommer inte planera för långt fram och vi vill fortsätta jobba för att vara den bästa arbetsplatsen som står trygg för medarbetarna.

Tack Sara!

Är du nyfiken på hur Psykologpartners växte fram? Vår historia hittar du här.
Vill du också vara med på vår resa kommande år? Här hittar du aktuella tjänster.