Nyhet

Behövs verkligen ledningsgruppen?

3 min läsning

Ledningsgruppen  – behövs den?

Psykologpartners har över 20 års erfarenhet av att utveckla verksamheter och individer och är ständigt aktiva runtom i Sverige både inom privat och offentlig sektor. På senare tid har vi mött ägare av ledningsgrupper som ställer sig frågan – och den är inte bara högst relevant utan ger även upphov till en mängd nya frågor:

  • Behöver vi ledare ses?
  • Finns behov av samordning mellan verksamheter?
  • Är ensam stark eller bara blind?
  • Finns det gemensamma frågor som vi kan lösa ihop för att slippa dubbelarbete?
  • Hur kan vi hantera dubbla representantskap?
  • Behöver vi varandra för att hålla i längden?
  • HAR vi ledningsgrupp eller ÄR vi en ledningsgrupp?

Det är vår psykokologkonsult Katarina “Katti” Uhlin som håller både ett seminarium i Göteborg den 1o:e oktober samt ett nationellt webbinarium den 8:e november. Vi har intervjuat henne för att ta reda på mer om konceptet:

Hej Katti! Vem vänder vi oss till?

Med detta tema vänder vi oss till personer som arbetar i ledningsgrupper och andra intresserade av en organisations effektivitet genom ledningsgrupper. 

Enligt dig, vad är en bra kontra en dåligt fungerande ledningsgrupp? 

En välfungerande ledningsgrupp är avgörande för en organisations utveckling och god verksamhet. För att kunna skapa en gemensam och delad riktning för verksamheten. som är ”aligned”. Dela perspektiv och möjliggöra hantering av komplexa dilemman. Ge stöd till varandra i ledande positioner där man ofta är ensam. Goda samarbetsrelationer. Det är det viktigaste forumet för den som leder och äger ledningsgruppen att utföra sitt uppdrag, att kunna fatta helhetsbeslut som gynnar hela organisationen och få alla verksamhetens syn på olika frågor. Det är också där feedbackloop kan ske från organisationen till högre ledning. 

En dåligt fungerande ledningsgrupp präglas ofta av otydligt syfte, otydliga samarbetsformer och arbetsprocesser, otydligt vilka som utgör gruppen samt lågt förtroende och psykologisk trygghet. Som en effekt av det tar ledningsgruppen tid, känns inte meningsfull och skapar mer förvirring och skav än vad det skapar mervärde. 

Varför utmana ledningsgruppen som koncept?

Det är viktigt att lyfta konceptet ledningsgrupper och hur man gör för att få det att funka! Arbete i ledningsgrupper kan ofta utgå ifrån en tidigare satt struktur som man inte ifrågasätter för upplevs självklart eftersom det alltid varit så. Det gör att vi inte reflekterar över och inte ställer de centrala frågor som behövs för att få det att funka och inte anpassar utifrån hur omvärld, uppdrag och verksamhet förändras och inte lägger ner det arbete som krävs. 

Vad kan man som deltagare förvänta sig lämna med? 

Ökad kunskap och förståelse utifrån forskning och praktisk erfarenhet om vad som krävs för att ledningsgrupper ska kunna bli välfungerande.  Man behöver ha koll på det för att vinsterna ska bli större än kostnaderna så att en grupp inte skaver och tär mer än den bidrar. 

Vad erbjuder vi på Psykologpartners för ledare? 

 Vi erbjuder både ledarskaps- och organisationsutveckling med en bredd av tjänster och skräddarsydda insatser. Alla våra organisationspsykologer är legitimerade och är experter på beteendeförändring. Vi på Psykologpartners har genom vårt tydliga beteendefokus och breda involveringsprocess mångårig erfarenhet av att av att exempelvis förbättra säkerhet inom industrin, öka hållbarhet genom kompetens- och verksamhetsutveckling, utveckla organisationskulturer, genomföra sammanslagningar samt att förbättra lönsamhet. 

Tack Katti!

Klicka här för anmälan till det nationella webbinariet helt online den 8:e november.