Nyhet

Ätstörningshjälpen: Nytt digitalt behandlingsprogram

2 min läsning

Nu lanserar Psykologpartners Ätstörningshjälpen!

Var hittar jag Ätstörningshjälpen och vad hoppas ni på?

Programmet finns tillgängligt via Psykologpartners egen behandlingsplattform samt regionernas plattform Stöd och behandling. 

En förhoppning är att Ätstörningshjälpen kan bidra till att fler får hjälp i ett tidigare skede, innan problemen blir ännu allvarligare och svårare att bryta, säger Linnéa Helfrich, leg psykolog hos Psykologpartners. 

 

Ätstörningshjälpen är lanserad. Linnéa Helfrich leg. psykolog på Psykologpartners är en av utvecklarna.

Ätstörningshjälpen är lanserad. Linnéa Helfrich leg. psykolog på Psykologpartners är del av programmets utformning.

Vad Ätstörningshjälpen kan hjälpa till med?

Ätstörningshjälpen är ett program som är utvecklat för personer med lindrigare ätstörningsproblematik. Programmet består av åtta moduler och rekommenderad behandlingstid är ca 10 veckor. Programmet är gjort för att genomföras med regelbundet stöd av en behandlare.  Under behandlingens gång får patienten ta del av fem verktyg som alla syftar till att påverka de olika delar som håller ätstörningsproblemen vid liv.  

Ätstörningshjälpen är ett program framtaget att hjälpa de med lindrig ätstörningsproblematik i fem steg. Linnea Helfrich på Psykologpartners visar.

Ätstörningshjälpen är ett program framtaget att hjälpa de med lindrig ätstörningsproblematik. Linnea Helfrich på Psykologpartners är en av utvecklarna.

 

Vi hoppas att programmet kan bidra till att sänka tröskeln för att söka vård, eftersom väldigt många lider i det tysta utan att söka hjälp, menar Linnéa Helfrich. 

Forskning visar att tidiga insatser vid ätstörningsproblem är viktiga för en god prognos, men i dagsläget är det ingen självklarhet att den typen av insatser finns tillgängliga och erbjuds den som väl söker sig till vården. Ätstörningshjälpen kommer kunna bidra till att fler får hjälp i ett tidigare skede.

Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt via:https://psykologpartners.se/anlita-oss/digitala-behandlingsprogram/ 

Eller hör av dig till Linnéa Helfrich direkt på: linnea.helfrich@psykologpartners.se