Vi förändrar beteenden hos medarbetare, ledare, organisationer, grupper och team.

Vi förändrar beteenden hos medarbetare, ledare, organisationer, grupper och team.

Psykologkompetens för offentlig sektor

Psykologpartners samarbetar i dagsläget med majoriteten av Sveriges landsting och många kommunala verksamheter. Vår största tjänst är handledning och utveckling av personal och organisation.

Vi har specialister med spetskompetens inom olika delar av psykologin och gör allt ifrån digitala behandlingsprogram för primärvård och utbildning av vårdpersonal, till beteendestöd i skolan och ledningsgruppsutveckling på högsta nivåer.

Det här är Psykologpartners

  • 100+ legitimerade psykologer

  • 20 år i branschen
  • Finns i 7 städer och online