Vi förändrar beteenden hos medarbetare, ledare, organisationer, grupper och team.

Vi förändrar beteenden hos medarbetare, ledare, organisationer, grupper och team.

Psykologkompetens för offentlig sektor

Psykologpartners samarbetar i dagsläget med majoriteten av Sveriges landsting och många kommunala verksamheter. Vår största tjänst är handledning och utveckling av personal och organisation.

Vi har specialister med spetskompetens inom olika delar av psykologin och gör allt ifrån digitala behandlingsprogram för primärvård och utbildning av vårdpersonal, till beteendestöd i skolan och ledningsgruppsutveckling på högsta nivåer.

Det här är Psykologpartners

  • 100+ legitimerade psykologer

  • 20 år i branschen
  • Finns i 7 städer och online
  • Skräddarsydda lösningar
  • Evidensbaserade
  • 25 000 nöjda kunder

Har du frågor om våra tjänster för offentlig sektor?

Malin Angberg
Affärsområdeschef
072-389 47 91
malin.angberg@psykologpartners.se

Kontakta

Handledning av personalgrupper

Vi erbjuder handledning för dig som arbetar med människor inom skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. När du anlitar oss kan du alltid räkna med ett strukturerat arbetssätt och god pedagogik som förmedlar ny kunskap till handledningsgruppen.

Till klinisk och pedagogisk handledning

Utbildning

Vi erbjuder utbildning för dig som arbetar inom skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. Vi arrangerar specialistkurser för psykologer och grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) samt grund- och fördjupningskurser i bland annat Motiverande samtal (MI), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Positivt Beteendestöd (PBS) och internetbehandling med KBT. Vi genomför även uppdragsutbildningar över hela Sverige som skräddarsys utifrån era behov och önskemål.

Till våra aktuella utbildningar

Chefshandledning – bli en bättre ledare

Vi hjälper dig att utveckla ett flexibelt och funktionellt ledarskap som håller i längden. Med metoder som forskningen visat leder till hållbara resultat och hög prestation. Vi erbjuder skräddarsydd chefshandledning som passar dina specifika behov. För att du ska hålla i längden.

Till organisation och ledarskap

Positivt beteendestöd

Alla människor har rätt till så goda förutsättningar för ett självständigt liv som möjligt och bästa möjliga livskvalitet på kort och på lång sikt. Vi erbjuder utbildning och handledning baserad på forskning och beprövad erfarenhet för att kunna möta brukarnas/elevernas/patienternas behov.

Till pedagogisk psykologi

Organisationsutveckling

Vi har lång erfarenhet av grupp- och organisationsutveckling inom kommun, landsting, statliga myndigheter och privata och offentliga företag. Med stöd i metoder som forskning och erfarenhet visat fungerar skapar vi effektivitet och hållbarhet i ert arbete med till exempel omställningar och sammanslagningar, visions- och värderingsarbete, arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Till organisation och ledarskap

Handledning av arbetsgrupper och team

Vi erbjuder handledning för dig som arbetar med människor – exempelvis inom skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. När du anlitar oss kan du alltid räkna med ett strukturerat arbetssätt, aktiva handledare, ett absolut fokus på den aktuella situationen och en bra pedagogik som förmedlar ny kunskap till handledningsgruppen.

Läs mer om vår handledning

Klinisk handledning

Inom klinisk handledning arbetar vi utifrån bevisat effektiva psykologiska metoder som exempelvis modern inlärningspsykologi, kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och motiverande samtal (MI). Upplägget på handledning skräddarsys alltid efter era behov.