Psykologpartners samarbetar i dagsläget med majoriteten av Sveriges landsting och många kommunala verksamheter. Vår största tjänst är handledning och utveckling av personal och organisation.

Vi har specialister med spetskompetens inom olika delar av psykologin och gör allt ifrån digitala behandlingsprogram för primärvård och utbildning av vårdpersonal, till beteendestöd i skolan och ledningsgruppsutveckling på högsta nivåer.

 • people

  100+ legitimerade psykologer

 • query_builder

  20 år i branschen

 • place

  Finns i 7 städer och online

 • extension

  Skräddarsydda lösningar

 • poll

  Evidensbaserade

 • star

  25 000 nöjda kunder

Handledning av personalgrupper

Vi erbjuder handledning för dig som arbetar med människor inom skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. När du anlitar oss kan du alltid räkna med ett strukturerat arbetssätt och god pedagogik som förmedlar ny kunskap till handledningsgruppen.

handledning

Utbildning

Vi erbjuder utbildning för dig som arbetar inom skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. Vi arrangerar specialistkurser för psykologer och grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) samt grund- och fördjupningskurser i bland annat Motiverande samtal (MI), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Positivt Beteendestöd (PBS) och internetbehandling med KBT. Vi genomför även uppdragsutbildningar över hela Sverige som skräddarsys utifrån era behov och önskemål.

effektiva metoder

Chefshandledning – bli en bättre ledare

Vi hjälper dig att utveckla ett flexibelt och funktionellt ledarskap som håller i längden. Med metoder som forskningen visat leder till hållbara resultat och hög prestation. Vi erbjuder skräddarsydd chefshandledning som passar dina specifika behov. För att du ska hålla i längden.

Bli en bättre ledare

Positivt beteendestöd

Alla människor har rätt till så goda förutsättningar för ett självständigt liv som möjligt och bästa möjliga livskvalitet på kort och på lång sikt.  Vi erbjuder utbildning och handledning baserad på forskning och beprövad erfarenhet för att kunna möta brukarnas/elevernas/patienternas behov.

Organisationsutveckling

Vi har lång erfarenhet av grupp- och organisationsutveckling inom kommun, landsting, statliga myndigheter och privata och offentliga företag. Med stöd i metoder som forskning och erfarenhet visat fungerar skapar vi effektivitet och hållbarhet i ert arbete med till exempel omställningar och sammanslagningar, visions- och värderingsarbete, arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

framgångsrika team

Handledning av arbetsgrupper och team

Vi erbjuder handledning för dig som arbetar med människor – exempelvis inom skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. När du anlitar oss kan du alltid räkna med ett strukturerat arbetssätt, aktiva handledare, ett absolut fokus på den aktuella situationen och en bra pedagogik som förmedlar ny kunskap till handledningsgruppen.

 • local_hospital

  Klinisk handledning

  Inom klinisk handledning arbetar vi utifrån bevisat effektiva psykologiska metoder som exempelvis modern inlärningspsykologi, kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och motiverande samtal (MI). Upplägget på handledning skräddarsys alltid efter era behov.

  Läs mer om vår handledning
 • favorite

  Pedagogisk handledning

  För er som arbetar i pedagogisk verksamhet med barn, ungdomar eller vuxna med särskilda behov eller beteendeproblem erbjuder vi metod-, ärende- och personalhandledning. All handledning vilar på vetenskapligt utvärderade metoder och utformas utifrån era specifika behov.

  Läs mer om vår handledning
 • lock

  Etik och sekretess

  Samtliga våra handledare är legitimerade av Socialstyrelsen och följer Sveriges psykologförbunds och Beteendeterapeutiska föreningens etiska riktlinjer. Handledarna har tystnadsplikt och etik och sekretess regleras i ett skriftligt handledningskontrakt.

”Vi använder oss av Psykologpartners för att vi har en mångårig samarbetsrelation som bygger på att Psykologpartners ger oss en komplett service när det gäller handledning, både för personalgrupper och ledningsgrupp, utbildningsinsatser inom området med åtföljande implementeringsstöd och även individuella stödinsatser för våra medarbetare.”

Peter Håkansson

Institutionschef, SiS ungdomshem Folåsa