Vi förändrar beteenden hos medarbetare, ledare, organisationer, grupper och team.

Vi förändrar beteenden hos medarbetare, ledare, organisationer, grupper och team.

Psykologkompetens för offentlig sektor

Psykologpartners samarbetar i dagsläget med majoriteten av Sveriges landsting och många kommunala verksamheter. Vår största tjänst är handledning och utveckling av personal och organisation.

Vi har specialister med spetskompetens inom olika delar av psykologin och gör allt ifrån digitala behandlingsprogram för primärvård och utbildning av vårdpersonal, till beteendestöd i skolan och ledningsgruppsutveckling på högsta nivåer.

Det här är Psykologpartners

  • 100+ legitimerade psykologer

  • 20 år i branschen
  • Finns i 7 städer och online
  • Skräddarsydda lösningar
  • Evidensbaserade
  • 25 000 nöjda kunder

Har du frågor om våra tjänster för offentlig sektor?

Malin Angberg
Affärsområdeschef
072-389 47 91
malin.angberg@psykologpartners.se

Kontakta

Handledning av personalgrupper

Vi erbjuder handledning för dig som arbetar med människor inom skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. När du anlitar oss kan du alltid räkna med ett strukturerat arbetssätt och god pedagogik som förmedlar ny kunskap till handledningsgruppen.

Till klinisk och pedagogisk handledning

Utbildning

Vi erbjuder utbildning för dig som arbetar inom skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. Vi arrangerar specialistkurser för psykologer och grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) samt grund- och fördjupningskurser i bland annat Motiverande samtal (MI), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Positivt Beteendestöd (PBS) och internetbehandling med KBT. Vi genomför även uppdragsutbildningar över hela Sverige som skräddarsys utifrån era behov och önskemål.

Till våra aktuella utbildningar