Vi på Psykologpartners breddar nu vårt utbud inom Digital Psykologi med kursen “Digitalisering av psykosociala insatser – översikt, kunskap och inspiration”! Sedan 2006 har Psykologpartners vart ledande i Norden på området och vi har fått en pratstund med Kajsa och Louise som håller i den nya kursen för att ta reda på mer.

Hej Louise och Kajsa, vad innebär arbetet på Digital Psykologi?  

Vi hjälper offentliga och privata organisationer med digitala lösningar så att de i sin tur kan hjälpa fler människor runt om i landet och världen. Vi tar oss an många olika uppdrag, allt från att hjälpa en vårdcentral komma igång med IKBT till att producera innehåll för appar som 29k eller en digital stressbehandling för företagshälsovård. 

Vi är den största leverantören av IKBT i Sverige och är stolta över att kunna bidra med vår kunskap i utbildningar och handledning! 
 

Ny kurs på gång! Vad handlar den om? 

Den handlar om vilka digitaliseringsmöjligheter som finns inom den psykosociala vården. Vi går igenom vilka digitala verktyg som finns och hur ni kan komma igång med dem i er verksamhet. Vi kommer också prata om hur digitala psykosociala insatser kan implementeras, med exempel från andra verksamheter. Psykologpartners har jobbat med detta sedan 2009, så vi har lång erfarenhet av vad som kan gå rätt och fel. 

Vem vänder ni er till?  

Vi vänder oss till dig som, oavsett yrkesroll, har ett intresse av eller ansvar för att komma igång med digitaliseringen av psykosociala stöd- och behandlingsinsatser. Det spelar ingen roll om du kommer från en stor eller liten vårdorganisation. Ni kan vara helt nya när det gäller den här typen av digitalisering eller så har ni kommit en bit på vägen.

Vad kan man som kursdeltagare förvänta sig att få ut?  

Du får kunskap om vilka digitaliseringsmöjligheter som finns – internetbehandling, videosamtal, digital testning, virtual reality osv. Tanken är att det ska bli startskottet till er egen digitaliseringsprocess som vi följer upp efter en månad. Du får också möjlighet att nätverka med andra som brottas med samma frågor! Sammanfattat kommer man som deltagare se resultat på flera olika områden, bland annat hjälper vi dig att..

  • Nå ut till fler personer i behov av hjälp 
  • Erbjuda en mer jämlik vård 
  • Bredda organisationens erbjudande till patienter eller kunder 
  • Öka möjligheterna till kvalitetssäkring
  • Effektivisera arbetet och minska väntetider 
  • Möta ev ledningsdirektiv om digitalisering 

Tack Louise och Kajsa! Kursen i digitalisering av psykosociala insatser startar den 12:e oktober och du kan söka till den här.