Den 2:e februari 2022 är det ny kursstart för “Prestation i balans – Hållbart ledarskap i praktiken”. Vi har frågat leg. Psykolog Anna Zetterqvist, organisationspsykolog tre snabba om upplägget:

Hej Anna! Vad är bakgrunden till den här kursen?

Det finns ett stort tomrum när det kommer till chefers eget hanterande av arbetsbelastningen, det efterfrågas både i ledarutbildningar och vi märker det när vi träffar enskilda ledare i chefsstöd. De flesta upplever periodvis svårigheter att balansera krav med begränsade resurser, och kraven behöver inte bara komma utifrån utan handlar lika ofta om egna prestationskrav och ibland svårigheter att släppa arbetsuppgifter. Kursen handlar om att få syn på egna utvecklingsområden och skapa nya hållbara strategier. 

Vad skiljer denna kurs från individuellt chefsstöd?

Under den här kursen får du inte bara stanna upp och arbeta med dina egna utvecklingsområden, utan du får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra chefer – det gör utvecklingsarbetet så mycket roligare och får en helt annan effekt!

Berätta mer! Vad gör kursen så uppskattad?

Det finns så otroligt mycket samlad kompetens och strategier chefer emellan, och tillsammans med en strukturerad grund baserad på arbetslivsforskning och teori har vi verkligen möjlighet att utvecklas.

Tack Anna! Det finns fortfarande platser kvar till kursen. För mer information om kursen och bokning, klicka här!

Kursen leds av Anna Zetterqvist, leg. Psykolog. Anna arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling och har lång erfarenhet av stresshantering på individ-, -grupp och organisationsnivå. Foto: David Brohede