Vi innehar spetskompetens spritt över fyra affärsområden: Klinisk psykologi, Organisation och Ledarskap, Digital Psykologi och Pedagogisk psykologi och delar gärna med oss av vår kunskap!

I våra webbinarium får du alltid en stor dos av inspiration blandat med evidensbaserade teorier och handfasta, praktiska tips.Vi har redan två spännande webbinarium inplanerade i höst, läs mer nedan och boka din plats via länkarna:

Framgångsrik beteendeförändring inom habilitering

Vill du veta hur du kan arbeta strukturerat med Positivt beteendestöd (PBS)? I detta webbinarium förklarar vi hur du kan hjälpa individer till en bättre vardag med mindre problemskapande beteenden och högre livskvalitet.

Välkommen den 1:a september 08.00 – 09.00. Boka din plats här!

Psykologisk design – 5 principer för hur du skapar användarvänliga digitala behandlingar

Vill du veta hur du kan skapa användarvänliga digitala behandlingar genom psykologisk design?
I detta webbinarium förklarar vi de viktigaste 5 principerna!

Välkommen den 21:a oktober 08.00 – 09.00. Boka din plats här!

PS. Har du frågor om våra webbinarium och anmälan? Kontakta vår utbildningsansvarig, Anna Klockner här.