Specialistkurs för psykologer: Utveckling av grupper och team

Kurskod: RA2362

 • Välkommen till vår specialistutbildning i grupputveckling för psykologer.
  Grupputveckling efterfrågas alltmer i dagens arbetsliv då organisationer i allt större utsträckning organiserar sig i grupper och team. Denna kurs ger studenten en aktuell uppdatering på forskning kring grupputveckling samt konkreta metoder för hur man skapar välfungerande och effektiva team.
 • I kursen arbetar vi med utmaningar som grupper möter i dagens arbetsliv samt tränar på interventioner som syftar till att förbättra funktionaliteten i grupper. Kursen ger också studenten en rad övningar och metoder för att konkret arbeta med grupputveckling. Kursens teoretiska innehåll och metoder bygger på mångårig erfarenhet inom området och utgår från aktuell evidensbaserad psykologisk praktik. Vidare ger kursen certifiering i instrumentet Team Pro Inventory (TPI), som är ett kartläggningsinstrument avsett att användas i samband med grupputveckling. Kursen går också igenom de vanligaste instrumenten som används i grupp och teamutveckling.
 • Denna utbildning ger vidare en fördjupad förståelse för gruppers utmaningar i dagens samtid.

 • Utbildningen syftar till att du som student ska:
  – Få fördjupad kunskap i aktuell forskning om grupp- och teamutveckling.
  – Få en god förståelse för gruppers utmaningar i privat, ideell och offentlig sektor.
  – Kunna planera för, genomföra och utvärdera insatser inom grupputveckling.
  – Lära sig att använda kartläggningsinstrumentet TPI, Team Pro Inventory.

 • Förkunskapskrav

  Legitimerad psykolog. Om du har erfarenhet av att arbeta med grupputveckling är det ett plus.

 • Utbildningsform
  Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den praktiska tillämpningen betonas. Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna. Tillämpningsmomentet förutsätter att du, som underlag för undervisningen, har tillgång till en arbetsgrupp att genomföra ditt arbete kring.
 • Du kommer under handledning av kursledare få träna på färdigheter inom tillämpningsmoment i form av interventioner och övningar samt använda inlärningspsykologiska begrepp för att motivera dessa. Pedagogiken är i hög grad upplevelsebaserad och fokuserar på att lära ut konkreta färdigheter.

 • Kursupplägg
  Dag 1:
  Grupputveckling – en teoretisk översikt. En historisk redogörelse för synen på grupputveckling över tid samt introduktion till den senaste forskningen om grupper, team och grupputveckling.
 • Dag 2:
  Kartläggning och datainsamling. Vi fokuserar på uppdragsdefinition och design av olika sätt att kartlägga en grupp. Vi går igenom vanligt förekommande instrument. Introduktion till TPI (Team Pro Inventory). Till dag tre gör deltagaren en egen skattning av en grupp med TPI.
 • Dag 3:
  Resultatåterkoppling och interventionsdesign. Diskussion av deltagarnas TPI skattningar, Vi tittar närmare på återkoppling och design av teamutveckling baserat på deltagarnas gruppresultat.
 • Dag 4:
  Färdighetsträning i interventioner. Vi jobbar vidare med deltagarnas egna case i mindre grupper utifrån upplägg samt interventioner och övningar Vi går igenom tillitsskapande övningar, målarbete, rollklargöring, team pro workshop (TPW)  och After Action Reviews (AAR). Deltagarna genomför återkoppling och en intervention med sin grupp.
 • Dag 5:
  Utvärdering och uppföljning av grupputvecklingsinsatser. Vanligt förekommande hinder och svårigheter med grupputveckling, organisationspsykologens roll vid grupputveckling, etiska dilemman samt utvärdering av grupputvecklingsinsatser. Vi berör också specifikt utveckling av ledningsgrupper.
 • Dag 6:
  Examination: 
  Studenternas skriftliga caserapporter diskuteras, feedback ges på varandras innehåll. Examinationen betygsätts med godkänt eller underkänt.

 • Efter avslutad kurs förväntas studenten:
  – Känna till aktuell forskning och modeller för att förstå gruppers utveckling
  – Kunna genomföra en grupputvecklingsinsats baserad på en kontextuell kartläggning och analys med hjälp av kartläggningsinstrument.
  – Kunna planera och genomföra interventioner för gruppens utveckling baserad på systemteori och inlärningspsykologi.
  – Resonera kring specialistpsykologens roll, utmaningar samt etiska dilemman som kan uppkomma vid arbete med grupper/grupputveckling.

 • Datum & lokal
  Dag 1-4 genomförs i på internat i Stockholmsområdet,  dag 5- 6 i Psykologpartners lokaler i Stockholm, Luntmakargatan 49. Datumen är 19-20 augusti7-8 oktober, 7 november samt  6:e december.
  Start 09.00 och avslut 16.00 (Internat) och  09.00-16.30 dag 5,6

 • Kursledare
  Magnus Stalby,
  Leg psykolog/organisationspsykolog, specialist- i arbets- och organisationspsykologi, Affärsområdeschef
 • Arbetar idag som affärsområdeschef för Organisation och Ledarskap i Psykologpartners. Som specialist och organisationspsykolog har han över 19 års erfarenhet från kvalificerat arbete med utveckling ledare, team, ledningsgrupper och organisationer. Han har arbetat både privat och offentligt, nationellt och internationellt. Är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot KBT, har genomgått handledarutbildning (KBT) på Stockholms universitet. Magnus är sedan 2003 medlem av det internationella tränarnätverket i ACT (Acceptance and comitment training), samt sedan 2006 medlem av MINT (Motivational interviewing network of trainers).

 • Johanna Rådeström
  Leg psykolog/ organisationspsykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi
 • Johanna har bred kompetens inom organisationspsykologi och ledarskap samt flerårig erfarenhet som psykolog inom företagshälsovård. Hon har arbetat med uppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå inom områden såsom chefshandledning, grupputveckling, ledningsgruppsutveckling, och verksamhetsutveckling. Johanna är även certifierad användare av BAOU (Beteendeanalytisk organisationsutveckling/OBM), samt utbildad i effektivt teamarbete

 • Examinator
  Stefan Söderfjäll, fil. dr i psykologi, Umeå.


Kurslitteratur

 • Holmberg, J & Stalby, M. (2012). Samtal som fungerar. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Edmondsson, A. C. (2012). Teaming.Hoboken: Pfeiffer Wiley
 • Söderfjäll, S. (2017). To team or not to team (2:a utg.). Stockholm: Type & Tell.
 • Jacobsson, C & Åkerlund, M (2019).Teamutveckling I teori och praktik.Stockholm: Natur & Kultur

+ artiklar som delas ut av kursledarna, ca 800 s totalt


 • Pris
  Grupp och teamutveckling 24 900 kr + moms. Kostnad för internat tillkommer. I priset ingår material och intyg. I avgiften ingår också certifiering i instrumentet TPI utan extra kostnad.

 • Anmälan
  Observera att anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är den 20 juli 2019

Boka din plats

 • Specialistkurs: Utveckling av grupper och team
  19 augusti, 2019 - 6 december, 2019
  09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Specialistkurs: Utveckling av grupper och team 31,125.00kr (SEK)   Ej Tillgänglig