Specialistkurs för psykologer Processbaserad KBT

– från teori till praktik

Stockholm, hösten 2020

Kurskod: AKO447

1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi, samt klinisk barn- och ungdomspsykologi.

På senare tid har processbaserad kognitiv beteendeterapi (PB-KBT) väckt ökat intresse. Processbaserad KBT söker förstå hur evidensbaserad behandling fungerar, genom fokus på grundläggande terapeutiska processer. Denna kurs tar ett helhetsgrepp på vilka implikationer utvecklingen mot processbaserad KBT får för psykologer som arbetar med KBT idag. Processbaserad KBT kan tillämpas utifrån flera olika teoretiska perspektiv, vilket i sin tur leder fram till olika val av förändringsprocesser. Exempel på processer som kommer att avhandlas under kursen är exponering, beteendeaktivering, emotionsreglering, motivationsarbete och språkliga/kognitiva processer. Vi vill dock understryka att det centrala för denna kursen inte är de specifika processer som används utan hur den kliniska beslutsprocessen, teoretiska förankringen och den övergripande organiseringen av arbetet går till.

Kursen innehåller såväl teoretiska moment som praktiska inslag och syftar till att ge deltagare konkret vägledning i att utveckla personligt anpassade tillvägagångssätt för att arbeta med processbaserad KBT.

Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialiteterna Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi samt Klinisk barn och ungdomspsykologi.

Är detta utbildningen för dej?

Klicka på bilden och hör kursansvarig Torun Kallings berätta om utbildningen och varför du bör gå den:

Torun Kallings berättar om utbildningen.

Förkunskapskrav

För att delta på utbildningen behöver du vara legitimerad psykolog och ha minst grundläggande kunskaper i kognitiv beteendeterapi.
Kursen riktar sig till dig som vill utveckla ditt sätt att organisera och förfina ditt kliniska arbetssätt genom att bli bättre på att skräddarsy insatser utifrån individen.

Utbildningsform

Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av teoretiska moment och organisering av det kliniska arbetet kommer att betonas.

Kursupplägg

Kursen omfattar sex heldagar och eget arbete.

Dag 1: Utvecklingen mot processbaserad KBT: historik och nuläge

Dag 2: Grundläggande teorier och deras roll i KBT

Dag 3: Från teoretisk förståelse till val av fokus i behandlingen

Dag 4: Exempel på organisering av kliniska arbetsprocesser

Dag 5: Exempel på organisering av kliniska arbetsprocesser

Dag 6: Examination och seminarium utifrån deltagarnas rapporter

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

• Redogöra för nackdelar såväl som fördelar med processbaserad KBT

• Beskriva sambandet mellan kliniskt relevant grundforskning, teoretiska begrepp och klinisk tillämpning

• Framställa en personlig klinisk behandlingsrutin utifrån vetenskapligt förankrade och teoretiskt motiverade KBT-processer

Examination

Hemtentamensuppgift bestående av en personlig klinisk behandlingsrutin samt medverkande i examinerande seminarium. Betyg godkänt, komplettering eller underkänt ges. Både teori- och tillämpningsmomentet är obligatoriskt, vilket innebär minst 80 % närvaro för godkänd kurs.
Eventuell frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter.

Utbildare

Jonas Ramnerö, FD, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare,

Niklas Törneke, leg. läkare, specialist i allmän psykiatri, leg. psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi,

Kristoffer Pettersson, leg. psykolog,

Lars Klintvall Malmqvist, FD., leg. psykolog,

Torun Kallings, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Examinator

Rio Cederlund, fil dr, leg psykolog.

Kurslitteratur

• Hayes, S. C. & Hofmann, S. G. (2017). Process based CBT – The Science and Core Clinical Competencies of Cognitive Behavioral Therapy. New Harbinger Publications

• Hasson, H. & von Thiele Schwarz, U. (2017). Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar. Natur & Kultur.

• Farmer R. F. & Chapman A. L. (2015). Behavioral intervention in Cognitive Behavior Therapy – Practical Guidance for Putting Theory into Action. American Psychological Association.

Datum

31 augusti-2 september, 29-30 september 2020.
Examinationsseminarium 2 november eller 6 november.
Vid fler än 8 deltagare; examination fördelat på 2 dagar.

Pris

Priset är 18 800:- + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Lokal

Utbildningen i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm.

Anmälan

Anmälan görs på www.psykologpartners.se/utbildning.

Sista anmälningsdag är en månad innan utbildningen.

Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!

Boka din plats

  • Specialistkurs för psykologer Processbaserad KBT
    31 augusti, 2020 - 6 november, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Specialistkurs för psykologer Processbaserad KBT 23,500.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Specialistkurs för psykologer Processbaserad KBT

Torun Kallings

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

phone073-402 98 75