Distanskurs: Långvarig smärta – psykologisk behandling utifrån beteendeanalys och ACT

8-9 februari kl 9:00-12:00

Välkommen till två halvdagar med utbildning på distans där du får möjlighet att öka din behandlarkompetens och teoretiska kunskap i Acceptance and Commitment therapy, (ACT) med fokus på långvarig smärta.

Forskningsstödet är gott för ACT vid långvarig smärtproblematik. För en person som lever ett liv där långvarig smärta tagit över kompassen för vad livet ska handla om kan vardagen upplevas både tung och ytterst begränsad. Det är inte enbart den fysiska smärtan som blir begränsande utan även andra inre upplevelser kan vara hindrande såsom tankar och känslor kopplade till sorg, nedstämdhet, rädsla, ångest och hopplöshet. Resultatet kan bli ett liv baserat på undvikande där kroppens smärtsystem samtidigt löper amok och både livskvalitet och funktion successivt minskar.

Under dagarna guidas du igenom olika delar av ACT där grundläggande teori blandas med upplevelsebaserade övningar. Deltagarna kommer få möjlighet att själv prova på ACT-interventioner som med fördel kan användas vid långvarig smärta i individuella behandlingar såväl som i grupp. Vi kommer gå igenom hur behandlaren kan analysera, beskriva och genom upplevelsebaserade övningar guida patienten till att närma sig existentiella frågor, hur hen kan förhålla sig till inre upplevelser, och hur man kan göra för att leva ett värdefullt liv, varje dag, trots att smärta är närvarande. Vi övar tillsammans och reflekterar i mindre grupper genom utbildningsdagarna.

Syfte

Utbildningen i ACT vid långvarig smärta syftar till att ge dig som behandlare ökad kunskap om ACT; med verktyg att hjälpa, lära ut och som rollmodell kunna guida patienter till ett mer flexibelt förhållningssätt till långvarig smärta och andra inre upplevelser för ökad möjlighet till ett mindre begränsat liv med färre undvikanden och ökad acceptans. Personens egna värden, stället för smärtan, blir så kompassen de lever sina liv efter.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har behandlande uppdrag inom vården för personer med långvarig smärta. Vi ser helst att du har en grundläggande behandlarkompetens inom KBT, har tidigare kommit i kontakt med ACT och/eller arbetar i ett team där den kompetensen finns. Du kan t.ex. vara psykolog, fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom, eller annan relevant yrkeskategori.

Datum och plats

8-9 februari kl 9:00-12:00

Utbildningen förmedlas på distans, vilket innebär att du kan delta från valfri plats. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, exempel och övningar. Du kommer även få tillfälle att möta andra deltagare i digitala grupprum under utbildningen. För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen behöver du en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera.

Utbildare

Annika Fridén, leg. psykolog under specialisering 
Annika arbetar på Psykologpartners i Umeå med psykologisk behandling, utbildning och handledning. Hon har många års erfarenhet av att bedriva specialiserad multimodal rehabilitering för vuxna vid långvarig smärta, stress/utmattningssyndrom och samsjuklighet utifrån KBT och ACT, både i grupp och individuellt. Annika är även delaktig i en studie om internetbaserad behandling vid underlivssmärta i samarbete med Uppsala Universitet, och har tidigare arbetat inom olika psykiatriska verksamheter. Hon engageras av att sprida psykologisk kunskap för att bidra till god vård och ett mer hållbart samhälle.

Ulrika Ermedahl Bydairk, leg. psykolog under specialisering  
Ulrika arbetar på Psykologpartners i Malmö med psykologisk behandling, utbildning och handledning. Ulrika har arbetat som psykolog och metodansvarig för ACT/KBT inom specialiserad multimodal smärtrehabilitering för barn och ungdomar, deras föräldrar samt nätverk. Har även erfarenhet av smärtrehabilitering inom primärvård. Har utbildat och handlett vuxensmärtteam, samt föreläst för olika professioner inom primärvård, specialistsjukvård och på grundläggande psykoterapiutbildningar om långvarig smärta och behandling. Ulrika har deltagit som ACT-behandlare i studier om tinnitus och har ställt ut en poster på fallstudie inom barnsmärta. Ulrika finner stort engagemang för en biopsykosocial modell och beteendemedicinisk behandling där hela människan får plats i vården.

Vidareutbildning

Utbildningen ingår i en serie utbildningsdagar om långvarig smärta och kan antingen läsas fristående, i urval eller i följd:

Långvarig smärta – när den traditionella medicinska modellen inte räcker till

Långvarig smärta – psykologisk behandling utifrån beteendeanalys och ACT

Långvarig smärta – tvärprofessionellt teamarbete

Långvarig smärta – arbete med barn, ungdomar och anhöriga

Vid intresse finns även möjlighet till skräddarsydda utbildningar.
För vidare diskussion, kontakta utbildarna; se kontaktuppgifter nedan.

Datum och plats

8-9 februari kl 9:00-12:00

Pris och anmälan

3 000:- exkl. moms, i priset ingår material samt intyg.
Om tre eller flera anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildning
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!

Boka din plats

  • Distanskurs: Långvarig smärta – psykologisk behandling utifrån beteendeanalys och ACT
    8 februari, 2021 - 9 februari, 2021
    09:00 - 12:00
Biljetter Pris Antal
Distanskurs: Långvarig smärta – psykologisk behandling utifrån beteendeanalys och ACT 3,750.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Distanskurs: Långvarig smärta – psykologisk behandling utifrån beteendeanalys och ACT

Annika Fridén

Leg. psykolog

phone073 69 70 033
Ulrika Ermedahl Bydairk

Leg. psykolog

phone0733 18 86 27